Zasadnutie Rady dňa 27.09.2011 (Program zasadnutia)

Návrh programu Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať dňa  27.09.2011 o 9:45 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 428-PLO/D-5046/2011 zo dňa 13.09.2011
vo veci odňatia frekvencií podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z.
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                     číslo licencie: T/41
ÚP: 10:00 hod.

3/ SK č.: 429-PLO/D-5046/2011 zo dňa 13.09.2011
vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z.
ÚK: MAC TV s.r.o.                                 číslo licencie: T/39
ÚP: 10:15 hod.

4/ SK č.: 430-PLO/D-5046/2011 zo dňa 13.09.2011
vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z.
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona
ÚP: 10:30 hod.

5/ SK č.: 431-PLO/D-5046/2011 zo dňa 13.09.2011
vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z.
ÚK: CREATV spol. s r.o.                             číslo licencie: T/152
ÚP: 10:45 hod.

6/ SK č.: 368-PLO/D-3618/2011 zo dňa 14.06.2011
vo veci žiadosti v zmysle § 17 ods. 3 a 4 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Slovak Telekom, a.s.                         číslo registrácie: TKR/255
ÚP: 11:00 hod.

7/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosť č. 4137/310-2011, 4138/311-2011, 4139/312-2011, 4141/314-2011, 4159/317-2011
(na vysielanie programu Pritiahni si šťastie z dňa 2.7.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4183/320-2011            
(na vysielanie programu Epicentrum z dňa 3.7.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4482/339-2011                    
(na vysielanie programu Teleráno z dňa 10.6.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                  číslo licencie: T/41
10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4608/345-2011                    
(na vysielanie programu Dumbo zo dňa 23.7.2011)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4743/357-2011                
(na vysielanie programu komunikát v programe Maxximum muziky z dňa 29.7.2011)
Vysielateľ: EUROPA 2, a.s.                             číslo licencie: R/105

12/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č. 4677/352-2011 a 4394/331-2011                
(na vysielanie upút. na program Farma – 10. a 14. 7. 11; programu Reflex zo dňa 13. 7. 11; programu Farma zo dňa 24. 7. 11)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 4719/355-2011, 4688/353-2011, 4720/356-2011 a 4787/360-2011
(na vysielanie programu Farma z dní 24.7.,25.7.,26.7.,27.7.,28.7.,29.7.,1.8., 2.8.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                  číslo licencie: T/41

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4478/335-2011                    
(na vysielanie programu Majster balič z dňa 11.6.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                  číslo licencie: T/41

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4638/351-2011                    
(na vysielanie programu Niekto to rád blond z dňa 18.6.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                  číslo licencie: T/41

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4634/347-2011                    
(na vysielanie programu Neprijatý? F poho! z dňa 18. 6. 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                  číslo licencie: T/41

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4936/363-2011                
(na vysielanie programu Dedičstvo alebo Kurvahošigutntag z dňa 08. 07. 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                  číslo licencie: T/41

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4289/327-2011                    
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 10. 7. 2011)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4213/324-2011                    
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 28.6.2011)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č4483/340-2011                
(na vysielanie programu 50 x a stále po prvý raz z dňa 15.6.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                  číslo licencie: T/41
21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4061/293-2011, č. 4062/294-2011, č. 4063/295-2011, č. 4064/296-2011, č. 4065/297-2011, č. 4079/298-2011, č. 4080/299-2011, č. 4128/301-2011, č. 4129/302-2011, č. 4130/303-2011, č. 4131/304-2011, č. 4132/305-2011, č. 4133/306-2011, č. 4134/307-2011, č. 4135/308-2011, č. 4136/309-2011, č. 4140/314-2011, č. 4158/316-2011, č. 4162/319-2011, č. 4288/326-2011, č. 4460/334-2011                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 18.6.2011)
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                  číslo licencie: T/41

22/ Kontrolný monitoring
Správa č. 51/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 9. a 10. 6. 2011)
Vysielateľ: SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.                    číslo licencie: T/126

23/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1. štvrťrok 2011
Vysielatelia: Slovenská televízia
             MAC TV s.r.o.
             MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

24/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2011
Vysielatelia: Slovenská televízia
             MAC TV s.r.o.
             MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

25/ SK č.: 324-PLO/O-3037/2011 zo dňa 10.05.2011
Doplnenie: Správa č. 31/11/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Súvislý záznam vysielania: 23.2.2011, 25.2.2011 od 17:00 do 19:00 hod., 6.3.2011 od cca 22:00 hod. program Kapor na torte
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                  číslo licencie: T/39

26/ SK č. 367-PLO/O-3480/2011 zo dňa 07.06.2011
Doplnenie: Správa č. 29/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Magazín/Dom, byt a záhrada/04.04.2011
ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, spol. s r.o.                     číslo licencie: T/86

NEVEREJNÉ

27/ SK č.: 413-PLO/D-4904/2011 zo dňa 12.08.2011
vo veci žiadosti o zmenu licencie  č. T/141
ÚK: Levická televízna spoločnosť s.r.o.                      číslo licencie: T/141

28/ SK č.: 408-PLO/D-4569/2011 zo dňa 22.07.2011
vo veci žiadosti  o zmenu licencie č. T/73
ÚK: Televízia Turiec, s.r.o.                             číslo licencie: T/73

29/RôzneÚstne pojednávania:
10:00 hod.: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
10:15 hod.: MAC TV s.r.o.
10:30 hod.: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona
10:45 hod.: CREATV spol. s r.o.
11:00 hod.: Slovak Telecom, a.s.prof. Miloš Mistrík
predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak