Zasadnutie Rady dňa 9. a 10. 05. 2011 (program zasadnutia)

Návrh programu zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať dňa 09.05.2011 a 10.05.2011 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

09.05.2011, začiatok o 10:00 hod. v sídle Rady

1. Verejné vypočutia žiadateľov – výberové konania:

1.1. Žiadateľ: SITY MEDIA, s.r.o., Bratislava
SK: 168-PLO-O/R01/2011, 169-PLO/O-R02/2011
vo veci pridelenia frekvencií:  94,9 MHz Bratislava, 96,0 MHz Bratislava
ÚP: 10.00 hod.                             

1.2. Žiadateľ: Marián Dokupil – Doko Media, Dubnica nad Váhom
SK: 231-PLO-O/R64/2011
vo veci pridelenia frekvencie:  90,4 MHz Bánovce nad Bebravou
ÚP: 10.15 hod.                             

1.3. Žiadateľ: INTERSONIC spol. s r.o.,  Bratislava
SK: SK: 168-PLO-O/R01/2011
vo veci pridelenia frekvencie:  94,9 MHz Bratislava
ÚP: 10.30 hod.                             

1.4. Žiadateľ: FRONTINUS s.r.o., Žilina
SK: 225-PLO/O-R58/2011, SK: 226-PLO/O-R59/2011, SK: 227-PLO/O-R60/2011
vo veci pridelenia frekvencií: 96,1 MHz Čadca, 96,2  MHz Martin, 104,6 MHz  Žilina
ÚP: 10.45 hod.                             

1.5.Žiadateľ: RADIO ONE, s.r.o., Nitra
SK: 172-PLO/O-R05/2011, SK: 230-PLO/O-R63/2011
vo veci pridelenia frekvencií: 107,5 MHz Ružomberok,  94,9  MHz Handlová
ÚP: 11.00 hod.                             

1.6.Žiadateľ: RÁDIO VIVA, a.s., Bratislava
SK: 232-PLO/O-R65/2011
vo veci pridelenia frekvencií: 90,8 MHz  Nové Mesto nad Váhom
ÚP: 11.15 hod.                                 

1.7. Žiadateľ: Rozhlas a televízia Slovenska
SK: 174-PLO/O-R07/2011, SK: 175-PLO/O-R08/2011, SK: 176-PLO/O-R09/2011, SK: 177-PLO/O-R10/2011, SK: 178-PLO/O-R11/2011, SK: 179-PLO/O-R12/2011, SK: 180-PLO/O-R13/2011, SK: 181-PLO/O-R14/2011, SK: 182-PLO/O-R15/2011, SK: 183-PLO/O-R16/2011, SK: 225-PLO/O-R58/2011, SK: 228-PLO/O-R61/2011, SK: 230-PLO/O-R63/2011, SK: 231-PLO/O-R64/2011, SK: 232-PLO/O-R65/2011
vo veci pridelenia frekvencií:  96,6 MHz Malá Franková,  100,3 MHz Malá Franková, 96,6 MHz Osturňa, 100,3 MHz Osturňa, 96,6 MHz Spišská Stará Ves, 100,3 MHz Spišská Stará Ves, 92,2 MHz Veľká Franková, 101,5 MHz Veľká Franková, 92,2 MHz Ždiar, 101,5 MHz Ždiar, 96,1 MHz Čadca,  101,0 MHz Nitra, 94,9 MHz Handlová, 90,4 MHz Bánovce nad Bebravou, 90,8 MHz Nové Mesto nad Váhom
ÚP: 11.30 hod.                             

1.8.Žiadateľ: D.EXPRES, a.s., Bratislava
SK: 184-PLO/O-R17/2011, SK: 185-PLO/O-R18/2011, SK: 186-PLO/O-R19/2011, SK: 187-PLO/O-R20/2011, SK: 188-PLO/O-R21/2011, SK: 189-PLO/O-R22/2011, SK: 190-PLO/O-R23/2011, SK: 191-PLO/O-R24/2011, SK: 192-PLO/O-R25/2011, SK: 193-PLO/O-R26/2011, SK: 194-PLO/O-R27/2011, SK: 195-PLO/O-R28/2011, SK: 196-PLO/O-R29/2011, SK: 197-PLO/O-R30/2011, SK: 198-PLO/O-R31/2011, SK: 199-PLO/O-R32/2011, SK: 200-PLO/O-R33/2011, SK: 201-PLO/O-R34/2011, SK: 202-PLO/O-R35/2011, SK: 203-PLO/O-R36/2011,  SK: 204-PLO/O-R37/2011, SK: 205-PLO/O-R38/2011, SK: 206-PLO/O-R39/2011, SK: 207-PLO/O-R40/2011, SK: 208-PLO/O-R41/2011, SK: 209-PLO/O-R42/2011, SK: 210-PLO/O-R43/2011, SK: 211-PLO/O-R44/2011, SK: 212-PLO/O-R45/2011, SK: 213-PLO/O-R46/2011, SK: 214-PLO/O-R47/2011, SK: 215-PLO/O-R48/2011, SK: 216-PLO/O-R49/2011, SK: 217-PLO/O-R50/2011, SK: 218-PLO/O-R51/2011, SK: 219-PLO/O-R52/2011, SK: 220-PLO/O-R53/2011, SK: 221-PLO/O-R54/2011, SK: 222-PLO/O-R55/2011, SK: 223-PLO/O-R56/2011, SK: 224-PLO/O-R57/2011, 231-PLO/O-R64/2011, 232-PLO/O-R65/2011
vo veci pridelenia frekvencií: 88,4 MHz Hlohovec, 88,4 MHz Ružomberok, 89,3 MHz Rimavská Sobota, 89,7 MHz Nitra, 91,0 MHz Budulov, 92,6 MHz Zvolen, 92,7 MHz Nové Zámky, 92,7 MHz Žarnovica, 93,0 MHz Brezno, 93,1 MHz Martin, 93,6 MHz Donovaly, 95,1 MHz Banská Štiavnica, 95,2 MHz Košice – Bankov, 95,3 MHz Levoča, 95,4 MHz Čadca, 95,4 MHz Dolný Hričov, 95,4 MHz Dolný Kubín, 95,7 MHz Rožňava, 96,4 MHz Poprad, 96,5 MHz Banská Bystrica, 96,5 MHz Námestovo, 96,5 MHz Žilina, 97,0 MHz Levice, 98,2 MHz Bardejov, 99,4 MHz Štúrovo, 99,5 MHz Liptovská Osada, 99,5 MHz Prešov, 99,5 MHz Východná, 99,7 MHz Nové Mesto nad Váhom, 99,8 MHz Topoľčany, 101,1 MHz Lučenec, 101,1 MHz Žiar nad Hronom, 102,5 MHz Trenčín, 105,2 MHz Považská Bystrica, 105,7 MHz Stará Ľubovňa, 106,2 MHz Košice – Makovica, 106,5 MHz Modrý Kameň, 106,9 MHz Skalica, 107,0 MHz Senica, 107,5 MHz Prievidza, 107,6 MHz Bratislava, 90,4 MHz Bánovce nad Bebravou, 90,8 MHz Nové Mesto nad Váhom
ÚP: 11.45 hod.                                

1.9.Žiadateľ: M Technologies spol. s r.o., Banská Bystrica
SK: 231-PLO/O-R64/2011
vo veci pridelenia frekvencie: 90,4 MHz Bánovce nad Bebravou
ÚP: 12.00 hod.                                

1.10.Žiadateľ: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava
SK: 170-PLO/O-R03/2011, SK: 171-PLO/O-R04/2011, SK: 173-PLO/O-R06/2011
vo veci pridelenia frekvencie: 99,6 MHz  Brezno, 99,4 MHz Rožňava, 98,1 MHz Spišská Nová Ves
ÚP: 12.15 hod.                                

1.11.Žiadateľ: MAXMEDIA, s.r.o., Šaľa
SK: 228-PLO/O-R61/2011, SK: 229-PLO/O-R62/2011
vo veci pridelenia frekvencie: 101,0 MHz  Nitra, 98,7 MHz Nové Zámky
ÚP: 12.30 hod.                                


10.05.2011, začiatok o 09:30 hod. v sídle Rady

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Výberové konanie
SK: 168-PLO-O/R01/201
vo veci pridelenia frekvencie:  94,9 MHz Bratislava
ÚK: SITY MEDIA, s.r.o., Bratislava
        INTERSONIC spol. s r.o., Bratislava                

3/ Výberové konanie
SK: 169-PLO/O-R02/2011
vo veci pridelenia frekvencie: 96,0 MHz Bratislava
ÚK: SITY MEDIA, s.r.o., Bratislava                     

4/ Výberové konanie
SK: 170-PLO/O-R03/2011, SK: 171-PLO/O-R04/2011, SK: 173-PLO/O-R06/2011
vo veci pridelenia frekvencie: 99,6 MHz  Brezno, 99,4 MHz Rožňava, 98,1 MHz Spišská Nová Ves
ÚK : TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava            

5/ Výberové konanie
SK: 172-PLO/O-R05/2011
vo veci pridelenia frekvencie: 107,5 MHz Ružomberok
ÚK: RADIO ONE, s.r.o., Nitra                        

6/ SK: 174-PLO/O-R07/2011, SK: 175-PLO/O-R08/2011, SK: 176-PLO/O-R09/2011, SK: 177-PLO/O-R10/2011, SK: 178-PLO/O-R11/2011, SK: 179-PLO/O-R12/2011, SK: 180-PLO/O-R13/2011, SK: 181-PLO/O-R14/2011, SK: 182-PLO/O-R15/2011, SK: 183-PLO/O-R16/2011
vo veci pridelenia frekvencií:  96,6 MHz Malá Franková,  100,3 MHz Malá Franková, 96,6 MHz Osturňa, 100,3 MHz Osturňa, 96,6 MHz Spišská Stará Ves, 100,3 MHz Spišská Stará Ves, 92,2 MHz Veľká Franková, 101,5 MHz Veľká Franková, 92,2 MHz Ždiar, 101,5 MHz Ždiar
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska                    

7/ Výberové konanie
SK: 184-PLO/O-R17/2011, SK: 185-PLO/O-R18/2011, SK: 186-PLO/O-R19/2011, SK: 187-PLO/O-R20/2011, SK: 188-PLO/O-R21/2011, SK: 189-PLO/O-R22/2011, SK: 190-PLO/O-R23/2011, SK: 191-PLO/O-R24/2011, SK: 192-PLO/O-R25/2011, SK: 193-PLO/O-R26/2011, SK: 194-PLO/O-R27/2011, SK: 195-PLO/O-R28/2011, SK: 196-PLO/O-R29/2011, SK: 197-PLO/O-R30/2011, SK: 198-PLO/O-R31/2011, SK: 199-PLO/O-R32/2011, SK: 200-PLO/O-R33/2011, SK: 201-PLO/O-R34/2011, SK: 202-PLO/O-R35/2011, SK: 203-PLO/O-R36/2011,  SK: 204-PLO/O-R37/2011, SK: 205-PLO/O-R38/2011, SK: 206-PLO/O-R39/2011, SK: 207-PLO/O-R40/2011, SK: 208-PLO/O-R41/2011, SK: 209-PLO/O-R42/2011, SK: 210-PLO/O-R43/2011, SK: 211-PLO/O-R44/2011, SK: 212-PLO/O-R45/2011, SK: 213-PLO/O-R46/2011, SK: 214-PLO/O-R47/2011, SK: 215-PLO/O-R48/2011, SK: 216-PLO/O-R49/2011, SK: 217-PLO/O-R50/2011, SK: 218-PLO/O-R51/2011, SK: 219-PLO/O-R52/2011, SK: 220-PLO/O-R53/2011, SK: 221-PLO/O-R54/2011, SK: 222-PLO/O-R55/2011, SK: 223-PLO/O-R56/2011, SK: 224-PLO/O-R57/2011
vo veci pridelenia frekvencií: 88,4 MHz Hlohovec, 88,4 MHz Ružomberok, 89,3 MHz Rimavská Sobota, 89,7 MHz Nitra, 91,0 MHz Budulov, 92,6 MHz Zvolen, 92,7 MHz Nové Zámky, 92,7 MHz Žarnovica, 93,0 MHz Brezno, 93,1 MHz Martin, 93,6 MHz Donovaly, 95,1 MHz Banská Štiavnica, 95,2 MHz Košice – Bankov, 95,3 MHz Levoča, 95,4 MHz Čadca, 95,4 MHz Dolný Hričov, 95,4 MHz Dolný Kubín, 95,7 MHz Rožňava, 96,4 MHz Poprad, 96,5 MHz Banská Bystrica, 96,5 MHz Námestovo, 96,5 MHz Žilina, 97,0 MHz Levice, 98,2 MHz Bardejov, 99,4 MHz Štúrovo, 99,5 MHz Liptovská Osada, 99,5 MHz Prešov, 99,5 MHz Východná, 99,7 MHz Nové Mesto nad Váhom, 99,8 MHz Topoľčany, 101,1 MHz Lučenec, 101,1 MHz Žiar nad Hronom, 102,5 MHz Trenčín, 105,2 MHz Považská Bystrica, 105,7 MHz Stará Ľubovňa, 106,2 MHz Košice – Makovica, 106,5 MHz Modrý Kameň, 106,9 MHz Skalica, 107,0 MHz Senica, 107,5 MHz Prievidza, 107,6 MHz Bratislava
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava                    

8/ Výberové konanie
SK: 225-PLO/O-R58/2011
vo veci pridelenia frekvencie 96,1 MHz Čadca
ÚK : FRONTINUS s.r.o., Žilina
         Rozhlas a televízia Slovenska                    

9/ Výberové konanie
SK: 226-PLO/O-R59/2011, SK : 227-PLO/O-R60/2011

vo veci pridelenia frekvencie 96,2 MHz Martin, 104,6 MHz Žilina
ÚK : FRONTINUS s.r.o., Žilina                    

10/ Výberové konanie  
SK: 228-PLO/O-R61/2011
vo veci pridelenia frekvencie: 101,0 MHz  Nitra
ÚK : MAXMEDIA, s.r.o., Šaľa
         Rozhlas a televízia Slovenska                    

11/ Výberové konanie
SK: 229-PLO/O-R62/2011
vo veci pridelenia frekvencie: 98,7 MHz Nové Zámky
ÚK : MAXMEDIA, s.r.o., Šaľa                        

12/ Výberové konanie
SK: 230-PLO/O-R63/2011
vo veci pridelenia frekvencie : 94,9 Handlová
ÚK : RADIO ONE, s.r.o., Nitra
         Rozhlas a televízia Slovenska                    

13/ Výberové konanie
SK: 231-PLO/O-R64/2011
vo veci pridelenia frekvencie: 90,4 MHz Bánovce nad Bebravou
ÚK : Marián Dokupil – DOKO MEDIA, Dubnica nad Váhom
         D.EXPRES, a.s., Bratislava
         M Technologies spol. s r.o., Banská Bystrica
         Rozhlas a televízia Slovenska                    
 
14/ Výberové konanie
SK: 232-PLO/O-R65/2011
vo veci pridelenia frekvencie: 90,8 MHz Nové Mesto nad Váhom
ÚK : D.EXPRES,  a.s., Bratislava
         Rozhlas a televízia Slovenska
         Rádio VIVA, a.s., Bratislava                    

15/ SK č.: 397-PLO/O-6196/2010 zo dňa 21.12.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
Doplnenie: Sťažnosť č. 5546/415-2010 zo dňa 18.11.2010
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo, Čadca                číslo retransmisie: TKR/185

16/ SK č. 88-PLO/O-886/2011 zo dňa 15.02.2011
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: Ing. Michal  Jurkovič - Elektro                    číslo registrácie: TKR/42

17/ SK č. 91-PLO/O-889/2011 zo dňa 15.02.2011
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 1  zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: Norttel  s.r.o.                            

18/ SK č. 90-PLO/O-888/2011 zo dňa 15.02.2011
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2  zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: Norttel  s.r.o.                            

19/ Sťažnosť č. 2469/220-2011 zo dňa 19.04.2011
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z.)
Sťažnosť smeruje proti: SWAN, a.s.                      číslo registrácie: TKR/275

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1388/133-2011                
(na vysielanie programu Spider-man 3 z dňa 5.3.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie:  T/41

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1282/126-2011                
(na vysielanie programu z dňa 7.3.2011 – hlasitosť reklamy)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie:  T/41    

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 1058/114-2011, 1058/115-2011, 1443/142-2011 a 1443/143-2011        
(na vysielanie reklamy Clavin z dňa 27.2.2011)
Vysielatelia:   Rádio VIVA a.s.                        číslo licencie: R/70
        TAM ART PRODUCTIONS s.r.o            číslo licencie: R/84

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 865/95-2011                
(na vysielanie filmu František je děvkař  z dňa 30.1.2011)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1326/130-2011                
(na vysielanie upútavky na film Bitkári z dňa 5. 3. 2011, program Bitkári z dňa 6. 3. 2011) Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                      číslo licencie:  T/41

25/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1220/124-2011                    
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 25.1.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41

26/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1406/141-2011                    
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 8.3.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41

27/ Kontrolný monitoring
Správa č. 26/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 13. 3. 2011, program O 5 minút 12)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                                 

28/ Kontrolný monitoring
Správa č. 23/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 8.3.2011)
Vysielateľ: KROM-SAT, s.r.o., Krompachy                číslo licencie: T/206

29/ Kontrolný monitoring
Správa č.28/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni:2.3., 9.3.2011)
Vysielateľ: SATRO s.r.o.                                 číslo licencie: T/19

30/ Kontrolný monitoring
Správa č. 31/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 23. 2., 25. 2., 6. 3. 2011)
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.                                      číslo licencie: T/39

31/ SK č.:
•    12-PLO/O-127/2011 zo dňa 11.01.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 5282/395-2010)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1 a § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/komunikát/deň: Ordinácia v ružovej záhrade 117. a 118. časť, sponzor. Odkaz: Herbacos Recordati./02.11.2010
•    26-PLO/O-348/2011 zo dňa 11.01.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 5282/395-2010)
(vo veci možného porušenia ustanovenia  § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/komunikát/deň: Ordinácia v ružovej záhrade 118. časť, sponzor. Odkaz: Herbacos Recordati/02.11.2010
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41

32/ SK č.:
•    93-PLO/O-891/2011 zo dňa 15.02.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 5636/420-2010)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/komunikát/deň: Pošta pre teba/sponz. odkaz:  Herbamedicus s.r.o./20.11.2010
•    94-PLO/O-892/2011 zo dňa 15.02.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 5636/420-2010)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/komunikát/deň: Pošta pre teba/sponz. odkaz: Union poisťovňa, a.s./20.11.2010
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona

33/ SK č. 104-PLO/O-902/2011 zo dňa 15.02.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 5637/421-2010)
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 a § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorované komunikáty/deň: Kofola a.s., Orange Slovensko, a.s./20.10.2010
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39
ÚP: 10:00 hod.

34/ SK č. 307-PLO/O-4353/2009 zo dňa 20.10.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3942/168-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 a 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Webmaster/26.09.2009
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39

35/ SK č. 125-PLO/O-1237/2011 zo dňa 01.03.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.(sťažnosti č. 5994/445-2010, 5995/446-2010, 5999/447-2010, 6053/449-2010, 6054/450-2010, 6055/451-2010, 6056/452-2010, 6073/453-2010)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Noviny plus – Martinka Kleopatra z Turca/13.12.2010
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39

36/ SK č. 128-PLO/O-1240/2011 zo dňa 01.03.2010
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosti č. 5994/445-2010, 5995/446-2010, 5999/447-2010, 6053/449-2010, 6054/450-2010, 6055/451-2010, 6056/452-2010, 6073/453-2010)
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Noviny plus – Martinka – Kleopatra z Turca/13.12.2010
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39

NEVEREJNÉ

37/ SK č.: 261-PLO/D-2135/2011 zo dňa 08.04.2011
vo veci oznámenia o zmene licencií č. T/39 a TD/15
ÚK: MAC TV s.r.o.                             čísla licencií: T/39, TD/15

38/ SK č.: 287-PLO/D-2454/2011 zo dňa 14.04.2011
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/235             
ÚK: INFO KANÁL Pliešovce, spol. s r.o.                  číslo licencie: T/235

39/ SK č.: 288-PLO/D-2495/2011 zo dňa 19.04.2011
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/104
ÚK: INTERSONIC spol. s r.o.                          číslo licencie: R/104

40/ SK č.: 56-PLO/D-422/2011 zo dňa 28.01.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/185
ÚK:  Okresné stavebné bytové družstvo, Čadca                číslo registrácie: TKR/185

41/ SK č.: 79-PLO/D-520/2011 zo dňa 01.02.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/161
ÚK:  Trnavatel, spol. s r.o.                         číslo registrácie: TKR/161

42/ SK č.: 80-PLO/D-519/2011 zo dňa 01.02.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/254
ÚK:  UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.                 číslo registrácie: TKR/254

43/ SK č.: 262-PLO/D-2317/2011 zo dňa 12.04.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/191
ÚK:  Káblová televízia – Bánov s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/191

44/ SK č.: 284-PLO/D-2335/2011 zo dňa 13.04.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/175
ÚK: Stavebné bytové družstvo Sobrance                číslo registrácie: TKR/175

45/ SK č.: 280-PLO/D-2454/2011 zo dňa 14.04.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/117
ÚK: INFO KANÁL Pliešovce, spol. s r.o.                 číslo registrácie: TKR/117

46/ SK č.: 265-PLO/D-2357/2011 zo dňa 14.04.2011
vo veci žiadosti o odňatie registrácie retransmisie č. TKR/295
ÚK: Tom Horn Entertainment družstvo, Bratislava            číslo registrácie: TKR/295


47/ Rôzne

Ústne pojednávania dňa 10.05.2011:
10:00 hod. – MAC TV s.r.o.Prof. Miloš Mistrík
predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak