Zasadnutie Rady dňa 13.09.2011 (Program zasadnutia)

Návrh programu Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať dňa  13.09.2011 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 269-PLO/O-2400/2011 zo dňa 12.04.2011
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 15a ods. 2  zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: BYTREAL Tlmače s.r.o.                                             

3/ SK č.: 268-PLO/O-2399/2011 zo dňa 12.04.2011
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 15a ods. 2  zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: Juraj Lauko, Levice                                

4/ SK č.: 266-PLO/O-2397/2011 zo dňa 12.04.2011
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. c)   zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: NITRANET, s.r.o.                            číslo registrácie: TKR/178

5/ SK č.: 349-PLO/O-3240/2011 zo dňa 24.05.2011
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 68 ods. 7 písm. a) a  § 16 ods. 3 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK:  Rádio VIVA, a.s.                                          číslo licencie: R/70
ÚP: 10.20 hod

6/ Sťažnosť č. 4613/346-2011 zo dňa 25.07.2011
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: SWAN, a.s.                             číslo registrácie:  TKR/275
                            
7/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK : RM PROGRES  s.r.o.                         číslo licencie:  R/80

8/ SK č.: 358-PLO/D-3436/2011 zo dňa 08.06.2011
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: GAAD REAL, s.r.o.                        

9/ SK č.: 374-PLO/D-3965/2011 zo dňa 24.06.2011
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie (monotypová programová služba)
ÚK: REGIONMEDIA, s.r.o.

10/ SK č.: 375-PLO/D-3966/2011 zo dňa 24.06.2011
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: REGIONMEDIA, s.r.o.

11/ SK č.: 380-PLO/D-4078/2011 zo dňa 29.06.2011
vo veci žiadosti o udelenie licencie na  digitálne televízne vysielanie
ÚK: seven media s.r.o.                        

12/ SK č.: 399-PLO/D-4227/2011 zo dňa 08.07.2011
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Quartex group, spol. s r.o.                        

13/ SK č.: 401-PLO/D-4299/2011 zo dňa 11.07.2011
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Devínskonovoveská televízia, spol. s r.o.

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4142/315-2011.                    
(na vysielanie programu Správy z dňa 1.7.2011)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                        číslo licencie: T/125

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4160/318-2011                    
(na vysielanie programu Hlavné správy z dňa 3.7.2011)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                        číslo licencie: T/125

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3903/281-2011                    
(na vysielanie programu Správne strelené baby z dňa 14.5.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.            číslo licencie: T/41

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3904/282-2011                    
(na vysielanie programu Austin Powers v Zlatom úde z dňa 14.5.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.            číslo licencie: T/41

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4169/322-2011                    
(na vysielanie programu Levočský televízny magazín z dňa 20., 21. a 24.6.2011)
Vysielateľ: L & L média, s.r.o.                        číslo licencie: TD/25    

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4166/321-2011                    
(na vysielanie programu Levočský televízny magazín z dňa 27.6.2011)
Vysielateľ: L & L média, s.r.o.                        číslo licencie: TD/25    

20/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosť č. 3981/286-2011, 4317/328-2011, 4249/333-2011                
(na vysielanie programu Večer pod lampou z dňa 23.6.2011)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3960/285-2011                
(na vysielanie programu  O 5 minút 12 z dňa 19. 6. 2011)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4006/289-2011                
(na vysielanie programu Griffinovci z dní 19.6.2011, 20.6.2011, 21.6.2011, 23.6.2011)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. Bratislava                    číslo licencie: T/219

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3902/280-2011                    
(na vysielanie programu (dve časti) Dva a pol chlapa z dňa 14. 5. 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.              číslo licencie: T/41

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3869/276-2011                
(na vysielanie programu  Správy z dňa 16.6.2011)
Vysielateľ: Rádio VIVA, a.s.                                                                číslo licencie: R/70

25/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4037/291-2011                
(na vysielanie programu  Reportéri z dňa 30.5.2011)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona

26/ Kontrolný monitoring
Správa č. 47/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni:3.7.2011 )
Vysielateľ: TERMOSAT, spol.s r.o., Rožňava                   číslo licencie: TD/21

27/ Kontrolný monitoring
Správa č. 49/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 10.7.2011)
Vysielateľ: SLUŽBYT, s.r.o., Svidník                         číslo licencie: T/175

28/ SK č. 417-PLO/O-5379/2009 zo dňa 08.12.2009
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 4347/202-2009)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 32 ods. 12  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Popoludnie na Slovensku/22.10.2009
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona                 

29/ SK č. 346-PLO/O-3237/2011 zo dňa 24.05.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 1327/131-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorované vysielanie/deň: upútavky na program Áno, šéfe!, Šéfka odvysielané počas programu  Hitman/05.03.2011 a ČREPINY*/10.03.2011
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39
ÚP: 10:00 hod.

30/ SK č. 363-PLO/O-3476/2011 zo dňa 07.06.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  (sťažnosť č.1671/177-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Kapor na torte/19.03.2011
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39

31/ SK č.: 379-PLO/O-4021/2011 zo dňa 21.06.2011
Doplnenie: Správa č. 35/11/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Záznam vysielania z dňa: 28.02.2011
ÚK: INTERACTIV.ME, s.r.o.                                     číslo licencie: T/190

32/ SK č.: 378-PLO/O-4020/2011 zo dňa 21.06.2011
Doplnenie: Správa č. 27/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. g), § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Záznam vysielania z dňa: 09.03.2011
ÚK: TV ORAVIA s.r.o.                                          číslo licencie: TD/12

NEVEREJNÉ

33/ SK č.: 329-PLO/D-2475/2011 zo dňa 19.04.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/210
ÚK: KRS, s.r.o.                              číslo registrácie: TKR/210

34/ SK č.: 308-PLO/D-2875/2011 zo dňa 06.05.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  č. TKR/220
ÚK: Vladimír Dupkala, Handlová                     číslo registrácie: TKR/220

35/ SK č.: 412-PLO/D-4922/2011 zo dňa 15.08.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/185
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo, Čadca                číslo registrácie: TKR/185

36/ SK č.: 415-PLO/D-4997/2011 zo dňa 22.08.2011
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/207
ÚK: TV LUX s.r.o.                             číslo licencie: T/207

37/ SK č.: 402-PLO/D-4320/2011 zo dňa 12.07.2011
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/70
ÚK: Rádio VIVA, a.s.                             číslo licencie:R/7

38/ SK č.: 800-PLO/D-3436/2011 zo dňa 08.06.2011
vo veci žiadosti o odňatie licencie na televízne vysielanie č. T/193
ÚK: GAAD Prešov, s.r.o.                          číslo licencie: T/193

39/ SK č.: 373-PLO/D-3841/2011 zo dňa 20.06.2011
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom MMDS
ÚK: Dávid Kondicz – KONFER networks                                

40/Rôzne

Ústne pojednávanie:
10:00 hod. – MAC TV s.r.o.
10:20 hod. – Rádio VIVA, a.s.


Prof. Miloš Mistrík
predseda Rady
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak