Program zasadnutia RVR dňa 24. 1. 2012

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 24. 1. 2012 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Oznámenie TÚ SR o pridelení digitálnych frekvencií  zo dňa 5. 1. 2012
(§ 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z. z.)                    

3/ SK č.: 461-PLO/D-5743/2011 zo dňa 7. 10. 2011
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.  

4/ SK č.: 416-PLO/O-5116/2011 zo dňa 30. 8. 2011
Sťažnosť č. 4373/330-2011 zo dňa 13. 7. 2011
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Orange Slovensko, a.s.                                   číslo registrácie: TKR/257

5/ SK č.: 433-PLO/O-5408/2011 zo dňa 13. 9. 2011
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: NITRANET, s.r.o.                                                číslo registrácie: TKR/178

6/ SK č.: 482-PLO/O-6196/2011 zo dňa 25. 10. 2011
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona                  

7/ SK č.: 481-PLO/O-6195/2011 zo dňa 25. 10. 2011
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a)  a § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Rádio VIVA, a.s.                                                     číslo licencie: R/70

8/ SK č.: 484-PLO/O-6198/2011 zo dňa 25. 10. 2011
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) a § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: SPINOZA, s.r.o.                                                       číslo licencie: R/106

9/ Sťažnosť č. 92/7-2012 zo dňa 10. 1. 2012
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť smeruje proti : GLOBALRON s.r.o.
(vo veci možného neoprávneného vysielania, možnej neoprávnenej retransmisie)

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6883/487-2011                    
(na vysielanie programu Téma dňa  z dňa 21. 11. 2011)
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.                                                 číslo licencie: T/125

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6362/452-2011                    
(na vysielanie programu Svet+ z dňa 6. 11. 2011)
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.                                                číslo licencie: T/125

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6765/483-2011                    
(na vysielanie od 17:50 do 20:10 hod. z dňa 24. 10. 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6728/484-2011                    
(na vysielanie od 17:50 do 20:10 hod. z dňa 25. 10. 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.               číslo licencie: T/41

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6730/485-2011                    
(na vysielanie od 17:50 do 20:10 hod. z dňa 26. 10. 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.               číslo licencie: T/41

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6419/450-2011                    
(na vysielanie ŠTV Štúrovskej televízie zo dňa 4. 11. 2011)
Vysielateľ: Július Preszlényi-Servis TV-Video              číslo licencie: TD/18

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6488/456-2011                    
(na vysielanie programu Dva dni v Paríži z dňa 12. 11. 2011)
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.                                                  číslo licencie: T/219

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6727/473-2011                
(na vysielanie piesne Loca People z dňa 25. 11. 2011)
Vysielateľ: RADIO, a. s.                                                      číslo licencie: R/71

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6960/491-2011                
(na vysielanie programu Trnavská novéna z dní 14. a 17. 11. 2011)
Vysielateľ: TV LUX s.r.o.                                                    číslo licencie: T/207

19/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č. 6360/443-2011; 6361/444-2011; 6363/445-2011; 6435/451-2011; 6465/458-2011; 6466/454-2011; 6490/459-2011; 6517/460-2011; 6580/462-2011; 6640/468-2011; 6641/469-2011
(na vysielanie reklamy Kofola z dní 6.11., 16. 11. 2011)        
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.,
 MAC TV s.r.o.                                                                       číslo licencie: T/41, T/39, TD/7

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6489/457-2011                    
(na vysielanie programu Superhrdina z dňa 12. 11. 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                  číslo licencie: T/41

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6773/476-2011                
(na vysielanie z dňa 28. 11. 2011)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.,                                                  číslo licencie: T/39

22/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č. 6216/433-2011 a 6217/434-2011                
(na vysielanie programu Farmár hľadá ženu zo dňa 31. 10. 2011)
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.                                                  číslo licencie: T/39

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 6323/441-2011
(na vysielanie programu  G.I. Joe z dňa 24.9.2011)        
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6473/455-2011
(na vysielanie TV Levoča zo dňa 17. 10. 2011)        
Vysielateľ: TV Levoča, spoločnosť s ručením obmedzeným         číslo licencie: T/177

25/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6322/440-2011
(na vysielanie programu  Buď cool  z dňa 24. 9. 2011)        
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                  číslo licencie: T/41

26/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6324/442-2011
(na vysielanie programu  Let´s Dance  z dňa 30. 9. 2011)        
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41
    
27/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 6346/446-2011
(na vysielanie programu  Projekt Falcon  z dňa 29. 9. 2011)        
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41

28/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6418/449-2011            
(na vysielanie programu Luther z dňa 8. 11. 2011)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                      
        
29/ Kontrolný monitoring
Správa č. 72/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 10. 10. 2011)
Vysielateľ: City TV, s.r.o.                                                        číslo licencie: T/185

30/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 7. 11. 2011 a 9. 11. 2011)
Vysielateľ: MV Média, s. r. o.                                                číslo licencie: T/224

31/ SK č.: 457-PLO/O-5772/2011 zo dňa 4. 10. 2011
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1.a 2. štvrťrok 2011
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) a § 18 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)    
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona

32/ SK č.: 458-PLO/O-5773/2011 zo dňa 4. 10. 2011
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1.a 2. štvrťrok 2011
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) a § 18 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)    
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona

33/ SK č.: 459-PLO/O-5774/2011 zo dňa 4. 10. 2011
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1.a 2. štvrťrok 2011
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) a § 18a  zákona č. 308/2000 Z. z.)        
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                 číslo licencie: T/41

34/ SK č.: 460-PLO/O-5775/2011 zo dňa 4. 10. 2011
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1.a 2. štvrťrok 2011
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) a § 18a  zákona č. 308/2000 Z. z.)        
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                 číslo licencie: TD/7

35/ SK č.: 452-PLO/O-5767/2011 zo dňa 4. 10. 2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti
č. 4137/310-2011, 4138/311-2011, 4139/312-2011, 4141/314-2011, 4159/317-2011)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)                
Monitorovaný program/deň: Pritiahni si šťastie/2. 7. 2011
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                                číslo licencie: T/41

36/ SK č.: 454-PLO/O-5769/2011 zo dňa 4. 10. 2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti
č. 4719/355-2011, 4688/353-2011, 4720/356-2011 a 4787/360-2011)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)                
Monitorovaný program/deň: Farma/27. 7. 2011
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                                 číslo licencie: T/41

37/ SK č.: 485-PLO/O-6199/2011 zo dňa 25. 10. 2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 5249/390-2011) (vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 a § 39a ods. 5 písm. c) a d)  zákona
č. 308/2000 Z. z.)            
Monitorovaný program/deň: Farma/12. 8. 2011
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                                číslo licencie: T/41

38/ SK č.: 464-PLO/O-5943/2011 zo dňa 11. 10. 2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 5126/380-2011)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3  písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)                
Monitorovaný program/príspevok/deň: Krimi noviny/Rok po masakre v Devínskej Novej Vsi – 8 mŕtvych,
15 zranených/30. 8. 2011
ÚK: MAC TV  s.r.o.                                                                     číslo licencie: T/39

39/ SK č.: 499-PLO/O-6503/2011 zo dňa 8. 11. 2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 5276/392-2011) (vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)        
Monitorovaný program/deň: Trhni si! /5. 9. 2011
ÚK: MAC TV  s.r.o.                                                                     číslo licencie: T/39

40/ SK č.: 512-PLO/O-6477/2011 zo dňa 23.11.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 5509/404-2011)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)        
Monitorovaný program/deň: Slávnostný galavečer/22. 9. 2011
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                                        číslo licencie: T/125


NEVEREJNÉ

41/ SK č.: 520-PLO/D-6975/2011 zo dňa 12. 12. 2011
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS
ÚK: HOMAYER TV s.r.o.

42/ SK č.: 535-PLO/D-7057/2011 zo dňa 16. 12. 2011
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/97 a č. RD/15 na rozhlasové vysielanie
ÚK: ČH HORNETS s.r.o.                                                           číslo licencie: R/97 a RD/15

43/ SK č.: 2-PLO/D-34/2012 zo dňa 4. 1. 2012
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/73
ÚK: Televízia Turiec, s.r.o.                                                          číslo licencie: T/73

44/ SK č.: 3-PLO/D-37/2012 zo dňa 4. 1. 2012
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/216
ÚK: BMU s.r.o.                                                                              číslo registrácie: TKR/216

45/ SK č.: 4-PLO/D-37/2012 zo dňa 4. 1. 2012
vo veci žiadosti o odňatie  licencie na televízne vysielanie  č. T/157
ÚK: BMU s.r.o.                                                                              číslo licencie: T/157

46/ SK č.: 534-PLO/D-7027/2011 zo dňa 14. 12. 2011
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/80 na rozhlasové vysielanie
ÚK: RM PROGRES s.r.o.                                                            číslo licencie: R/80

47/ SK č.: 537-PLO/D-7059/2011 zo dňa 16. 12. 2011
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/210  na  televízne  vysielanie
ÚK: Slovak Telekom, a.s.                                                            číslo licencie: T/210

48/ SK č.: 5-PLO/D-40/2012 zo dňa 4. 1. 2012
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/209
ÚK: Ing. Ján Gnojčák – ELEKTROSERVIS                              číslo registrácie: TKR/209

49/ SK č.: 7-PLO/D-66/2012 zo dňa 9. 1. 2012
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/155
ÚK: KTR, s.r.o.                                                                               číslo registrácie: TKR/155

50/ SK č.: 550-PLO/D-7134/2011 zo dňa 21. 12. 2011
Žiadosť o súhlas s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie  č. R/101
ÚK: Best FM Media,  s.r.o.                                                            číslo licencie: R/101

51/ Rôzne

                                                                                                                          prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                            predseda Rady
                                                                                                                pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak