Program zasadnutia RVR dňa 6. 3. 2012

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 6. 3. 2012 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 25-PLO/D-272/2012 zo dňa 23. 1. 2012
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: ELECTRIS, spol. s r.o.                                 

3/ SK č.: 62-PLO/D-507/2012 zo dňa 31. 1. 2012
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: TV MISTRAL, s.r.o. Michalovce

4/ SK č.: 64-PLO/D-506/2012 zo dňa 31. 1. 2012
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Televízia Liptov, a.s.

5/ SK č.: 127-PLO/D-959/2012 zo dňa 21. 2. 2012
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: CondorNet, s.r.o.                                 

6/ SK č.: 1160-LO/O-5007/2008 zo dňa 23. 12. 2008
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.)        
ÚK: Rádio Bojnice s.r.o.                                              číslo licencie: R/92         

7/ SK č.: 28-PLO/D-370/2012 zo dňa 26. 1. 2012
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci odňatia frekvencií podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. s odkazom na § 69 ods. 1 zákona
č. 220/2007 Z. z.)     
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                     číslo licencie: T/41

8/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 361/19-2012 zo dňa 25.01.2012
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)        
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.                  číslo registrácie: TKR/254

9/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 54 ods. 1 písm. c)  a § 54 ods. 1 písm. f) zákona č. 308/2000 Z.z.)   
ÚK: PO-MA, spol. s r.o.                                                  číslo licencie: T/169

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 144/10-2012                    
(na vysielanie programu Správy STV, príspevok  Kuba: Väznica Guantánamo má 10 rokov
z dňa 11. 1. 2012)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                        

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 7223/501-2011                    
(na vysielanie programovej služby Carisma TV Tvrdošovce dňa 18. 12. 2011)
Vysielateľ: Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou              číslo licencie: TD/57

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 7026/493-2011                
(na vysielanie programovej služby TV Nové Zámky dňa 4. 12. 2011)
Vysielateľ:  Novocentrum Nové Zámky a.s.                      číslo licencie: T/116

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 220/18-2012                    
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                       číslo licencie: T/39
Vysielateľ: NTVS, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom            číslo licencie: T/174
Prevádzkovateľ retransmisie: T.F.M., spol. s.r.o.,
Nové Mesto nad Váhom                                                        číslo registrácie: TKR/143 a TKR/144

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 323/17-2012                
(na vysielanie programu 2012 zo dňa 22. 1. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                      číslo licencie: T/41

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 20/5-2012                    
(na vysielanie programu Reflex z dňa 16. 12. 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                      číslo licencie: T/41

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 321/15-2012                
(na vysielanie reklamných predelov zo dňa 17. 1. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                      číslo licencie: T/41

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 284/16-2012                    
(na vysielanie programu Reportéri, príspevok Do posledného dychu zo dňa 16. 1. 2012)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                        
        
18/ Kontrolný monitoring
Správa č. 2/2012/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni:16. 1. 2012 )
Vysielateľ: Marián Dokupil-Doko Media                            číslo licencie: R/89

19/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 4. štvrťrok 2011
Vysielatelia: Slovenská televízia
             MAC TV s.r.o.
             MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

20/ SK č. :
105-PLO/O-903/2011
153-PLO/O-1616/2011
162-PLO/O-1625/2011
164-PLO/O-1627/2011
157-PLO/O-1620/2011
160-PLO/O-1623/2011
274-PLO/O-2405/2011
245-PLO/O-2088/2011
247-PLO/O-2090/2011
151-PLO/O-1614/2011
152-PLO/O-1615/2011
299-PLO/O-2723/2011
300-PLO/O-2725/2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 33 ods. 4  písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)            
Monitorované komunikáty/obdobie: reklamné šoty na lieky/7. 12. 2010 až 7. 3. 2011  
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                                čísla licencií: T/41 a TD/7

21/ SK č.: 517-PLO/O-6968/2011 zo dňa 6. 12. 2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 5622/412-2011)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3  písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)            
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Desaťročia žijú v strachu/19. 9. 2011
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                                číslo licencie: T/41

22/ SK č.: 516-PLO/O-6967/2011 zo dňa 6. 12. 2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 6068/427-2011)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3  písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)            
Monitorovaný program/príspevok/deň: Hlavné správy/Miliónový internet/29. 9. 2011
ÚK: C.E.N.  s. r.o.                                                                     číslo licencie: T/125

23/ SK č.: 540-PLO/O-7141/2011 zo dňa 20. 12. 2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 6014/431-2011)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)        
Monitorovaný program/deň: Levočský magazín /3. 10. 2011
ÚK: L & L média, s.r.o.                                                           číslo licencie: TD/25

24/ SK č.: 15-PLO/O-181/2012 zo dňa 10. 1. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 6290/437-2011)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3  písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)            
Monitorovaný program/deň: Ako som spoznal vašu mamu (IV. séria 1. a 2. časť)/31. 10. 2011
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                    číslo licencie: T/219


NEVEREJNÉ

25/ SK č.: 552-PLO/D-7153/2011 zo dňa 22. 12. 2011
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie
ÚK: T-Video Agency, s.r.o.

26/ SK č.: 73-PLO/D-534/2012 zo dňa 31. 1. 2012
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: ARTOS, a.s.                                                                     číslo registrácie: TKR/308

27/ SK č.: 86-PLO/D-593/2012 zo dňa 2. 2. 2012
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: KABSEN, s.r.o.                                                                číslo registrácie: TKR/104

28/ SK č.: 96-PLO/D-810/2012 zo dňa 14. 2. 2012
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS                         číslo registrácie: TKR/209

29/ SK č.: 103-PLO/D-718/2012 zo dňa 9. 2. 2012
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote         číslo registrácie: TKR/100

30/ SK č.: 24-PLO/D-280/2012 zo dňa 23. 1. 2012
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Jana Revická – INŠTAL                                                  číslo registrácie: TKR/101

31/ SK č.: 98-PLO/D-629/2012 zo dňa 6. 2. 2012
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Stavebné bytové družstvo I., Košice                              číslo registrácie: TKR/229

32/ SK č.: 97-PLO/D-351/2012 zo dňa 25. 1. 2012
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.                                  číslo registrácie: TKR/288

33/ SK č.: 95-PLO/D-609/2012 zo dňa 3. 2. 2012
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/184
ÚK: DTR, s.r.o.                                                                          číslo registrácie: TKR/184         

34/ SK č.: 124-PLO/D-911/2012 zo dňa 17. 2. 2012
Vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/103
ÚK: Stavebné bytové družstvo II., Košice                              číslo registrácie: TKR/103
       
35/ SK č.: 121-PLO/D-876/2012 zo dňa 16. 2. 2012
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie  
ÚK: TELECOM TKR, s.r.o.                                                       číslo registrácie: TKR/166

36/ SK č.: 120-PLO/D-290/2012 zo dňa 23. 1. 2012
vo veci oznámenia o zmene licencií na televízne vysielanie
ÚK: C.E.N. s.r.o.,                                                                       čísla licencií: T/125 a TD/14     

37/ SK č.: 63-PLO/D-308/2012 zo dňa 24. 1. 2012
vo veci oznámenia o zmene licencií na rozhlasové vysielanie
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o.                                               čísla licencií: R/75 a RD/16

38/ SK č.: 14-PLO/D-154/2012 zo dňa 13. 1. 2012
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: TV LUX s.r.o.                                                                       číslo licencie: T/207

39/ SK č.: 570-PLO/D-6555/2011 zo dňa 16. 11. 2011
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: SPINOZA, s.r.o.                                                                   číslo licencie: R/106
ÚP:10.00 hod.                                

40/ SK č.: 19-PLO/D-196/2012 zo dňa 17. 1. 2012
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, spol. s r.o.                    číslo licencie: T/86

41/ SK č.: 66-PLO/D-524/2012 zo dňa 31. 1. 2012
vo veci žiadosti o odňatie licencie na televízne vysielanie  
ÚK: Media Rača, spol. s r.o.                                                    číslo licencie: T/167

42/ SK č.: 503-PLO/D-6534/2011 zo dňa 15. 11. 2011
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie a žiadosť o zmenu licencie č. T/78
ÚK: Mestská televízia Trnava, s.r.o.                                        číslo licencie: T/78

43/ Rôzne

Ústne pojednávanie:
10.00 hod.: SPINOZA, s.r.o.


                                                                                                              prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                 predseda Rady
                                                                                                      pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak