Program zasadnutia RVR, dňa 25.10.2011

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa  25.10.2011 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 349-PLO/O-3240/2011 zo dňa 24.05.2011
Doplnenie: Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 68 ods. 7 písm. a) a § 16 ods. 3 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: Rádio VIVA, a.s.         číslo licencie: R/70

3/ SK č. : 368-PLO/D-3618/2011 zo dňa 14.06.2011
Žiadosť v zmysle § 17 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK : Slovak Telekom, a.s.       číslo registrácie: TKR/255

4/ Sťažnosť č. 5062/386-2011 zo dňa 26.08.2011
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. – nevyužívanie frekvencií
Vysielateľ: VIVA, a.s.        číslo licencie: R/70
                   RTVS - Slovenský rozhlas
                   Rádio KISS s.r.o.        číslo licencie: R/77
       SPINOZA s.r.o.        číslo licencie: R/106

5/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosť č.5250/391-2011, 5111/387-2011, 5198/382-2011    
(na vysielanie programu Hlavné správy z dňa 27.8.2011)
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.       číslo licencie: T/125

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4637/350-2011    
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa z dňa 18.6.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4637/364-2011    
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa z dňa 8.7.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5377/394-2011    
(na vysielanie reklamy Odol z dňa 15. 9. 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5035/374-2011    
(na vysielanie programu Teleráno z dňa 20. 7. 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5249/390-2011     
(na vysielanie programu Farma zo dňa 12. 8. 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5109/379-2011     
(na vysielanie programu Farma z dňa 29.8.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5248/389-2011     
(na vysielanie programu Farma zo dňa 10. 8. 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5247/388-2011     
(na vysielanie programu Farma zo dňa 9. 8. 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5016/370-2011
(na vysielanie programu Magyar magazin/Maďarský magazín z dňa 3.8.2011)
Vysielateľ: RTVS, Dvojka, vysielateľ na základe zákona

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4711/354-2011    
(na vysielanie programu Las Vegas: Kasíno V.  z dňa 25.7.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5452/402-2011   
(na vysielanie programu KRIMI NOVINY zo dňa 20. 9. 2011
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                          číslo licencie: T/39

17/ Kontrolný monitoring
Správa č. 53/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni:19.7.2011)
Vysielateľ: Slovak Telekom, a.s., Bratislava           číslo licencie: T/201

18/ Kontrolný monitoring
Správa č. 52/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 6. a 13.9.2011 )
Vysielateľ: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.     číslo licencie: T/133

19/ Kontrolný monitoring
Správa č. 54/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 23. a 26.9.2011 )
Vysielateľ: Regionálna televízia Prievidza, s.r.o.    číslo licencie: T/43

20/ SK č.: 361-PLO/O-3474/2011 zo dňa 07.06.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosti č. 2452/211-2011, 2453/212-2011, 2454/213-2011, 2456/215-2011 a 2551/223-2011)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorované vysielanie/deň: Rytmus – pieseň „Jebe/Ebe“/15., 16., 18. a 20.04.2011
ÚK: EUROPA 2, a.s.                          číslo licencie: R/41

21/ SK č.: 394-PLO/O-4283/2011 zo dňa 04.07.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (2462/219-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Na margo/17.04.2011
ÚK: TV AGENCY, s.r.o.                            číslo licencie: T/212

22/ SK č.:  398-PLO/O-4287/2011 zo dňa 04.07.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 6139/458-2010)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 39a ods. 2 a § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Panelák/20.12.2010
ÚK: MAC TV  s.r.o.         číslo licencie: T/39

23/ SK č.: 391-PLO/O-4280/2011 zo dňa 04.07.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 2392/205-2011)
(vo veci možného porušenia § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)      Monitorovaný program/deň: Teleráno /11.4.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                          číslo licencie: T/41

24/ SK č.: 392-PLO/O-4281/2011 zo dňa 04.07.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 2286/201-2011)
(vo veci možného porušenia § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)    
Monitorovaný program/deň: Teleráno /04.04. 2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                          číslo licencie: T/41

25/ SK č.: 425-PLO/O-5125/2011 zo dňa 30.08.2011
Doplnenie: Správa č. 39/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. g) a l)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorované dni: 05.04.2011 a 08.04.2011
ÚK: BYTY Čadca, s.r.o.                             číslo licencie: T/161

26/ SK č.: 420-PLO/O-5120/2011 zo dňa 30.08.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 4184/329-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 63a ods. 1  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaná služba: http://tnitv.weebly.com.)
ÚK: EURO MUSTRA, s.r.o.
ÚP: 10:00 hod.

27/ SK č.: 364-PLO/O-3477/2011 zo dňa 07.06.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 2457/216-2011)
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 a § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Bez servítky /13.04.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                          číslo licencie: T/41
ÚP : 10:20 hod.

NEVEREJNÉ

28/ SK č.: 319-PLO/D-2924/2011 zo dňa 09.05.2011
vo veci oznámenia  zmien  registrácie retransmisie č. TKR/305
ÚK: Mikuláš Kósa        číslo registrácie: TKR/305

29/ SK č.: 441-PLO/D-5375/2011 zo dňa 13.09.2011
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/66
ÚK: D. EXPRES, a.s.          číslo licencie: R/66

30/ SK č.: 449-PLO/D-5586/2011 zo dňa 29.09.2011
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/107
ÚK: L – MEDIA s.r.o.         číslo licencie: R/107

31/ SK č.: 405-PLO/D-4446/2011 zo dňa 18.07.2011
vo veci žiadosti  o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Carisma tv, s.r.o.

32/ SK č.: 403-PLO/D-4442/2011 zo dňa 15.07.2011
vo veci žiadosti  o registráciu retransmisie
ÚK: Jaroslav Špirka, Raslavice      

33/ SK č.: 462-PLO/D-5751/2011 zo dňa 07.10.2011
vo veci žiadosti  o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS
ÚK: Cabel net s.r.o. 

34/Rôzne 


Ústne pojednávania:
10:00 hod. - EURO MUSTRA, s.r.o.
10:20 hod. - MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                       

 

 

 

prof. Miloš Mistrík
predseda Rady
pre vysielanie a retransmisiu

 

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak