Zasadnutie Rady dňa 30.08.2011 (Program zasadnutia)

Návrh programu zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať dňa 30.08.2011 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 291-PLO/O-2716/2011 zo dňa 26.04.2011
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 68 ods. 7 písm. a) a § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: Poprad Reality Invest, a.s. číslo licencie: R/86
ÚP: 10:00 hod.

3/ SK č.: 322-PLO/O-3035/2011 zo dňa 10.05.2011
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 2469/220-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: SWAN, a.s. číslo registrácie: TKR/275

4/ SK č.: 307-PLO/D-2819/2011 zo dňa 04.05.2011
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: TV Poprad, s.r.o.

5/ Sťažnosť č. 4373/330-2011
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. )
ÚK : Orange Slovensko, a.s. číslo registrácie: TKR/257

6/ Sťažnosť č. 4152/325-2011
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK : Jaroslav Špirka, IČO : 44921985

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3273/264-2011
(na vysielanie programu Adela Show zo dňa 28. 4. 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3272/263-2011
(na vysielanie programu Nenávidíme vlastných rodičov zo dňa 28. 4. 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3457/271-2011
(na vysielanie programu Také bolo Slovensko z dňa 7.6.2011)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. číslo licencie: T/125

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3945/284-2011
(na vysielanie programu Správy z dňa 21.6.2011)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. číslo licencie: T/125

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4024/290-2011
(na vysielanie programu Nočný žurnál + z dňa 27.6.2011)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. číslo licencie: T/125

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3871/278-2011
(na vysielanie programu Večer pod lampou z dňa 7. 4. 2011)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona

13/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosť č. 4081/300-2011 a č. 4206/323-2011
(na vysielanie programu U Nikodéma z dní 3.5., 23. a 29. 8. 2010)
Vysielateľ: TV LUX, s.r.o. číslo licencie: T/207

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4184/329-2011
(na vysielanie http://tnitv.weebly.com/)

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3427/270-2011
(na vysielanie programu Čajová šálka lásky zo dňa 7. 6. 2011)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona

16/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosť č. 3226/259-2011 a 3315/268-2011
(na vysielanie programu Levočský televízny magazín zo dňa 9. - 16. 5. 2011 a 16. - 23. 5. 2011)
Vysielateľ: L&L média, s.r.o. číslo licencie: TD/25

17/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosť č. 3604/272-2011a 3912/283-2011
(na vysielanie programu Levočský televízny magazín zo dňa 6. - 13. 6. 2011)
Vysielateľ: L&L média, s.r.o. číslo licencie: TD/25

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3270/261-2011
(na vysielanie programu Tieň smrti zo dňa 27. 4. 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41
Predkladá: PgO Uvádza: Škultéty

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3331/267-2011
(na vysielanie programu Prison Break zo dňa 3. 6. 2011)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3376/269-2011
(na vysielanie programu Na telo zo dňa 5. 6. 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

21/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č. 4005/288-2011, 4004/287-2011, 4395/332-2011
(na vysielanie filmu Lovkyňa neverných zo dňa 22. 6. 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4485/342-2011
(na vysielanie programu Zóna smrti : Sopka v New Yorku zo dňa 15.6.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3281/265-2011
(na vysielanie programu Reportéri z dňa 30.5. 2011)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4494/343-2011
(na vysielanie z dňa 4. 6. 2011)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. číslo licencie: T/125

25/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosť č. 3802/275-2011, 4060/292-2011
(na vysielanie programu Myšlienky vraha zo dňa 15. 6. 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

26/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3271/262-2011
(na vysielanie programu Slnko, baby, Florida! zo dňa 26. 4. 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

27/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č. 3870/277-2011, 3874/279-2011
(na vysielanie programu Večer pod lampou zo dňa 16. 6. 2011)
Vysielateľ: RTVS - vysielateľ na základe zákona

28/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3505/273-2011
(na vysielanie programu Televízne noviny - príspevok: „Pochybnosti o útulku" zo dňa 28. 5. 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

29/ Kontrolný monitoring
Správa č. 40/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 28. 3. 2011)
Vysielateľ: BodvaTel s.r.o. Moldava nad Bodvou číslo licencie: T/131

30/ Kontrolný monitoring
Správa č. 41/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 29. 3. 2011)
Vysielateľ: František Kováts - STUDIO PLUS TV Veľký Meder číslo licencie: T/42

31/ Kontrolný monitoring
Správa č. 39/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 5.4., 8.8.2011)
Vysielateľ: Byty Čadca, s.r.o, číslo licencie: T/161

32/ Kontrolný monitoring
Správa č. 44/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 13. 6. a 15. 6. 2011)
Vysielateľ: TV Pezinok, s.r.o. číslo licencie: T/99

33/ Kontrolný monitoring
Správa č. 45/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 23. 6. a 24. 6. 2011)
Vysielateľ: PO-MA, spol. s r.o. číslo licencie: T/169

34/ Kontrolný monitoring
Správa č. 42/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 20.3.2011)
Vysielateľ: CARISMA s.r.o. Dvory nad Žitavou číslo licencie: T/115

35/ Kontrolný monitoring
Správa č. 46/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 5.6. a 12.6.2011)
Vysielateľ: Káblová televízia Komjatice s.r.o., Komjatice číslo licencie: T/134

36/ Kontrolný monitoring
Správa č. 48/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 20.5.2011)
Vysielateľ: Hlohovská televízia s.r.o., Hlohovec číslo licencie: T/137

37/ SK č. 323-PLO/O-3036/2011 zo dňa 10.05.2011
Doplnenie: Správa č. 26/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: O 5 minút 12/13.03.2010
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona

38/ SK č.: 350-PLO/O-3243/2011 zo dňa 24.05.2011
Doplnenie: Správa č. 30/11/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Správy STV/Neformálna debata o novele tlačového zákona/19.03.2011
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona

39/ SK č. 344-PLO/O-3235/2011 zo dňa 24.05.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 1325/128-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorované upútavky/dni: CRANK: Zastaň a zomrieš!/08.03.2011 a 11.03.2011, Črepiny*/08.03.2011
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

40/ SK č. 341-PLO/O-3232/2011 zo dňa 24.05.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 1671/176-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Šéfka/19.03.2011
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

41/ SK č. 346-PLO/O-3237/2011 zo dňa 24.05.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 1327/131-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Hitman/05.03.2011
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

42/ SK č. 345-PLO/O-3236/2011 zo dňa 24.05.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 1327/131-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 35 ods. 3, § 34 ods. 2, § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Hitman/05.03.2011
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

43/ SK č.: 348-PLO/O-3239/2011 zo dňa 24.05.2011
Doplnenie: Správa č. 24/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. g) a § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný deň: 06.03.2011
ÚK: TV COM, spol. s r.o. číslo licencie: T/119

44/ SK č. 347-PLO/O-3238/2011 zo dňa 24.05.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosti č. 2016/186-2011; č. 2863/233-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný komunikát/deň: Orange Slovensko, a.s. - FunFón /30.03.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

45/ SK č. 342-PLO/O-3233/2011 zo dňa 24.05.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 1324/127-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Česko Slovenská SuperStar/07.03.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

46/ SK č.: 343-PLO/O-3234/2011 zo dňa 24.05.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 1324/127-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Česko Slovenská Superstar/07.03.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

47/ SK č.: 360-PLO/O-3473/2011 zo dňa 07.06.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosti č. 1849/182-2011, 1849/183-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Česko Slovenská Superstar/19.03.2011 a 20.03.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

48/ SK č.: 362-PLO/O-3475/2011 zo dňa 07.06.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosti č. 2452/211-2011, 2453/212-2011, 2454/213-2011, 2456/215-2011 a 2551/223-2011
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorované dni: 15.04.2011, 16.04.2011, 18.04.2011 a 20.4.2011
ÚK: EUROPA 2, a.s. číslo licencie: R/105


49/ SK č.: 377-PLO/O-4019/2011 zo dňa 21.06.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 2873/234-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný deň: 08.04.2011
ÚK: TV Poprad, s.r.o. číslo licencie: T/123

NEVEREJNÉ

50/ SK č.: 317-PLO/D-2251/2011 zo dňa 11.04.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/130
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo Bardejov číslo registrácie: TKR/130

51/ SK č.: 327-PLO/D-2531/2011 zo dňa 20.04.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/7
ÚK: ELECTRIS spol. s r.o. číslo registrácie: TKR/7

52/ SK č.: 337-PLO/D-2566/2011 zo dňa 21.04.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/232
ÚK: OBEC SAT s.r.o. číslo registrácie: TKR/232

53/ SK č.: 332-PLO/D-2602/2011 zo dňa 26.04.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/218
ÚK: KABELTELSAT s.r.o. číslo registrácie: TKR/218

54/ SK č.: 381-PLO/D-4100/2011 zo dňa 30.06.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/256
ÚK: PROGRES - TS, s.r.o. číslo registrácie: TKR/256

55/ SK č.: 409-PLO/D-4670/2011 zo dňa 28.07.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/209
ÚK: Ing. Ján Gnojčák číslo registrácie: TKR/209

56/ SK č.: 339-PLO/D-3185/2011 zo dňa 25.05.2011
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/97
ÚK: ČH HORNETS s.r.o. číslo licencie: R/97

57/ SK č.: 372-PLO/D-3815/2011 zo dňa 17.06.2011
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/221
ÚK: ATELIÉR, s.r.o. číslo licencie: T/221

58/ SK č.: 406-PLO/D-4393/2011 zo dňa 14.07.2011
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. TD/26 a T/126
ÚK: "SLOVAKIA okolo sveta s.r.o." číslo licencie: TD/26, T/126

59/ SK č.: 400-PLO/D-4266/2011 zo dňa 11.07.2011
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu na základnom imaní spoločníka držiteľa licencie č. T/84
ÚK: Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o. číslo licencie: T/84
Matej Hollý
Ing. Michal Gregor
Ing. Peter Klačman

60/ SK č.: 382-PLO/D-4117/2011 zo dňa 04.07.2011
vo veci oznámenia o zmene licencií č. T/41, TD/7, TD/17
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. čísla licencií: T/41, TD/7, TD/17

61/ SK č.: 404-PLO/D-4440/2011 zo dňa 15.07.2011
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/207
ÚK: TV LUX s. r.o. číslo licencie: T/207

62/ SK č.: 407-PLO/D-4548/2011 zo dňa 21.07.2011
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/141
ÚK: Levická televízna spoločnosť s.r.o. číslo licencie: T/141

63/ SK č.: 383-PLO/D-4165/2011 zo dňa 06.07.2011
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie v KDS
ÚK: Kalná KTR, s.r.o.

64/ SK č. 411- PLO/D-4992/2011 zo dňa 19.08.2011
vo veci žiadosti o odňatie licencie na televízne vysielanie č. T/123
ÚK: TV Poprad, s.r.o. číslo licencie: T/123


65/ Rôzne

Ústne pojednávanie:
10:00 hod. - Poprad Reality Invest, a.s.

 

Prof. Miloš Mistrík
predseda Rady
pre vysielanie a retransmisiu

 

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak