Zasadnutie Rady dňa 24. 05. 2011 (program zasadnutia)

Návrh programu zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať dňa 24.05.2011 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č. 33-PLO/O-454/2011 zo dňa 25.01.2011
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: DUNA – COLOR, s.r.o.                            

3/ SK č. 203-PLO/O-2817/2009 zo dňa 31.08.2009
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.                číslo registrácie: TKR/254

4/ Sťažnosť č. 1364/140-2011 zo dňa 10.03.2011
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 68 ods.7 písm. a)  zákona  č. 308/2000 Z.z.)
Sťažnosť smeruje proti : EUROPA 2, a.s.                 číslo licencie: R/49

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2017/187-2011                    
(na vysielanie programu Mladí o mladých - Diana z dňa 30.3.2011)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona     

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 1718/178-2011,    1737/179-2011        
(na vysielanie programu Hemendex reklama Clavin z 21. 3. – 23.3. 2011)
Vysielateľ: D.EXPRES, a. s.                        číslo licencie: R/66      

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1671/176-2011                
(na vysielanie programu Šéfka z dňa 19.3.2011)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: T/39

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1871/185-2011                    
(na vysielanie upútavky na film 300 z dňa 6.3.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1324/127-2011                    
(na vysielanie programu Česko Slovenská SuperStar z dňa 7.3.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41

10/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosť č. 1485/171-2011, 1485/172-2011,1531/173-2011                
(na vysielanie programu : sponzorský odkaz Clavin ultra, reklama na sexi žuvačku z dní 8.3.2011, 11.3.2011 a 13.3.2011)
Vysielateľ: Rádio VIVA a.s., TAM ART PRODUCTIONS s.r.o.    číslo licencie: R/70, R84

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1325/128-2011                
(na vysielanie upútaviek v programe DR. LUDSKY zo dňa 8. 3. 2011)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: T/39

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1327/131-2011                
(na vysielanie programu Hitman zo dňa 5. 3. 2011)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: T/39

13/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č. 2016/186-2011; č. 2863/233-2011
(na vysielanie sponzorského odkazu FunFón z dňa 30.3.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1326/129-2011                    
(na vysielanie filmu Úder z nebies  zo dňa 26.2.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41

15/ Kontrolný monitoring
Správa č. 30/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: Správy STV z 19. 3. 2011 )
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona                                 

16/ Kontrolný monitoring
Správa č. 9/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 8.3.2011)
Vysielateľ: Telemone, s.r.o.                                 číslo licencie: T/216

17/ Kontrolný monitoring
Správa č. 25/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 4. a 18.3.2011)
Vysielateľ: BENET, s.r.o., Nováky                    číslo licencie: T/122

18/ Kontrolný monitoring
Správa č. 32/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni:1.3.2011 )
Vysielateľ: SEWARE multimedia, v.o.s., Žiar nad Hronom            číslo licencie: T/91

19/ Kontrolný monitoring
Správa č. 34/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 1. 4. 2011 a 4. 4. 2011 )
Vysielateľ: TV Poprad, s.r.o.                         číslo licencie: T/123

20/ Kontrolný monitoring
Správa č. 36/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 18. 3. 2011 a 22. 3. 2011)
Vysielateľ: Videoštúdio RIS spol. s r.o.                     číslo licencie: T/33

21/ Kontrolný monitoring
Správa č. 24/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 6. 3. 2011)
Vysielateľ: TV COM spol. s r.o.                         číslo licencie: T/119

22/ SK č.: 383-PLO/O-5052/2009 zo dňa 24.11.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 4152/188-2009 smerujúcej voči vysielaniu televízie TV Markíza
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 19 ods. 2 písm. f)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Modré z neba/07.10.2009
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                 číslo licencie: T/41

23/ SK č.: 393-PLO/O-5063/2009 zo dňa 24.11.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3617/144-2009 smerujúcej voči vysielaniu televízie JOJ
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/dni: Ranná šou s Adelou a Sajfom/21.08., 24.08., 25.08., 26.08., 27.08., 28.08., 31.08.2009 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                             číslo licencie: T/39

24/ SK č. 100-PLO/O-898/2011 zo dňa 15.02.2011
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 5967/442-2010)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: King Kong /12.12.2010
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41

25/ SK č. 139-PLO/O-1251/2011 zo dňa 01.03.2011
Doplnenie: Správa o monitorovaní vysielania TA3 v období kampane, moratória a volieb do orgánov samosprávy obcí (Monitorované obdobie: 10.11.2010 - 27.11.2010)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/dni: Téma dňa/16.11.2010, 22.11.2010, 23.11.2010
ÚK: C.E.N. s.r.o.                             číslo licencie: T/125

26/ SK č. 148-PLO/O-1608/2011 zo dňa 15.03.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 6102/455-2010)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný reklamný šot/deň: Nurofen pre deti Jahoda/18.12.2010
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41
ÚP: 10:00 hod.

27/ SK č. 151-PLO/O-1614/2011 zo dňa 15.03.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 6138/457-2010)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný reklamný šot/deň: Olynth HA/18.12.2010
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41
ÚP: 10:00 hod.

28/ SK č. 152-PLO/O-1615/2011 zo dňa 15.03.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 6138/457-2010)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný reklamný šot/dni: Pantoloc Control/18.12.2010, 19.12.20101, 26.12.2010
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/7
ÚP: 10:00 hod.

29/ SK č. 153-PLO/O-1616/2011 zo dňa 15.03.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 6138/457-2010)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný reklamný šot/deň: MIG-400/18.12.2010
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41
ÚP: 10:00 hod.

30/ SK č. 157-PLO/O-1620/2011 zo dňa 15.03.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 364/27-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný reklamný šot/dni: Theraflu prechladnutie a chrípka/18.12.2010 a 22.01.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41
ÚP: 10:00 hod.

31/ SK č. 158-PLO/O-1621/2011 zo dňa 15.03.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 364/27-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný reklamný šot/deň: Muconasal plus/31.12.2010 a 22.01.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41
ÚP: 10:00 hod.

32/ SK č. 159-PLO/O-1622/2011 zo dňa 15.03.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 364/27-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný reklamný šot/deň: PARALEN HOT DRINK/22.01.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41
ÚP: 10:00 hod.

33/ SK č. 160-PLO/O-1623/2011 zo dňa 15.03.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 364/27-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný reklamný šot/deň: Voltaren Emulgel/22.01.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41
ÚP: 10:00 hod.

34/ SK č. 161-PLO/O-1624/2011 zo dňa 15.03.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 364/27-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný reklamný šot/deň: CELASKON LONG EFFECT/22.01.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41
ÚP: 10:00 hod.

35/ SK č. 162-PLO/O-1625/2011 zo dňa 15.03.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 364/27-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný reklamný šot/deň: ASPIRIN COMPLEX/22.01.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41
ÚP: 10:00 hod.

36/ SK č. 163-PLO/O-1626/2011 zo dňa 15.03.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 364/27-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný reklamný šot/deň: CENTRUM od A až po železon/22.01.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41
ÚP: 10:00 hod.

37/ SK č. 164-PLO/O-1627/2011 zo dňa 15.03.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 364/27-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný reklamný šot/deň: COLDREX MaxGrip Lemon/22.01.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41
ÚP: 10:00 hod.

38/ SK č.: 244-PLO/O-2087/2011 zo dňa 29.03.2011
Doplnenie: Správa č. 14/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný reklamný šot/deň: Otrivin Complete/07.01.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                 číslo licencie: TD/7
ÚP: 10:00 hod.

39/ SK č.: 245-PLO/O-2088/2011 zo dňa 29.03.2011
Doplnenie: Správa č. 14/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný reklamný šot/deň: Mucosolvan Retard/07.01.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                 číslo licencie: TD/7
ÚP: 10:00 hod.

40/ SK č.: 246-PLO/O-2089/2011 zo dňa 29.03.2011
Doplnenie: Správa č. 14/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný reklamný šot/deň: neo-angin/07.01.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                 číslo licencie: TD/7
ÚP: 10:00 hod.

41/ SK č.: 247-PLO/O-2090/2011 zo dňa 29.03.2011
Doplnenie: Správa č. 14/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný reklamný šot/deň: Linex/13.01.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                 číslo licencie: T/41
ÚP: 10:00 hod.

42/ SK č. 272-PLO/O-2403/2011 zo dňa 12.04.2011
Doplnenie: Správa č. 16/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný reklamný šot/deň: Mucosolvan Mäkké pastilky/12.02.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41
ÚP: 10:00 hod.

43/ SK č. 273-PLO/O-2404/2011 zo dňa 12.04.2011
Doplnenie: Správa č. 16/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný reklamný šot/deň: Panadol Baby/12.02.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41
ÚP: 10:00 hod.

44/ SK č. 274-PLO/O-2405/2011 zo dňa 12.04.2011
Doplnenie: Správa č. 16/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný reklamný šot/deň: Tantum Verde/12.02.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41
ÚP: 10:00 hod.

45/ SK č. 275-PLO/O-2406/2011 zo dňa 12.04.2011
Doplnenie: Správa č. 16/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný reklamný šot/deň: Mucoplant Spitzwegerich Hustensaft/12.02.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41
ÚP: 10:00 hod.

46/ SK č. 124-PLO/O-1236/2011 zo dňa 01.03.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosti č. 5886/435-2010, 5887/436-2010, 5888/434-2010)
(vo veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný reklamný šot/deň: Oscillococcinum/05.12.2010 a 10.12.2010
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39

47/ SK č. 131-PLO/O-1243/2011 zo dňa 01.03.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 5965/440-2010)
(vo veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný reklamný šot/deň: MIG-400/10.12.2010
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39

48/ SK č. 136-PLO/O-1248/2011 zo dňa 01.03.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 6139/458-2010)
(vo veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný reklamný šot/deň: Mucosolvan/20.12.2010
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39

NEVEREJNÉ

49/ SK č.: 61-PLO/D-445/2011 zo dňa 28.01.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/281
ÚK: Izidor Heizer – MINI SERVIS, Horné Mýto                     číslo registrácie: TKR/281

50/ SK č.: 44-PLO/D-413/2011 zo dňa 31.01.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/229
ÚK:  Stavebné bytové družstvo Košice I.                číslo registrácie: TKR/229

51/ SK č.: 63-PLO/D-517/2011 zo dňa 01.02.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/150
ÚK: CARISMA, spol. s r.o.                         číslo registrácie: TKR/150

52/ SK č.: 107-PLO/D-873/2011 zo dňa 18.02.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/173
ÚK: Kabel TV Močenok, s.r.o.                         číslo registrácie: TKR/173

53/ SK č.: 260-PLO/D-2233/2011 zo dňa 08.04.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/180
ÚK: TERMOBYT R, spol. s r.o.                     číslo registrácie: TKR/180

54/ SK č.: 263-PLO/D-2319/2011 zo dňa 12.04.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/247
ÚK: e-Net, s.r.o.                             číslo registrácie: TKR/247

55/ SK č.: 264-PLO/D-2318/2011 zo dňa 12.04.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/102
ÚK: Holkatel, spol. s r.o.                        číslo registrácie: TKR/102

56/ SK č.: 310-PLO/D-2867/2011 zo dňa 05.05.2011
vo veci žiadosti o registráciu  retransmisie  KDS, IPTV
ÚK: TESATEL, s.r.o.                                 

57/ SK č.: 141-PLO/D-1292/2011 zo dňa 08.03.2011
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie v KDS
ÚK: T-services, s.r.o.

58/ SK č.: 282-PLO/D-2446/2011 zo dňa 18.04.2011
vo veci žiadosti o predlženie licencie na rozhlasové vysielanie R/89
ÚK: Marián Dokupil – DOKO MEDIA                      číslo licencie: R/89

59/ SK č.: 60-PLO/D-641/2011 zo dňa 08.02.2011
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie R/89
ÚK: Marián Dokupil – DOKO MEDIA                      číslo licencie: R/89

60/ SK č.: 167-PLO/D-1717/2011 zo dňa 23.03.2011
vo veci oznámenia o zmene právnych skutočností
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                číslo licencie: R/66

61/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 68 ods.7 písm. a)  zákona  č. 308/2000 Z.z.)
ÚK : Rádio VIVA, a.s.                            číslo licencie: R/70

62/Rôzne    


Ústne pojednávania:
10:00 hod. - MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.

Prof. Miloš Mistrík
predseda Rady
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak