Program zasadnutia RVR dňa 8. 11. 2011

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 8. 11. 2011 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 376-PLO/O-4018/2011 zo dňa 21. 6. 2011
Sťažnosť č. 2917/243-2011
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: ISPER, s.r.o.                             číslo registrácie: TKR/291

3/ SK č.: 417-PLO/O-5117/2011 zo dňa 30. 8. 2011
Sťažnosť č. 4152/325-2011
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 15a ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Jaroslav Špirka, Raslavice, IČO : 44921985                        

4/ SK č.: 410-PLO/D-4894/2011 zo dňa 11. 8. 2011
vo veci žiadosti  o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: COM-MÉDIA, spol. s r.o.

5/ SK č.: 445-PLO/D-5543/2011 zo dňa 27. 9. 2011
vo veci žiadosti  o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: GAYA  s.r.o.

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5365/393-2011                    
(na vysielanie programu - popoludňajšie vysielanie TA3 z dňa 13. 9. 2011)
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.                        číslo licencie: T/125

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5207/384-2011                    
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa V. z dňa 8. 8. 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5608/411-2011                    
(na vysielanie reklamy v programe 4 svadby z dňa 21. 9. 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5635/413-2011                    
(hlasitosť reklamy v programe Po čom ženy túžia z dňa 2. 10. 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5276/392-2011            
(na vysielanie filmu Trhni si! zo dňa 5. 9. 2011
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                 číslo licencie: T/39

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5628/414-2011            
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 21. 5. 2011
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                 číslo licencie: T/39

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5017/377-2011                    
(na vysielanie ŠTV Štúrovskej televízie z dní 4. 7. 2011, 9. 7. 2011, 19. 7. 2011)
Vysielateľ:  Július Pereszlényi-Servis TV-Video            číslo licencie: TD/18

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5535/405-2011                    
(na vysielanie programu Občan za dverami z dňa 17. 9. 2011)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                      

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5591/410-2011                    
(na vysielanie programu Adela show z dňa 8. 9. 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5034/373-2011                    
(na vysielanie programu Teleráno z dňa 19. 7. 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41

16/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č. 5212/381-2011, č. 5508/406-2011, č. 5508/407-2011, č. 5508/408-2011
a č. 5508/409-2011
(na vysielanie rádia Viva z dní 6.9.2011 a 16.9.2011, rádia Expres z dní 16. 9. 2011 a
19. 9. 2011, Fun rádia z dňa 22. 9. 2011 a programu televízie Markíza Teleráno)
Vysielateľ: Rádio VIVA, a.s..                                    číslo licencie: R/70
                   D.EXPRES, a.s.                                                              číslo licencie: R/66
                   RADIO, a.s.                                                                    číslo licencie: R/71   
                   MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41

17/ Kontrolný monitoring
Správa č. 58/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 22. a 23. 9. 2011)
Vysielateľ: Decora, s.r.o., Čadca                    číslo licencie:  T/229

18/ Kontrolný monitoring
Správa č. 55/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni:16. 9. 2011)
Vysielateľ: Šuňava OTV s.r.o.                             číslo licencie: T/135

19/ Kontrolný monitoring
Správa č. 62/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 16. 9. 2011)
Vysielateľ: MARTICO, s.r.o., Martin                číslo licencie: T/225

20/ Kontrolný monitoring
Správa č. 61/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 23. 9. 2011)
Vysielateľ: e-Net, s.r.o., Senec                                 číslo licencie: T/187

21/ SK č.: 364-PLO/O-3477/2011 zo dňa 7. 6. 2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 2457/216-2011)
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)                    
Monitorovaný program/deň: Bez servítky /13.04.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                  číslo licencie: T/41

22/ SK č.: 419-PLO/O-5119/2011 zo dňa 30. 8. 2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 4024/290-2011)
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň:  Nočný žurnál + /27.06.2011
ÚK:  C.E.N. s.r.o.                                            číslo licencie: T/125

23/ SK č.: 421-PLO/O-5121/2011 zo dňa 30. 8. 2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 4485/342-2011)
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)             
Monitorovaný program/deň: Zóna smrti: Sopka v New Yorku/15. 6.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                  číslo licencie: T/41

24/ SK č.: 422-PLO/O-5122/2011 zo dňa 30. 8. 2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti
č. 3870/277-2011, 3874/279-2001)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Večer pod lampou/16. 6. 2011
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona

25/ SK č.: 437-PLO/O-5412/2011 zo dňa 13. 9. 2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť
č. 4169/322-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. g) a l)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/dni: Levočský televízny magazín/ 20., 21. a 24. 6. 2011
ÚK: L & L média,  s.r.o.                                           číslo licencie: TD/25

26/ SK č.: 397-PLO/O-4286/2011 zo dňa 4. 7. 2011
Doplnenie: Správa č. 5/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované dni: 6. 1.,  7. 1., 31. 3. a 1. 4. 2011
ÚK: AZTV spol. s r.o.                                             číslo licencie: T/153

NEVEREJNÉ

27/ SK č.: 330-PLO/D-2479/2011 zo dňa 19. 4. 2011
vo veci oznámenia zmeny registrácie retransmisie č. TKR/198
ÚK: Robert Huszti, Hajnáčka                        číslo registrácie: TKR/198

28/ SK č.: 318-PLO/D-2689/2011 zo dňa 29. 4. 2011
vo veci oznámenia zmeny registrácie retransmisie č. TKR/291
ÚK: ISPER, s.r.o.                             číslo registrácie: TKR/291

29/ SK č.: 474-PLO/D-6013/2011 zo dňa 19. 10. 2011
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti  licencie č. R/90
ÚK: T.W.Rádio, s.r.o.                              číslo licencie: R/90

30/ SK č.: 448-PLO/D-5574/2011 zo dňa 28. 9. 2011
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS
ÚK: I. HEIZER – MINI SERVIS, s.r.o.

31/ SK č.: 447-PLO/D-5573/2011 zo dňa 28. 9. 2011
vo veci žiadosti o udelenie licencie na  televízne vysielanie v KDS
ÚK: I. HEIZER – MINI SERVIS, s.r.o.

32/ SK č.: 477-PLO/D-6162/2011 zo dňa 27. 10. 2011
vo veci žiadosti  o odňatie  licencie na  televízne vysielanie č. T/204
ÚK: Izidor Heizer – Mini servis, Horné Mýto                číslo licencie: T/204

33/ SK č.: 478-PLO/D-6162/2011 zo dňa 27. 10. 2011
vo veci žiadosti  o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/281
ÚK: Izidor Heizer – Mini servis, Horné Mýto                 číslo registrácie: TKR/281

34/ Rôzne

                                                                                                               prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                 predseda Rady
                                                                                                      pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak