Program zasadnutia RVR dňa 6. 12. 2011

 

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa  6. 12. 2011 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Sťažnosť č. 5994/426-2011 zo dňa 19. 10. 2011
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(neoprávnené vysielanie na frekvencii 88,5 MHz Levoča)
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o.                         číslo licencie: R/75

3/ Sťažnosť č. 5525/403-2011 zo dňa 26. 9. 2011
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(rušenie  frekvencie  101,2  MHz Trenčín – Nad Oborou)
ÚK: EUROPA 2, a.s.                                           číslo licencie: R/105

4/ SK č.: 479-PLO/D-6153/2011 zo dňa 26. 10. 2011
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6068/427-2011                    
(na vysielanie programu Hlavné správy z dňa 29. 9. 2011)
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.                                     číslo licencie: T/125

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5452/397-2011                    
(na vysielanie programu Profesionáli z dňa 20. 9. 2011)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                     číslo licencie: T/39

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5452/398-2011                    
(na vysielanie programu Kosti z dňa 20. 9. 2011)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                     číslo licencie: T/39

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5622/412-2011                
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 19. 9. 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41

9/ Kontrolný monitoring
Správa č. 65/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 12. a 14. 9. 2011 )
Vysielateľ: OTS, s.r.o., Čadca                                číslo licencie: T/101

10/ SK č.: 396-PLO/O-4285/2011 zo dňa 4. 7. 2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 2412/210-2011)
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)                    
Monitorovaný program/deň: Dámsky magazín/13. 4. 2011
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona                                      

11/ SK č.: 436-PLO/O-5411/2011 zo dňa 13. 9. 2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 4160/318-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Hlavné správy/Nespokojnosť s odškodnením/3. 7. 2011
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                              číslo licencie: T/125

12/ SK č.: 440-PLO/O-5415/2011 zo dňa 13.09.2011
Doplnenie: Správa č. 47/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa  zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaná programová služba/deň: INFOTEX-Rožňava, Rimavská Sobota/3. 7. 2011
ÚK: TERMOSAT, spol. s r.o.                                            číslo licencie: TD/21

NEVEREJNÉ

13/ SK č.: 494-PLO/D-6343/2011 zo dňa 4. 11. 2011
vo veci oznámenia zmeny  licencie č. R/105
ÚK: EUROPA 2, a.s.                                                           číslo licencie: R/105

14/ SK č.: 476-PLO/D-6091/2011 zo dňa 25. 10. 2011
vo veci žiadosti  o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/195
ÚK: Ing. Samuel Kirschner – UNISEKA                         číslo registrácie: TKR/195

15/ SK č.: 491-PLO/D-6345/2011 zo dňa 7. 11. 2011
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS
ÚK: Kabelko, s.r.o.

16/ SK č.: 493-PLO/D-6387/2011 zo dňa 8. 11. 2011
vo veci žiadosti o  registráciu retransmisie
ÚK: Norttel s.r.o.                            

17/ Rôzne

                                                                                                               prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                 predseda Rady
                                                                                                      pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak