Zasadnutie Rady dňa 11.10.2011 (Program zasadnutia)

Návrh  programu zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať dňa  11.10.2011 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh
 
2/ Sťažnosť č. 5295/395-2011 zo dňa 12.09.2011
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
Vysielateľ: TV Levoča, spoločnosť s ručením obmedzeným                   číslo licencie: T/177
 
3/ SK č. : 368-PLO/D-3618/2011 zo dňa 14.06.2011
Žiadosť v zmysle § 17 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK : Slovak Telekom, a.s.                                                                   číslo registrácie: TKR/255
ÚP : 10.00 hod.
 
4/ SK č.: 414-PLO/D-4885/2011 zo dňa 11.08.2011
vo veci žiadosti  o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: JASLAM, s.r.o.
 
5/ Vyhlásenie výberového konania na udelenie licencie / zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie jeseň 2011
 
6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4940/367-2011                                          
(na vysielanie programu Teleráno z dňa 11.7.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.                                  číslo licencie: T/41
 
7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5031/371-2011                                                      
(na vysielanie reklamného šotu OZ Mladá demokratická ľavica z dňa 5.8.2011)
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.                                                                    číslo licencie: T/125
 
8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4635/348-2011                                                      
(na vysielanie programu  Marci X z dňa 19. 6. 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.                                  číslo licencie: T/41
 
9/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosť č. 4744/358-2011, 4745/369-2011 a 4746/361-2011)                                       
(na vysielanie programu C.S.I. Kriminálka Miami/Premyslené vraždenie z dňa  1.8.2011)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                  číslo licencie: T/39
 
10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4829/362-2011                                                      
(na vysielanie programu Vulkán: Svet v ohrození z dňa 7. 8. 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.                                  číslo licencie: T/41
 
11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4481/338-2011                                                      
(na vysielanie programu Nebezpečná zásielka z dňa 12.6.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.                                  číslo licencie: T/41
 
12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4479/336-2011                                          
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa z dňa 11.6.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.                                  číslo licencie: T/41
 
13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4480/337-2011                                                      
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa z dňa 12.6.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.                                  číslo licencie: T/41
 
14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4636/349-2011                                          
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa z dňa 19.6.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.                                  číslo licencie: T/41
 
15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5033/372-2011                                          
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa z dňa 18.7.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.                                  číslo licencie: T/41
 
16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5032/375-2011                                          
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa z dňa 20.7.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.                                  číslo licencie: T/41
 
17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5065/378-2011                                          
(na vysielanie programu  Správy STV zo dňa 11.8.2011)
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe zákona
 
18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4939/366-2011                                          
(na vysielanie programu  Bodyguard proti svojej vôli z dňa 1.7.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.                                  číslo licencie: T/41
 
19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5126/380-2011                                          
(na vysielanie programu Krimi noviny z dňa 30. 8. 2011)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                  číslo licencie: T/39
 
20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4603/344-2011                                          
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 6.7.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.                                  číslo licencie: T/41
 
21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4484/341-2011                                          
(na vysielanie programu Gejša z dňa 12.6.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.                                  číslo licencie: TD/7
 
22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4957/376-2011                                          
(na vysielanie programu Čítanie zo zahraničnej tlače zo dňa 10.8.2011)
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe zákona
 
23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4979/369-2011                                          
(na vysielanie programu Farma zo dňa 18. 8. 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.                                  číslo licencie: T/41
 
24/ Kontrolný monitoring
Správa č. 50/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 6.6., 8.6. a 13.6.2011 )
Vysielateľ: Devínskonovoveská televízia, spol. s r.o.                              číslo licencie: T/112
 
25/ SK č.: 365-PLO/O-3478/2011 zo dňa 07.06.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosti č. 2564/224-2011, 2605/225-2011, 2606/226-2011, 2611/227-2011 a 2667/230-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Záchranku má na stole prokurátor/24.03.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                                       číslo licencie: T/41
 
26/ SK č.: 366-PLO/O-3479/2011 zo dňa 07.06.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosti č. 2564/224-2011, 2605/225-2011, 2606/226-2011, 2611/227-2011 a 2667/230-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Odlievanie peňazí zo záchranky/27.03.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                                       číslo licencie: T/41
 
27/ SK č.: 393-PLO/O-4282/2011 zo dňa 04.07.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (2842/235-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Profil Jána Pavla II./01.05.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                                       číslo licencie: T/41
 
28/ SK č.:  395-PLO/O-4284/2011 zo dňa 04.07.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 2678/229-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 31a ods. 4 a § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorované programy/deň: Nočný žurnál, Šport+/10.05.2011
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                                                číslo licencie: T/125
 
29/ SK č.: 387-PLO/O-4276/2011 zo dňa 04.07.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 2394/207-2011))
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 38 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Teleráno/13.04.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                                       číslo licencie: T/41
 
30/ SK č.: 389-PLO/O-4278/2011 zo dňa 04.07.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 2393/206-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 38 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Teleráno/12.04.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                                       číslo licencie: T/41
31/ SK č.: 390-PLO/O-4279/2011 zo dňa 04.07.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosti č. 3098/248-2011 a 3147/255-2011)                                                            
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 38 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Teleráno/03.05.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                                       číslo licencie: T/41
 
32/ SK č.: 424-PLO/O-5124/2011 zo dňa 30.08.2011
Doplnenie: Správa č. 40/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Súvislý záznam vysielania: 28.03.2011
ÚK: BodvaTel  s.r.o.                                                                           číslo licencie: T/131
 
NEVEREJNÉ
 
33/ SK č.: 74-PLO/D-495/2011 zo dňa 31.01.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/257
ÚK: Orange Slovensko, a.s.                                                                 číslo registrácie: TKR/257
 
34/ SK č.: 77-PLO/D-521/2011 zo dňa 01.02.2011
vo veci oznámenia o zmene  registrácie  retransmisie č. TKR/203
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.                                                             číslo registrácie: TKR/203
 
35/ SK č.: 340-PLO/D-3184/2011 zo dňa 25.05.2011
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/255
ÚK: Slovak Telekom, a.s.                                                                    číslo registrácie: TKR/255
 
36/ SK č.: 321-PLO/D-2623/2011 zo dňa 27.04.2011
vo veci oznámenia o zmene  licencie č. T/182
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.                                                číslo licencie : T/182
 
37/ SK č.: 444-PLO/D-5428/2011 zo dňa 20.09.2011
vo veci oznámenia o zmene licencií č. T/39 a TD/15
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                            čísla licencií: T/39, TD/15
 
38/ SK č.: 427-PLO/D-5102/2011 zo dňa 05.09.2011
vo veci žiadosti o zmenu licencií č. R/97 a RD/15
ÚK: ČH HORNETS s.r.o.                                                                   čísla licencií: R/97, RD/15
 
39/ SK č.: 359-PLO/D-3425/2011 zo dňa 08.06.2011
vo veci žiadosti  o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie a o zmenu licencie č. T/152
ÚK: CREATV spol. s r.o.                                                                   číslo licencie : T/152
 
40/ SK č.: 432-PLO/D-5305/2011 zo dňa 12.09.2011
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/264
ÚK: TELESERVIS s.r.o.                                                                     číslo registrácie: TKR/264
 
41/ SK č.: 442-PLO/D-5422/2011 zo dňa 20.09.2011
vo veci žiadosti  o registráciu retransmisie
ÚK: RegioTV s.r.o.                                                                            

42/ Rôzne:       
 
Ústne pojednávania:
10:00 hod. – Slovak Telekom, a.s.

 
prof. Miloš Mistrík
predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak