Program zasadnutia RVR dňa 20. 12. 2011

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa  20. 12. 2011 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 522-PLO/D-6981/2011 zo dňa 12. 12. 2011
vo veci žiadosti o odňatie licencie č. TD/37
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.

3/ SK č.: 523-PLO/D-6981/2011 zo dňa 12. 12. 2011
vo veci žiadosti o odňatie licencie č. TD/38
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.

4/ SK č.: 524-PLO/D-6981/2011 zo dňa 12. 12. 2011
vo veci žiadosti o odňatie licencie č. TD/39
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.

5/ SK č.: 525-PLO/D-6981/2011 zo dňa 12.12.2011
vo veci žiadosti o odňatie licencie č. TD/40
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.

6/ SK č.: 526-PLO/D-6981/2011 zo dňa 12. 12. 2011
vo veci žiadosti o odňatie licencie č. TD/41
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.

7/ SK č.: 527-PLO/D-6980/2011 zo dňa 12. 12. 2011
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie (TV SEN)
ÚK: Ivan Príkopa – VIDEOŠTÚDIO RIS

8/ SK č.: 528-PLO/D-6979/2011 zo dňa 12. 12. 2011
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie (TVB)
ÚK: Ivan Príkopa – VIDEOŠTÚDIO RIS

9/ SK č.: 529-PLO/D-6978/2011 zo dňa 12. 12. 2011
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie (TVM)
ÚK: Ivan Príkopa – VIDEOŠTÚDIO RIS

10/ SK č.: 530-PLO/D-6977/2011 zo dňa 12. 12. 2011
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie (TVS)
ÚK: Ivan Príkopa – VIDEOŠTÚDIO RIS

11/ SK č.: 531-PLO/D-6981/2011 zo dňa 12. 12. 2011
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie (TVST)
ÚK: Ivan Príkopa – VIDEOŠTÚDIO RIS

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6218/439-2011                    
(na vysielanie programu Správy, Šport+ z dňa 1. 11. 2011)
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.                        číslo licencie: T/125

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6414/447-2011                    
(na vysielanie programu Krimi Noviny z dňa 14. 7. 2011)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                   číslo licencie: T/39

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5452/396-2011                    
(na vysielanie programu Súdna sieň z dňa 20. 9. 2011)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                   číslo licencie: T/39

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5851/422-2011                
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 5. 9. 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6014/431-2011                
(na vysielanie programu Levočský televízny magazín z dňa 3. – 10. 10. 2011)
Vysielateľ: L & L média, s.r.o.                                          číslo licencie: TD/25

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5853/423-2011.                    
(na vysielanie programu Teleráno z dňa 8. 9. 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5858/424-2011                
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 12.9.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5643/415-2011                    
(na vysielanie programu iQvíz casino z dňa 9. 9. 2011)
Vysielateľ: PHONOTEX, spol. s r.o.                                číslo licencie: TD/10

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5452/399-2011                    
(na vysielanie programu Bostonské zločiny z dňa 20. 9. 2011)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                  číslo licencie: T/39

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5778/419-2011                    
(na vysielanie programu Naostro z dňa 9. 10. 2011)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona

22/ Kontrolný monitoring
Správa č. 7/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 26. 9., 27. 9. 2011)
Vysielateľ: EUROPA2 , a.s., Bratislava                          číslo licencie: R/105

23/ Kontrolný monitoring
Správa č. 11/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 26. 9., 27. 9. 2011)
Vysielateľ: D.EXPRES, a. s.                                              číslo licencie: R/66

24/ Kontrolný monitoring
Správa č. 12/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 26. 9. 2011 a 27. 9. 2011)
Vysielateľ: RTVS, Rádio Slovensko, vysielateľ na základe zákona            

25/ Kontrolný monitoring
Správa č.13/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 26. 9. 2011 a 27. 9. 2011)
Vysielateľ: RTVS, Rádio FM, vysielateľ na základe zákona                             

26/ Kontrolný monitoring
Správa č. 15/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 26. 9. 2011 a 27. 9. 2011)
Vysielateľ: RTVS, Rádio Devín, vysielateľ na základe zákona

27/ Kontrolný monitoring
Správa č.17/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 26. 9. 2011 a 27. 9. 2011)
Vysielateľ: RTVS, Rádio Regina, vysielateľ na základe zákona                          

28/ Kontrolný monitoring
Správa č.16/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 26. 9. 2011 a 27. 9. 2011)
Vysielateľ: RTVS, Rádio Patria vysielateľ na základe zákona                        

29/ Kontrolný monitoring
Správa č. 9/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 26. 9. 2011 a 27. 9. 2011)
Vysielateľ: Rádio Lumen, s.r.o.                                           číslo licencie: R/75

30/ Kontrolný monitoring
Správa č.18/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 26. 9. 2011 a 27. 9. 2011)
Vysielateľ: RADIO, a.s.                                                         číslo licencie: R/71            

31/ Kontrolný monitoring
Správa č.14/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 26. 9. 2011 a 27. 9. 2011)
Vysielateľ: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.                     číslo licencie: R/84            
    
32/ Kontrolný monitoring
Správa č.19/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 26. 9. 2011 a 27. 9. 2011)
Vysielateľ: Rádio VIVA a.s..                                                    číslo licencie: R/70            

33/ Kontrolný monitoring
Správa č.8/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 26. 9. 2011 a 27. 9. 2011)
Vysielateľ: GES Slovakia, s.r.o., Levice                               číslo licencie: R/88      

34/ Kontrolný monitoring
Správa č.63/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 7., 14. 10. 2011)
Vysielateľ: Quartex group, s.r.o.                                            číslo licencie:T/108

35/ Kontrolný monitoring
Správa č. 64/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 28. 9. a 5. 10.2011)
Vysielateľ: Marián Matús                                                         číslo licencie: T/30

36/ Kontrolný monitoring
Správa č. 66/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 28. 9. 2011)
Vysielateľ: rEhit s.r.o.                                                              číslo licencie:T/172

37/ Kontrolný monitoring
Správa č. 67/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 25. a 28. 10. 2011)
Vysielateľ:GAAD REAL, s.r.o., Prešov                                  číslo licencie:TD/49

38/ Kontrolný monitoring
Správa č.5/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 9.,10. 10. 2011)
Vysielateľ: T.W.Rádio, s.r.o.                                                   číslo licencie: R/90

39/ Kontrolný monitoring
Správa č. 6/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 5. 10. 2011)
Vysielateľ: Rádio Prešov, s.r.o. Prešov                               číslo licencie: R/100

40/ Kontrolný monitoring
Správa č. 60/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 24. 9. 2011)
Vysielateľ: TVR a RE, s.r.o.                                                   číslo licencie:T/89

41/ Kontrolný monitoring
Správa č. 59/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 21. 9.2011)
Vysielateľ: Kultúrny dom A. Hlinku, a.s.                             číslo licencie:T/189

42/ Kontrolný monitoring
Správa č. 68/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 26. 10. 2011)
Vysielateľ: Káblová televízia Bánov s.r.o., Bánov            číslo licencie:T/145
                            
43/ Kontrolný monitoring
Správa č. 69/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 26. 10. 2011)
Vysielateľ: Atelier, s.r.o., Krupina                                       číslo licencie:T/221
                
44/ SK č.: 129-PgO/O-1732/2009 zo dňa 21. 4. 2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1006/52-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie, vysielateľovi na základe zákona
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 38 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: OTO 2008/11. 3. 2009
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona             

45/ SK č.: 438-PLO/O-5413/2011 zo dňa 13. 9. 2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 4166/321-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Levočský televízny magazín/27. 6. 2011
ÚK: L&L média, s.r.o.                                                              číslo licencie: TD/25

46/ SK č.: 439-PLO/O-5414/2011 zo dňa 13. 9. 2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti
č. 3981/286-2011, 4317/328-2011, 4249/333-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. a) a § 19 ods. 1 písm. a) zákona
č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Večer pod lampou/23. 6. 2011
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona    

47/ SK č.: 487-PLO/O-6201/2011 zo dňa 25. 10. 2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 5016/370-2011)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)        
Monitorovaný program/deň:  Maďarský  magazín/3. 8. 2011
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona                                      

NEVEREJNÉ

48/ SK č.: 490-PLO/D-6201/2011 zo dňa 31. 10. 2011
vo veci žiadosti o  zmenu  registrácie retransmisie č. TKR/256
ÚK: PROGRES-TS, s.r.o.                                                   číslo registrácie: TKR/256

49/ SK č.: 505-PLO/D-6707/2011 zo dňa 24. 11. 2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/273
ÚK: OTS s.r.o.                                                                      číslo registrácie: TKR/273

50/ SK č.: 247-PLO/D-4177/2010 zo dňa 19. 8. 2010
vo veci oznámenia o zmene licencie č. TD/6
ÚK: TV 5 s.r.o.                                                                      číslo licencie: TD/6

51/ SK č.: 504-PLO/D-6588/2011 zo dňa 18.11.2011
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/91
ÚK: RADIO ONE,  s.r.o.                                                     číslo licencie: R/91

52/ SK č.: 514-PLO/D-6851/2011 zo dňa 2. 12. 2011
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/99
ÚK: TV Pezinok,  s.r.o.                                                       číslo licencie: T/99

53/ SK č.: 513-PLO/D-6856/2011 zo dňa 5. 12. 2011
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS
ÚK: AnTechNet,  s.r.o.

54/ SK č.: 521-PLO/D-6981/2011 zo dňa 12. 12. 2011
vo veci žiadosti o odňatie licencie č. T/33
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.

55/ Rôzne
                                                                                                              prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                 predseda Rady
                                                                                                      pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak