Program zasadnutia RVR dňa 7. 2. 2012

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 7. 2. 2012 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 434-PLO/O-5409/2011 zo dňa 13. 9. 2011
Sťažnosť č. 4613/346-2011 zo dňa 25. 7. 2011
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)        
ÚK: SWAN, a.s.                                          číslo registrácie: TKR/275

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6595/463-2011                    
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 3. 11. 2011)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/39

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6772/475-2011                    
(na vysielanie programu Noviny o 12 zo dňa 29. 11. 2011)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6676/472-2011                     
(na vysielanie programu KRIMI NOVINY zo dňa 17. 11. 2011)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39
    
6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 7023/495-2011                
(na vysielanie programu KRIMI NOVINY zo dňa 4. 12. 2011)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                              číslo licencie: T/39

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6901/488-2011)                    
(na vysielanie programu Noviny/Českí lekári nekomentujú z dňa 5. 12. 2011)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6597/466-2011                    
(na vysielanie programu Mach z dňa 21.10. 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.        číslo licencie: T/41                                                                    

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6598/467-2011                
(na vysielanie filmu Kráľovské výkupné z dňa 15.10. 2011)
Vysielateľ:   MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o        číslo licencie: T/41

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6596/465-2011                    
(na vysielanie programu Charlieho anjeli z dňa 15. 10. 2011)
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.         číslo licencie: T/41


11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6763/480-2011                
(na vysielanie od 17:55 do 20:05 z dňa 21. 10. 2011)
Vysielateľ:   MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o           číslo licencie: T/41

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6764/481-2011                
(na vysielanie od 17:55 do 20:05 z dňa 22. 10. 2011)
Vysielateľ:   MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o           číslo licencie: T/41
        
13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6768/474-2011                    
(na vysielanie piesne Welcome to Saint-Tropez z dňa 29. 11. 2011)
Vysielateľ:  RADIO, a. s.                                               číslo licencie: R/71

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6974/492-2011                
(na vysielanie programu Reportéri z dňa 7. 11. 2011, reportáže Univerzitná aféra)
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe zákona

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6442/453-2011            
(na vysielanie zo dňa 4. a 8. 11. 2011)
Vysielateľ:  TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.             číslo licencie: R/84

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6599/464-2011                
(na vysielanie filmu Let`s dance z dňa 14. 10. 2011)
Vysielateľ:   MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o               číslo licencie: T/41

17/ SK č.: 175-PgO/O-2162/2009 zo dňa 19. 5. 2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1144/57-2009, 1138/56-2009, 1157/58-2009
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 12  zákona č. 308/2000 Z. z. účinného ku dňu 21. 3. 2009)Monitorovaný program/deň: Televízne noviny - Prezidentské voľby 2009 (volebné štúdio)/21. 3. 2009
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                        číslo licencie: T/41

18/ SK č.: 497-PLO/O-6501/2011 zo dňa 8. 11. 2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z  (sťažnosť
č. 5608/411-2011)
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2   zákona č. 308/2000 Z. z.)            
Monitorované vysielanie/programová služba: 21. 9. 2011 od 18:00 hod. do 19:00 hod./TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                         číslo licencie: T/41

19/ SK č.: 456-PLO/O-5771/2011 zo dňa 4. 10. 2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 4213/324-2011)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3  písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)        
Monitorovaný program/príspevok/deň: Noviny/Ostro v parlamente – Slota vynadal Dostálovi/28. 6. 2011
ÚK: MAC TV  s.r.o.                                                             číslo licencie: T/39

20/ SK č.: 500-PLO/O-6504/2011 zo dňa 08.11.2011
    27-PLO/O-366/2012 zo dňa 24.01.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 5017/377-2011)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) a Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 6419/450-2011)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
 Monitorované dni: 4. 7. 2011, 9. 7. 2011, 19. 7. 2011 a 4. 11. 2011
ÚK: Július Pereszlényi-Servis TV-Video                         číslo licencie: TD/18
ÚP: 10.00 hod

21/ SK č.: 518-PLO/O-6969/2011 zo dňa 6. 12. 2011
Doplnenie: Správa č. 65/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)        
Monitorované dni: 12. 9. 2011 a 14. 9. 2011
ÚK: OTS, s.r.o.                                                                     číslo licencie: T/101


NEVEREJNÉ

22/ SK č.: 435-PLO/O-5410/2011 zo dňa 13. 9. 2011
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
vo veci možného porušenia § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: RM PROGRES s.r.o.                                                     číslo licencie: R/80

23/ SK č.: 551-PLO/D-7116/2011 zo dňa 21. 12. 2011
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie  č. R/113
ÚK: M Technologies spol. s r.o.                                           číslo licencie: R/113

24/ SK č.: 569-PLO/D-7201/2011 zo dňa 27. 12. 2011
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/89  na  televízne  vysielanie
ÚK: TVR a RE, s.r.o.                                                              číslo licencie: T/89

25/ SK č.: 1-PLO/D-28/2012 zo dňa 3. 1. 2012
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/101 na rozhlasové vysielanie
ÚK: Best FM Media spol. s r.o.                                           číslo licencie: R/101

26/ SK č.: 20-PLO/D-197/2012 zo dňa 17. 1. 2012
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/233
ÚK: Družstvo BELSAT, Belá nad Cirochou                         číslo registrácie: TKR/233

27/ SK č.: 22-PLO/D-225/2012 zo dňa 18. 1. 2012
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/175
ÚK: Stavebné bytové družstvo Sobrance                          číslo registrácie: TKR/175

28/ SK č.: 13-PLO/D-172/2012 zo dňa 16. 1. 2012
vo veci žiadosti o odňatie  licencie na televízne vysielanie  č. T/84
ÚK: Karloveská realizačná spoločnosť  s.r.o. (v skratke K.R.S. s.r.o.)    číslo licencie: T/84

29/ Rôzne

Ústne pojednávanie:

10:00 hod. - Július Pereszlényi-Servis TV-Video
-    SK č.: 500-PLO/O-6504/2011 zo dňa 08.11.2011
-    SK č.: 27-PLO/O-366/2012 zo dňa 24.01.2012
                                                                         

                                                                                                               prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                 predseda Rady
                                                                                                      pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak