Zasadnutie Rady dňa 07. 06. 2011 (program zasadnutia)

Návrh programu zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa  7.6.2011 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č. 1849/182-2011, 1849/183-2011 a 2285/200-2011                
(na vysielanie programu Česko Slovenská SuperStar z dní 19.3.2011 a 20.3.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie:  T/41

3/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č. 2061/189-2011, 2111/198-2011 a 2285/200-2011                
(na vysielanie programu Česko Slovenská SuperStar z dňa 2.4.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie:  T/41

4/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosť č. 2452/211-2011, 2453/212-2011, 2454/213-2011, 2456/215-2011
a 2551/223-2011                
(na vysielanie piesne Jebe z dní 15., 16., 18. a 20.4.2011)
Vysielateľ: EUROPA 2, a.s.                          číslo licencie: R/105

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2068/190-2011                    
(na vysielanie programu Dr. Ludsky  z dňa 15. 2. 2011)
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: T/39

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2068/191-2011                    
(na vysielanie programu Dr. Ludsky  z dňa 17. 2. 2011)
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: T/39

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2068/194-2011                    
(na vysielanie programu Dr. Ludsky  z dňa 8. 3. 2011)
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: T/39

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2068/195-2011                    
(na vysielanie programu Dr. Ludsky  z dňa 10. 3. 2011)
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: T/39

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.1671/177-2011                    
(na vysielanie programu Kapor na torte  z dňa 19. 3. 2011)
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: T/39

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2636/228/2011                    
(na vysielanie reklamy na FA z dňa 20.4.2011)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                    číslo licencie: TD/16

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2457/216-2011            
(na vysielanie programu Bez servítky z dňa 13.4.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.            číslo licencie: T/41

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2455/214-2011            
(na vysielanie piesne Fuckin´Perfect z dňa 15.4.2011)
Vysielateľ: EUROPA 2, a. s.                        číslo licencie: R/49

13/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č. 1420/139-2011; č. 1461/144-2011 až č. 1484/167-2011; č. 1486/168-2011 až č. 1488/170-2011; č. 1591/175-2011    
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 11.3.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41

14/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č. 2564/224-2011, 2605/225-2011, 2606/226-2011, 2611/227-2011 a 2667/230-2011
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 22.3.2011, 24.3.2011, 27.3.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1870/184-2011            
(na vysielanie programu Krvavý diamant z dňa 27.2.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.            číslo licencie: T/41

16/ Kontrolný monitoring
Správa č. 29/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 4.4., 8.4.2011)
Vysielateľ: Infoštúdio mesta Dolný Kubín s.r.o.    číslo licencie: T/86

17/ Kontrolný monitoring
Správa č. 33/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni:18. a 25.3.2011)
Vysielateľ: Televízia Rača, spol. s r.o., Bratislava             číslo licencie: T/167

18/ Prešetrenie sťažnosti   
Sťažnosť č. 244/20-2011- doplnenie            
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 6.1.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.            číslo licencie: T/41

19/ SK č. 121-PLO/O-1233/2011 zo dňa 01.03.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 5887/437-2010)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/komunikáty/deň: Ratatouille/Orange Slovensko, a.s./05.12.2010
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39
ÚP: 10:00 hod.

20/ SK č. 130-PLO/O-1242/2011 zo dňa 01.03.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 5965/440-2010)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/komunikát/deň: Farmár hľadá ženu/huste.tv/10.12.2010
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39
ÚP: 10:00 hod.

21/ SK č.  
•    133-PLO/O-1245/2011 zo dňa 01.03.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 6139/458-2010)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/komunikát/deň: Panelák/Orange Slovensko, a.s./20.12.2010
•    134-PLO/O-1246/2011 zo dňa 01.03.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 6139/458-2010)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/komunikát/deň: Panelák/T.O.P. AUTO Slovakia, a.s./20.12.2010
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39
ÚP: 10:00 hod.

22/ SK č. 127-PLO/O-1239/2011 zo dňa 01.03.2010
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosti č. 5994/445-2010, 5995/446-2010, 5999/447-2010, 6053/449-2010, 6054/450-2010, 6055/451-2010, 6056/452-2010, 6073/453-2010)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: noviny plus – Martinka – Kleopatra z Turca/13.12.2010
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39

23/ SK č. 125-PLO/O-1237/2011 zo dňa 01.03.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.(sťažnosti č. 5994/445-2010, 5995/446-2010, 5999/447-2010, 6053/449-2010, 6054/450-2010, 6055/451-2010, 6056/452-2010, 6073/453-2010)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Noviny plus – Martinka Kleopatra z Turca/13.12.2010
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39

24/ SK č. 128-PLO/O-1240/2011 zo dňa 01.03.2010
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosti č. 5994/445-2010, 5995/446-2010, 5999/447-2010, 6053/449-2010, 6054/450-2010, 6055/451-2010, 6056/452-2010, 6073/453-2010)
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Noviny plus – Martinka – Kleopatra z Turca/13.12.2010
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39

25/ SK č. 243-PLO/O-2086/2011 zo dňa 29.03.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. (sťažnosti č. 72/8-2011, 91/10-2011, 826/85-2011)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorované komunikáty/dni:  upútavky na programy Čistič, stratené duše, Cumlikátor,Kokosy na snehu, Kráľ dobyvateľ, FLASH FORWARD, SKRYTÉ ZLOČINY,VTIERKA CASTLE, Môj partner z K-9, PROFESIONÁLI, PRVOTNÝ STRACH, GLEE, CSI: MIAMI, VTIERKA CASTLE, FLASH FORWARD/08.01.2011 a 14.02.2011
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39

26/ SK č. 147-PLO/O-1609/2011 zo dňa 15.03.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 638/31-2011)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z.
Monitorovaný program/deň: nedodal súvislý záznam z dňa 11.01.2011
ÚK: RADIO, a.s.                             číslo licencie: R/71

27/ SK č.: 241-PLO/O-2084/2011 zo dňa 29.03.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 171/14-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: nedodal súvislý záznam z dňa 13.01.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                 číslo licencie: T/41

28/ SK č. 138-PLO/O-1250/2011 zo dňa 01.03.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 203/18-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Televízne noviny/Zachránili odrezanú ruku/16.01.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41

29/ SK č. 149-PLO/O-1612/2011 zo dňa 15.03.2011
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 134/11-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Sféry dôverné /12.01.2011
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona

30/ SK č. 146-PLO/O-1611/2011 zo dňa 15.03.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 244/20-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/dni: Televízne noviny/Zákony iba na papieri/06.01.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41

31/ SK č.: 238-PLO/O-2081/2011 zo dňa 29.03.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosti č. 660/34-2011, 660/35-2011, 660/36-2011, 660/37-2011, 662/39/2011, 663/40-2011, 672/41-2011, 763/42-2011, 676/43-2011, 678/45-2011, 679/46-2011, 680/47-2011, 684/48-2011, 685/49-2011, 690/52-2011, 690/53-2011, 690/54-2011, 690/55-2011, 691/56-2011, 692/57-2011, 694/59-2011, 695/60-2011, 696/61-2011, 697/62-2011, 675/64-2011, 731/65-2011, 732/66-2011, 733/67-2011, 734/68-2011, 736/70-2011, 736/71-2011, 736/72-2011, 736/73-2011, 747/76-2011, 748/77-2011, 749/78-2011, 750/79-2011, 827/86-2011, 827/87-2011, 827/88-2011, 827/89-2011, 832/92-2011, 932/97-2011, 932/98-2011, 932/99-2011, 932/100-2011, 1004/103-2011, 1004/104-2011, 1004/105-2011, 1004/106-2011, 1038/109-2011, 1038/110-2011, 1038/111-2011, 1038/112-2011, 1141/118-2011, 1141/119-2011, 1141/120-2011, 1141/121-2011, 1398/135-2011, 1399/136-2011, 1400/137-2011, 1401/138-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Nočné Televízne noviny/Koniec štátnym potratom (Súkromníci v Bratislave si mädlia ruky)/25.01.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                 číslo licencie: T/41

32/ SK č.: 239-PLO/O-2082/2009 zo dňa 29.03.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosti č. 660/34-2011, 660/35-2011, 660/36-2011, 660/37-2011, 662/39/2011, 663/40-2011, 672/41-2011, 763/42-2011, 676/43-2011, 678/45-2011, 679/46-2011, 680/47-2011, 684/48-2011, 685/49-2011, 690/52-2011, 690/53-2011, 690/54-2011, 690/55-2011, 691/56-2011, 692/57-2011, 694/59-2011, 695/60-2011, 696/61-2011, 697/62-2011, 675/64-2011, 731/65-2011, 732/66-2011, 733/67-2011, 734/68-2011, 736/70-2011, 736/71-2011, 736/72-2011, 736/73-2011, 747/76-2011, 748/77-2011, 749/78-2011, 750/79-2011, 827/86-2011, 827/87-2011, 827/88-2011, 827/89-2011, 832/92-2011, 932/97-2011, 932/98-2011, 932/99-2011, 932/100-2011, 1004/103-2011, 1004/104-2011, 1004/105-2011, 1004/106-2011, 1038/109-2011, 1038/110-2011, 1038/111-2011, 1038/112-2011, 1141/118-2011, 1141/119-2011, 1141/120-2011, 1141/121-2011, 1398/135-2011, 1399/136-2011, 1400/137-2011, 1401/138-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Televízne noviny/Prestali s interupciami/25.01.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                 číslo licencie: T/41

33/ SK č. 148-PLO/O-1608/2011 zo dňa 15.03.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 6102/455-2010)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný reklamný šot/deň: Nurofen pre deti Jahoda/18.12.2010
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41
                                        
34/ SK č. 151-PLO/O-1614/2011 zo dňa 15.03.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 6138/457-2010)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný reklamný šot/deň: Olynth HA/18.12.2010
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41

35/ SK č. 152-PLO/O-1615/2011 zo dňa 15.03.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 6138/457-2010)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný reklamný šot/dni: Pantoloc Control/18.12.2010, 19.12.20101, 26.12.2010
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/7

36/ SK č. 153-PLO/O-1616/2011 zo dňa 15.03.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 6138/457-2010)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný reklamný šot/deň: MIG-400/18.12.2010
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41

37/ SK č. 157-PLO/O-1620/2011 zo dňa 15.03.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 364/27-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný reklamný šot/dni: Theraflu prechladnutie a chrípka/18.12.2010 a 22.01.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41

38/ SK č. 158-PLO/O-1621/2011 zo dňa 15.03.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 364/27-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný reklamný šot/deň: Muconasal plus/31.12.2010 a 22.01.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41

39/ SK č. 159-PLO/O-1622/2011 zo dňa 15.03.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 364/27-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný reklamný šot/deň: PARALEN HOT DRINK/22.01.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41

40/ SK č. 160-PLO/O-1623/2011 zo dňa 15.03.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 364/27-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný reklamný šot/deň: Voltaren Emulgel/22.01.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41

41/ SK č. 161-PLO/O-1624/2011 zo dňa 15.03.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 364/27-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný reklamný šot/deň: CELASKON LONG EFFECT/22.01.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41

42/ SK č. 162-PLO/O-1625/2011 zo dňa 15.03.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 364/27-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný reklamný šot/deň: ASPIRIN COMPLEX/22.01.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41

43/ SK č. 164-PLO/O-1627/2011 zo dňa 15.03.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 364/27-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný reklamný šot/deň: COLDREX MaxGrip Lemon/22.01.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41

44/ SK č.: 244-PLO/O-2087/2011 zo dňa 29.03.2011
Doplnenie: Správa č. 14/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný reklamný šot/deň: Otrivin Complete/07.01.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                 číslo licencie: TD/7

45/ SK č.: 245-PLO/O-2088/2011 zo dňa 29.03.2011
Doplnenie: Správa č. 14/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný reklamný šot/deň: Mucosolvan Retard/07.01.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                 číslo licencie: TD/7

46/ SK č.: 246-PLO/O-2089/2011 zo dňa 29.03.2011
Doplnenie: Správa č. 14/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný reklamný šot/deň: neo-angin/07.01.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                 číslo licencie: TD/7

47/ SK č.: 247-PLO/O-2090/2011 zo dňa 29.03.2011
Doplnenie: Správa č. 14/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný reklamný šot/deň: Linex/13.01.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                 číslo licencie: T/41

48/ SK č. 272-PLO/O-2403/2011 zo dňa 12.04.2011
Doplnenie: Správa č. 16/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný reklamný šot/deň: Mucosolvan Mäkké pastilky/12.02.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41

49/ SK č. 273-PLO/O-2404/2011 zo dňa 12.04.2011
Doplnenie: Správa č. 16/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný reklamný šot/deň: Panadol Baby/12.02.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41

50/ SK č. 274-PLO/O-2405/2011 zo dňa 12.04.2011
Doplnenie: Správa č. 16/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný reklamný šot/deň: Tantum Verde/12.02.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41

51/ SK č. 275-PLO/O-2406/2011 zo dňa 12.04.2011
Doplnenie: Správa č. 16/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný reklamný šot/deň: Mucoplant Spitzwegerich Hustensaft/12.02.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41

52/ SK č. 124-PLO/O-1236/2011 zo dňa 01.03.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosti č. 5886/435-2010, 5887/436-2010, 5888/434-2010)
(vo veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný reklamný šot/deň: Oscillococcinum/05.12.2010 a 10.12.2010
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39

53/ SK č. 131-PLO/O-1243/2011 zo dňa 01.03.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 5965/440-2010)
(vo veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný reklamný šot/deň: MIG-400/10.12.2010
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39

54/ SK č. 136-PLO/O-1248/2011 zo dňa 01.03.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 6139/458-2010)
(vo veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný reklamný šot/deň: Mucosolvan/20.12.2010
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39

55/ SK č.: 109-PLO/D-941/2011 zo dňa 21.02.2011
vo veci oznámenia o zmene licencie  č. T/160
ÚK: TV 5 s.r.o.                              číslo licencie: T/160

56/ SK č.: 234-PLO/D-1930/2011 zo dňa 31.03.2011
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/196
ÚK: AnTechNet, s.r.o.                             číslo licencie: T/196
57/ SK č.: 311-PLO/D-2661/2011 zo dňa 28.04.2011
vo veci oznámenia o zmene licencie  č. T/187
ÚK: e-Net, s.r.o.                             číslo licencie: T/187

58/ SK č.: 76-PLO/D-598/2011 zo dňa 07.02.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/95
ÚK: Ozarea – news, spol. s r.o.                      číslo registrácie: TKR/95

59/ SK č.: 316-PLO/D-2239/2011 zo dňa 08.04.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/208
ÚK: MsBP Servis, s.r.o.                                   číslo registrácie: TKR/208

60/ SK č.: 260-PLO/D-2233/2011 zo dňa 08.04.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/180
ÚK: TERMOBYT R, spol. s r.o.                     číslo registrácie: TKR/180

61/ SK č.: 286-PLO/D-2472/2011 zo dňa 19.04.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/170
ÚK: BSS, s.r.o.                              číslo registrácie: TKR/170

62/ SK č.: 328-PLO/D-2168/2011 zo dňa 19.04.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/176
ÚK: BENET, s.r.o.                             číslo registrácie: TKR/176

63/ SK č.: 325-PLO/D-2530/2011 zo dňa 20.04.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/299
ÚK: Prvá Bánovská Informačná  spol. s r.o.                číslo registrácie: TKR/299

64/ SK č.: 326-PLO/D-2532/2011 zo dňa 20.04.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/155
ÚK: KTR s.r.o.                                číslo registrácie: TKR/155

65/ SK č.: 312-PLO/D-2748/2011 zo dňa 02.05.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/177
ÚK: BYTENERG spol. s r.o.                          číslo registrácie: TKR/177

66/ Rôzne :

Ústne pojednávania:
10:00 hod. - MAC TV s.r.o.                      


Prof. Miloš Mistrík
predseda Rady
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak