Program zasadnutia RVR dňa 10. 1. 2012

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 10. 1. 2012 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 461-PLO/D-5743/2011 zo dňa 7. 10. 2011
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.  

3/ / Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6417/448-2011                
(na vysielanie programu Športové noviny z dňa 8. 11. 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                               číslo licencie: T/41

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6204/432-2011                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 14. 10. 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                číslo licencie: T/41

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6092/429-2011                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 15. 10. 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                číslo licencie: T/41

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6290/437-2011                
(na vysielanie programu Ako som spoznal vašu mamu z dňa 31. 10. 2011)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                             číslo licencie: T/219

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6114/430-2011                
(na vysielanie programu Semeno pochybnosti z dňa 23. 10. 2011)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                              číslo licencie: TD/16, T/219

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6115/428-2011                    
(na vysielanie programu Počasie zo dňa 19. 10. 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                  číslo licencie: T/41

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5933/425-2011                
(na vysielanie programu Mama, ožeň ma zo dňa 11. 10. 2011)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                   číslo licencie: T/39

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6203/436-2011                    
(na vysielanie upútaviek k programu Let´s Dance zo dňa 28. 10. 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                 číslo licencie: T/41

11/ Kontrolný monitoring
Správa č. 71/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 2. 10. 2011)
Vysielateľ: TV LUX s.r.o.                                                               číslo licencie: T/207

12/ Kontrolný monitoring
Správa č. 70/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 9. 11. 2011 a 13. 11. 2011)
Vysielateľ: TV Centrum, s.r.o.                                                        číslo licencie: T/178

13/ SK č.: 463-PLO/O-5942/2011 zo dňa 11. 10. 2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 4479/336-2011)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)       
Monitorovaný program/deň: Dva a pol chlapa 22. časť/11.06.2011 o cca 09:30 hod.
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                            číslo licencie: T/41

14/ SK č.: 486-PLO/O-6200/2011 zo dňa 25. 10. 2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 5109/379-2011)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)       
Monitorovaný program/deň: Farma/29.08.2011 o cca 20:00 hod. 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                            číslo licencie: T/41


NEVEREJNÉ

15/ SK č.: 506-PLO/D-6706/2011 zo dňa 24. 11. 2011
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/101
ÚK: OTS, s.r.o.                                                                             číslo licencie: T/101

16/ SK č.: 533-PLO/D-6858/2011 zo dňa 5. 12. 2011
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/78
ÚK: Mestská televízia Trnava, s.r.o.                                                číslo licencie: T/78

17/ SK č.: 532-PLO/D-6985/2011 zo dňa 12. 12. 2011
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/104
ÚK: INTERSONIC spol. s r.o.                                                         číslo licencie: R/104

18/ SK č.: 338-PLO/D-2526/2011 zo dňa 20. 4. 2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/114
ÚK: Televízne káblové rozvody, spol. s .r.o.                                     číslo registrácie: TKR/114

19/ SK č.: 536-PLO/D-7061/2011 zo dňa 16. 12. 2011
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/238
ÚK: AVC, spol. s r.o.                                                                    číslo registrácie: TKR/238

20/ SK č.: 519-PLO/D-6975/2011 zo dňa 12. 12. 2011
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/221
ÚK: Ján Homola – Cabel televizion HOMAYER                               číslo registrácie: TKR/221

21/ SK č.: 538-PLO/D-7112/2011 zo dňa 20. 12. 2011
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/305
ÚK: Mikuláš Kósa                                                                        číslo registrácie: TKR/305

22/ Rôzne

                                                                                                              prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                 predseda Rady
                                                                                                      pre vysielanie a retransmisiu
 

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak