Program zasadnutia RVR dňa 1. 2. 2012

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 1. 2. 2012 o 9:00 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

1/ Schválenie programu

2/ SK č.: 17-PLO/O-183/2012 zo dňa 10. 1. 2012
vo veci možného porušenia § 32 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe TV Markíza dňa 7. 1. 2012 o cca 20:07 hod., 20:15 hod., 20:21 hod., 20:50 hod., 21:12 hod, 22:20 hod., 22:25 hod., 22:43 hod. a dňa 9. 1. 2012 o cca 16:08 hod., 16:19 hod. 16:45 hod., 16:59 hod., 17:27 hod., 17:37 hod., 17:43 hod., 18:05 hod., 18:06 hod., 18:39:12 hod., 18:39:32 hod., 18:59 hod., 20:05 hod., 20:14 hod., 20:21 hod., 20:41 hod., 21:05 hod., 22:00:21 hod., 22:00:40 hod., 22:18 hod., 22:25 hod., 22:43 hod. odvysielal komunikát, ktorý mohol napliť definíciu politickej reklamy podľa ustanovenia § 32 ods. 10 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z., čím mohlo dôjsť k porušeniu zákazu vysielania politickej reklamy.
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       
                   
3/ SK č.: 17-PLO/O-183/2012 zo dňa 10. 1. 2012
vo veci možného porušenia § 32 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe JOJ dňa 8. 1. 2012 o cca 20:10 hod. a 20:15 hod. a dňa 9. 1. 2012 o cca 20:01 hod., 20:08 hod., 20:14 hod., 20:18 hod., 20:43 hod., 21:07 hod., 21:14 hod., 22:00 hod., 22:55 hod. odvysielal komunikát, ktorý mohol napliť definíciu politickej reklamy podľa ustanovenia § 32 ods. 10 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z., čím mohlo dôjsť k porušeniu zákazu vysielania politickej reklamy.
ÚK: MAC TV s.r.o.           Ústne pojednávania
9:00 hod. - MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
9:30 hod. - MAC TV s.r.o.                                 
                                                                                                             prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                 predseda Rady
                                                                                                      pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak