Program zasadnutia RVR v dňoch 21. a 23. 11. 2011

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 21. 11. 2011 a 23. 11. 2011 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

21. 11. 2011, začiatok o 10:00 hod. v sídle Rady

1. Verejné vypočutia žiadateľov – výberové konania:

1.1. Žiadateľ: EUROPA 2,  a.s.
SK: 467-PLO/O-R03/2011    
vo veci pridelenia frekvencie: 87,9 MHz Čadca
ÚP: 10.00 hod.                                     

1.2. Žiadateľ: GES Slovakia, s.r.o.
SK: SK: 465-PLO-O/R01/2011, 466-PLO/O-R02/2011, 472-PLO/O-R08/2011
vo veci pridelenia frekvencií: 93,8 MHz  Košice, 94,0 MHz Prešov, 94,8 MHz Košice
ÚP: 10.15 hod.                                 
    
1.3. Žiadateľ: RADIO ROCK  s.r.o.
SK: 472-PLO/O-R08/2011
vo veci pridelenia frekvencie: 94,8 MHz Košice
ÚP: 10.30 hod.                                 

1.4. Žiadateľ: T.W. Rádio, s.r.o.
SK: 472-PLO/O-R08/2011
vo veci pridelenia frekvencie: 94,8 MHz Košice
ÚP: 10.45 hod.                                 

1.5.Žiadateľ: M Technologies spol. s r.o.  
SK: 470-PLO/O-R06/2011, 471-PLO/O-R07/2011
vo veci pridelenia frekvencií: 93,6 MHz Partizánske, 90,5 MHz Prievidza
ÚP: 11.00 hod.                                    

1.6. Žiadateľ: ČH HORNETS s.r.o.
SK: 472-PLO/O-R08/2011
vo veci pridelenia frekvencie: 94,8 MHz Košice
ÚP: 11.15 hod.                                 

1.7. Rozhlas a televízia Slovenska
SK: 472-PLO/O-R08/2011
vo veci pridelenia frekvencie: 94,8 MHz Košice
ÚP: 11.30 hod.                                 

1.8. Žiadateľ: BEST FM Media spol. s r.o.  
SK: 465-PLO-O/R01/2011, 466-PLO/O-R02/2011
vo veci pridelenia frekvencií: 93,8 MHz Košice, 94,0 MHz Prešov
ÚP: 11.45 hod.                                 
                            
1.9. Žiadateľ: SITY MEDIA s.r.o.
SK: 472-PLO/O-R08/2011
vo veci pridelenia frekvencie: 94,8 MHz Košice
ÚP: 12.00 hod.                                 
 
1.10. Žiadateľ: DRV s.r.o.
SK: 465-PLO-O/R01/2011, 466-PLO/O-R02/2011, 472-PLO/O-R08/2011
vo veci pridelenia frekvencií: 93,8 MHz  Košice, 94,0 MHz Prešov, 94,8 MHz Košice
ÚP: 12.15 hod.                                                         


1.11.Žiadateľ: Marián Dokupil – Doko Media
SK: 468-PLO/O-R04/2011, SK: 469-PLO/O-R05/2011
vo veci pridelenia frekvencií: 96,9 MHz Bánovce nad Bebravou, 104,4 MHz Považská Bystrica
ÚP: 12.30 hod.                                     


23. 11. 2011, začiatok o 9:30 hod. v sídle Rady

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Výberové konanie
SK: 465-PLO-O/R01/2011
SK: 466-PLO-O/R02/2011
vo veci pridelenia frekvencií: 93,8 MHz Košice, 94,0 MHz Prešov
ÚK: BEST FM Media spol. s r.o., Bratislava  
        DRV s.r.o.
        GES Slovakia, s.r.o.                             

3/ Výberové konanie
SK: 467-PLO-O/R03/2011
vo veci pridelenia frekvencie: 87,9 MHz Čadca
ÚK: EUROPA , a.s.                                
    
4/ Výberové konanie
SK: 468-PLO-O/R04/2011
vo veci pridelenia frekvencie: 96,9 MHz Bánovce nad Bebravou
ÚK: Marián Dokupil – Doko Media                         

5/ Výberové konanie
SK: 469-PLO-O/R05/2011
vo veci pridelenia frekvencie: 104,4 MHz Považská Bystrica
ÚK: Marián Dokupil – Doko Media                         

6/ Výberové konanie
SK: 470-PLO-O/R06/2011
vo veci pridelenia frekvencie: 93,6 MHz Partizánske
ÚK: M Technologies spol. s r.o.                         

7/ Výberové konanie
SK: 471-PLO-O/R07/2011
vo veci pridelenia frekvencie: 90,5 MHz Prievidza
ÚK: M Technologies spol. s r.o.                         

8/ Výberové konanie
SK: 472-PLO-O/R08/2011
vo veci pridelenia frekvencie: 94,8 MHz Košice
ÚK:    T.W. Rádio, s.r.o.
           SITY MEDIA s.r.o.
           Rozhlas a televízia Slovenska
           DRV, s.r.o.
          GES Slovakia, s.r.o.
          RADIO ROCK s.r.o.
          ČH HORNETS s.r.o.                             

9/ Sťažnosť č. 5641/417-2011 zo dňa 3. 10. 2011
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Nevyužívanie frekvencie 107,3 MHz Poprad
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.                                                     číslo licencie: R/88

10/ Sťažnosť č. 5730/416-2011 zo dňa 6. 10. 2011
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Nevyužívanie frekvencií
ÚK: Rádio ONE                                                                    číslo licencie: R/91

11/ Sťažnosť č. 6222/435-2011 zo dňa 28. 10. 2011
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť smeruje proti : Roman Lihocký-AT, IČO: 34451641

12/ Sťažnosť č. 6291/438-2011 zo dňa 2. 11. 2011
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/254

13/ SK č.: 384-PLO/O-4273/2011 zo dňa 4. 7. 2011
Sťažnosť č. 2672/246-2011 zo dňa 28.04.2011
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo Čadca                    číslo registrácie: TKR/185

14/ SK č.: 385-PLO/O-4274/2011 zo dňa 4. 7. 2011
Sťažnosť č. 2779/242-2011 zo dňa 03.05.2011
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. e)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Obvodné stavebné bytové družstvo  Žilina                    číslo registrácie: TKR/88

15/ SK č.: 386-PLO/O-4275/2011 zo dňa 4. 7. 2011
Sťažnosť č. 3467/274-2011 zo dňa 10.06.2011
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. h) a § 17 ods. 1 písm. c)   zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Ing. Miroslav Bobák                                                            číslo registrácie: TKR/223

16/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č. 5779/420-2011 a 5780/421-2011                
(na vysielanie programu Návod na vraždu z dňa 2. 10. 2011)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                                         číslo licencie: TD/16, T/219

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5452/401-2011                    
(na vysielanie programu Súdna sieň z dňa 20. 9. 2011)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                                         číslo licencie: T/39

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5452/400-2011                    
(na vysielanie programu C.S.I.-Kriminálka Miami z dňa 20. 9. 2011)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                                          číslo licencie: T/39


19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5509/404-2011                
(na vysielanie programu Slávnostný galavečer z dňa 22. 9. 2011)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                                                                 číslo licencie: T/125

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4941/368-2011                
(na vysielanie programu Toto je Sparta!  z dňa 9. 7. 2011)
Vysielateľ: Markíza – Slovakia spol. s r.o.                                 číslo licencie: T/41

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4938/365-2011                
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa z dňa 12. 7. 2011)
Vysielateľ: Markíza – Slovakia spol. s r.o.                                  číslo licencie: T/41

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5208/385-2011                    
(na vysielanie programu Úplná šupa z dňa 8. 8. 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                číslo licencie: T/41

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5206/383-2011                    
(na vysielanie programu Next zo dňa 6. 8. 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                číslo licencie: T/41

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5738/418-2011                    
(na vysielanie programu Bez servítky z dňa 5. 10. 2011)
Vysielateľ: Markíza – Slovakia spol. s r.o.                                     číslo licencie: T/41

25/ Kontrolný monitoring
Správa č. 57/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 6. 9., 9. 9. 2011)
Vysielateľ: ELEKTROCENTRUM TV, spol. s r.o.                            číslo licencie: T/156

26/ SK č.: 420-PLO/O-5120/2011 zo dňa 30. 8. 2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 4184/329-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 63a ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaná služba: http://tnitv.weebly.com.
ÚK: EURO MUSTRA, s.r.o.
10.00 hod. - EURO MUSTRA, s.r.o.

27/ SK č.: 418-PLO/O-5118/2011 zo dňa 30. 8. 2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 3457/271-2011)
(vo veci možného porušenia  § 19 ods. l písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)        
Monitorovaný program/deň: Také bolo Slovensko / 07.06.2011
ÚK: C.E.N.  s.r.o.                                                                                    číslo licencie: T/125            

28/ SK č.: 423-PLO/O-5123/2011 zo dňa 30. 8. 2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 3505/273-2011)
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)                    
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Pochybnosti o útulku/28. 5. 2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                                   číslo licencie: T/41

 
29/ SK č.: 453-PLO/O-5768/2011 zo dňa 4. 10. 2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 4608/345-2011)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 a § 16 ods. 3 písm. e)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Dumbo/ 23.7.2011
ÚK:  MAC TV  s.r.o.                                                                                číslo licencie: T/39

30/ SK č.: 475-PLO/O-6122/2011 zo dňa 25. 10. 2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 2457/216-2011)
(vo veci možného porušenia § 38 ods. 2 a 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)                    
Monitorovaný program/deň: Bez servítky/13.04.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                                  číslo licencie: T/41

31/ SK č.:  388-PLO/O-4277/2011 zo dňa 4. 7. 2011
Doplnenie: Správy o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č. 2286/201-2011, 2392/205-2011, 2393/206-2011, 2394/207-2011, 3098/248-2011, 3147/255-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Teleráno/4. 4., 11. 4., 12. 4., 13. 4., 3. 5., 4. 5. 2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                                    číslo licencie: T/41

32/ SK č.:  455-PLO/O-5770/2011 zo dňa 4. 10. 2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č. 4719/355-2011, 4688/353-2011, 4720/356-2011, 4787/360-2011)                
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. l)   zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Farma/01.08.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                                     číslo licencie: T/41

NEVEREJNÉ

33/ SK č.: 480-PLO/D-6189/2011 zo dňa 27. 10. 2011
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/102
ÚK: BP Media, s.r.o.                                  číslo licencie: R/102

34/ SK č.: 450-PLO/D-5662/2011 zo dňa 3. 10. 2011
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/86 – zmena právnych skutočností
ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o.                                        číslo licencie: T/86

35/ SK č.: 451-PLO/D-5731/2011 zo dňa 6. 10. 2011
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/101 – zmena právnych skutočností
ÚK: Best FM Media spol. s r.o.                                                           číslo licencie: R/101

36/ SK č.: 473-PLO/D-5947/2011 zo dňa 18. 10. 2011
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/105 – zmena právnych skutočností
ÚK: EUROPA 2, a.s.                                                                             číslo licencie: R/105

37/ SK č.: 495-PLO/D-6339/2011 zo dňa 4. 11. 2011
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/110 – zmena právnych skutočností
ÚK: RADIO ROCK,  s.r.o.                                                                      číslo licencie: R/110

38/ SK č.: 443-PLO/D-5441/2011 zo dňa 21. 9. 2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/223
ÚK: Ing. Miroslav Bobák                                                                         číslo registrácie: TKR/223

39/ SK č.: 489-PLO/D-6235/2011 zo dňa 2. 11. 2011
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie
ÚK: TV SEN,  s r.o.                                

40/ SK č.: 488-PLO/D-6192/2011 zo dňa 27. 10. 2011
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/210
ÚK: KRS,  spol. s r.o.                                                                              číslo registrácie: TKR/210

41/ SK č.: 492-PLO/D-6201/2011 zo dňa 31. 10. 2011
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/167
ÚK: PROGRES MALACKY, spol. s r.o.                                                 číslo registrácie: TKR/167

42/ Rôzne

Ústne pojednávania:
                
21. 11. 2011    10.00 hod. – EUROPA 2, a.s., Bratislava
                           10.15 hod. – GES Slovakia, s.r.o., Bratislava
                           10.30 hod. – RADIO  ROCK, s.r.o., Nitra
                           10.45 hod. – T.W. Rádio, s.r.o., Bratislava
                           11.00 hod. – M Technologies spol. s r.o., Banská Bystrica
                           11.15 hod. – ČH HORNETS s.r.o., Košice
                           11.30 hod. – Rozhlas a televízia Slovenska
                           11.45 hod. – Best FM Media spol. s r.o., Bratislava
                           12.00 hod. – SITY MEDIA s.r.o., Bratislava
                           12.15 hod. – DRV s.r.o., Košice
                           12.30 hod. – Marián Dokupil – Doko Media, Dubnica nad Váhom

23. 11. 2011     10.00 hod. – EURO MUSTRA, s.r.o.                                                                                                               prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                 predseda Rady
                                                                                                      pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak