Zasadnutie Rady dňa 26.04.2011 (program zasadnutia)

Návrh programu 
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať dňa 26.04.2011 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 368-PLO/O-4871/2009 zo dňa 03.11.2009          
vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava                                         číslo licencie: T/39

3/ SK č. 334-PLO/O-5413/2010 zo dňa 09.11.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: SATRO, s.r.o.                             číslo registrácií: TKR/9, TKR/121

4/ SK č. 335-PLO/O-5414/2010 zo dňa 09.11.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: Slovak Telekom, a.s.                         číslo registrácie: TKR/255

5/ SK č. 395-PLO/O-6167/2010 zo dňa 21.12.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 5001/379-2010)
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: Ján Gregor                                 číslo registrácie: TKR/134

6/ SK č. 396-PLO/O-6168/2010 zo dňa 21.12.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 5001/379-2010)
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: Dušan-Sika – STELAR                         číslo registrácie: TKR/156

7/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) a § 16 ods. 3 písm. d) zákona  č. 308/2000 Z.z.)
ÚK : Poprad Reality Invest, a.s.                     číslo licencie: R/86

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 865/94-2011                    
(na vysielanie programu Chilli, sex a samba z dňa 22.1.2011)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 931/96-2011                
(na vysielanie programu Nie je čo stratiť z dňa 19.2.2011)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                           číslo licencie: T/39

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 762/81-2011, 765/82-2011 a 825/84-2011                    
(na vysielanie upútavky na program Česko Slovenská SuperStar zo dňa 12. 2. 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1336/132-2011                
(na vysielanie upútavky k programu Kapor na torte, vysielanie TV Joj z dňa 23. 2. a 25. 2. 2011)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1142/123-2011                    
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 27.2.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 842/91-2011                
(na vysielanie programu Profesionáli z dňa 16. 2. 2011)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1132/117-2011                
(na vysielanie programu Noviny – Zhoreli psožrúti? z dňa 24. 2. 2011)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                           číslo licencie: T/39

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 629/30-2011 a sťažnosť č. 645/32-2011                
(na vysielanie FUN RADIA – hudobná skladba Černí Andělé z 5.2.2011 )
Vysielateľ: RADIO, a.s.                           číslo licencie: R/71

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2052/199-2011                
(na vysielanie programu Večerníček z dňa 22. 3. 2011)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1037/108-2011                
(na vysielanie programu  FOKUS z dňa 25. 2. 2011)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona

18/ Kontrolný monitoring
Správa č.18/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 5. a 7. 3 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie:  T/41

19/ Kontrolný monitoring
Správa č. 19/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 22.1.2011)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                 číslo licencie: T/39

20/ Kontrolný monitoring
Správa č. 17/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 4.3., 11.3.2011)
Vysielateľ: Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o            číslo licencie: T/84

21/ Kontrolný monitoring
Správa č. 20/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 7. a 13.3.2011)
Vysielateľ: Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o., Bánovce n/ Bebr.     číslo licencie: T/227

22/ Kontrolný monitoring
Správa č. 21/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 28.2.2011)
Vysielateľ: Telegal, s.r.o.                        číslo licencie: T/186

23/ Kontrolný monitoring
Správa č. 22/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 15.3.2011)
Vysielateľ: MEGA MAX MEDIA, s.r.o., Bratislava                  číslo licencie: T/218

24/ SK č.:
•    417-PLO/O-6189/2010 zo dňa 21.12.2010
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Talentmania/sponz. odkaz: Lyoness Slovakia, s.r.o./03.10.2010
•    418-PLO/O-6190/2010 zo dňa 21.12.2010
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Talentmania/sponz. odkaz: Lyoness Slovakia, s.r.o./03.10.2010
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41
ÚP: 10:00 hod.

25/ SK č.: 420-PLO/O-6192/2010 zo dňa 21.12.2010
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Počasie/sponz. odkaz: Tondach Slovensko, s.r.o./27.09.2010
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                 číslo licencie: T/41
ÚP: 10:00 hod.
                                
26/ SK č.:
•    421-PLO/O-6193/2010 zo dňa 21.12.2010
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Modré z neba/sponz. odkaz: Tondach Slovensko, s.r.o./29.09.2010
•    11-PLO/O-126/2010 zo dňa 21.12.2010
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Modré z neba/sponz. odkaz: Tondach Slovensko, s.r.o./29.09.2010
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41
ÚP: 10:00 hod.

27/ SK č.:
•    431-PLO/O-85/2011 zo dňa 21.12.2010
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Ordinácia v ružovej záhrade/sponz. odkaz: Orange Slovensko, a.s./30.09.2010
•    432-PLO/O-86/2011 zo dňa 21.12.2010
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Ordinácia v ružovej záhrade/sponz. odkaz: Orange Slovensko, a.s./30.09.2010
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41
ÚP: 10:00 hod.

28/ SK č.:
•    428-PLO/O-82/2010 zo dňa 21.12.2010
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia  § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Ordinácia v ružovej záhrade/sponz. odkaz: Orange Slovensko, a.s./28.09.2010
•    419-PLO/O-6191/2011 zo dňa 21.12.2010
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Ordinácia v ružovej záhrade/sponz. odkaz: Orange Slovensko, a.s./28.09.2010
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41
ÚP: 10:00 hod.

29/ SK č. 36-PLO/O-762/2010 zo dňa 26.01.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 5265/273-2009 smerujúcej voči vysielaniu televízie JOJ
(vo veci možného porušenia § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Panelák/26.11.2009
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39

30/ SK č. 111-PLO/O-1800/2010 zo dňa 23.03.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 876/141-2010 smerujúcej voči vysielaniu televízie TA3
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Správy/Zlepšenie podnikania/18.01.2010
ÚK: C.E.N. s.r.o.                             číslo licencie: T/125

31/ SK č. 134-PLO/O-2171/2010 zo dňa 13.04.2010
Doplnenie: Správa o prešetrovaní sťažností č. 1140/154-2010, 1141/155-2010, 1288/169-2010 smerujúcich voči vysielaniu televízie JOJ
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Šport/Tragická smrť sánkara/13.02.2010
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39
ÚP: 10:20 hod.

32/ SK č. 405-PLO/O-6177/2010 zo dňa 21.12.2010
Doplnenie: Sťažnosť č. 5559/417-2010
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaná sekcia/program: Zábava/Academia destructiva-Televízor
ÚK: MAC TV s.r.o.                        internetová stránka: www.huste.tv
ÚP: 10:20 hod.

33/ SK č. 404-PLO/O-6176/2010 zo dňa 21.12.2010
Doplnenie: Sťažnosť č. 5126/387-2010    
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Largo Winch/23.10.2010
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39
ÚP: 10:20 hod.

34/ SK č. 415-PLO/O-6187/2010 zo dňa 21.12.2010
Doplnenie: Správa č. 90/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/dni: Camp Rock 2/01.10.2010
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39
ÚP: 10:20 hod.

35/ SK č. 416-PLO/O-6188/2010 zo dňa 21.12.2010
Doplnenie: Správa č. 90/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Česko Slovensko má talent/03.10.2010
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39
ÚP: 10:20 hod.

36/ SK č. 15-PLO/O-130/2011 zo dňa 11.01.2011
Doplnenie: Sťažnosť č. 5100/389-2010
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Začarovaní/16.10.2010
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39
ÚP: 10:20 hod.

37/ SK č.
•    13-PLO/O-128/2011 zo dňa 11.01.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 5100/389-2010)
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/komunikát/deň: Začarovaní/Danone/16.10.2010
•    14-PLO/O-129/2011 zo dňa 11.01.2011    
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 5100/389-2010)
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/komunikát/deň: Začarovaní/Orange a.s./16.10.2010
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39
ÚP: 10:20 hod.

38/ SK č.: 17-PLO/O-132/2011 zo dňa 11.01.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 5233/392-2010)
(vo veci možného porušenia  ustanovenia   § 16 ods. 3 písm. b)  zákona  č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/dni: Týždenník/22.09.2010 až 29.09.2010
ÚK: SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.                     číslo licencie: T/126

39/ SK č. 35-PLO/O-456/2011 zo dňa 25.01.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 5344/399-2010)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Socha T. G. Masaryka/28.10.2010
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41

40/SK č. 36-PLO/O-457/2011 zo dňa 25.01.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. (sťažnosti č. 5508/411-2010, 5838/430-2010)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 2 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z.z. v spojení s § 30 ods. 7 zákona č. 346/1990 Zb.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Správy/Bezpečnosť na sídlisku/13.11.2010
ÚK: C.E.N. s.r.o.                             číslo licencie: T/125

41/ SK č.: 42-PLO/O-463/2011 zo dňa 25.01.2011
Doplnenie: Správa  č. 100/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia  ustanovenia   § 16 ods. 3 písm. l)  zákona  č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/dni: súvislý záznam vysielania/29.10.2010 a 02.11.2010
ÚK: MH-INSTINCT  s.r.o.                         číslo licencie: T/194

42/ SK č.: 43-PLO/O-464/2011 zo dňa 25.01.2011
Doplnenie: Správa č. 100/10/TV  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia  ustanovenia   § 36 ods. 2  zákona  č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: reklama, inzeráty/29.10.2010
ÚK: MH-INSTINCT  s.r.o.                         číslo licencie: T/194

43/ SK č.: 97-PLO/O-895/2011 zo dňa 15.02.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 5835/427-2010)
(vo veci možného porušenia  ustanovenia   § 16 ods. 2 písm. c)  zákona  č. 308/2000 Z.z. v spojení s § 30 ods. 7 zákona č. 346/1990 Zb.)
Monitorovaný program/deň: Levočský televízny magazín/22.11.2010
ÚK: L & L média, s.r.o.                           číslo licencie: TD/25

44/ SK č.: 98-PLO/O-896/2011 zo dňa 15.02.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 5836/428-2010)
(vo veci možného porušenia  ustanovenia   § 16 ods. 2 písm. c)  zákona  č. 308/2000 Z.z. v spojení s § 30 ods. 7 zákona č. 346/1990 Zb.)
Monitorovaný program/dni: Levočský televízny magazín/22.11.2010, 24.11.2010
ÚK: L & L média, s.r.o.                           číslo licencie: TD/25

45/ SK č.: 99-PLO/O-897/2011 zo dňa 15.02.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 5836/428-2010)
(vo veci možného porušenia  ustanovenia   § 16 ods. 2 písm. c)  zákona  č. 308/2000 Z.z. v spojení s § 30 ods. 11 zákona č. 346/1990 Zb.)
Monitorovaný program/dni: Levočský televízny magazín/26.11.2010
ÚK: L & L média, s.r.o.                           číslo licencie: TD/25

46/ SK č.: 103-PLO/O-901/2011 zo dňa 15.02.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 5637/421-2010)
(vo veci možného porušenia  ustanovenia   § 16 ods. 3 písm. l)  zákona  č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: súvislý záznam vysielania/20.11.2010
ÚK: MAC TV s.r.o.                              číslo licencie: T/39

47/ SK č. 96-PLO/O-894/2011 zo dňa 15.02.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosti č. 6231/464-2010, 12/2-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Televízne noviny/Pokus o samovraždu/23.12.2010 cca 19:00 hod.
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41

48/ SK č. 105-PLO/O-903/2011 zo dňa 15.02.2011
Doplnenie: Správa č.1/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: reklamný  šot Pantoloc control /07.12.2010 cca 18:40 hod.
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41

49/ SK č. 137-PLO/O-1249/2011 zo dňa 01.03.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 170/13-2011)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Trhni si!/13.01.2011
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39

NEVEREJNÉ

50/ SK č.: 356-PLO/D-5685/2010 zo dňa 24.11.2010
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie
ÚK: Arpád Holos Vinica                        

51/ SK č.: 21-PLO/D-238/2011 zo dňa 19.01.2011
vo veci oznámenia o zmene licencií č. T/125, TD/14
ÚK: C.E.N. s.r.o.                              číslo licencií: T/125, TD/14

52/ SK č.: 57-PLO/D-577/2011 zo dňa 04.02.2011
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/84
ÚK: Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o.                 číslo licencie: T/84    

53/ SK č.: 145-PLO/D-1559/2011 zo dňa 16.03.2011
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu spoločníka držiteľa licencie č. T/229
ÚK: Decora, s.r.o.                             číslo licencie: T/229
        Peter Malicher
        Mesto Čadca
        Ing. Vladislav Štetiar

54/ SK č.: 7-PLO/D-118/2011 zo dňa 13.01.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/156
ÚK: Dušan-Sika – STELAR                        číslo registrácie: TKR/156

55/ SK č.: 66-PLO/D-512/2011 zo dňa 01.02.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/111
ÚK: Július Pereszlényi, Servis TV - Video                číslo registrácie: TKR/111

56/ SK č.: 70-PLO/D-396/2011 zo dňa 27.01.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/144
ÚK: T.F.M., spol. s r.o.                         číslo registrácie: TKR/144

57/ SK č.: 119-PLO/D-396/2011 zo dňa 27.01.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/143
ÚK: T.F.M., spol. s r.o.                         číslo registrácie: TKR/143

58/ SK č.: 32-PLO/D-373/2011 zo dňa 26.01.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/9
ÚK:  SATRO s.r.o.                             číslo registrácie: TKR/9

59/ SK č.: 111-PLO/D-373/2011 zo dňa 26.01.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/121
ÚK:  SATRO s.r.o.                             číslo registrácie: TKR/121

60/ SK č.: 71-PLO/D-425/2011 zo dňa 28.01.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/293
ÚK: 3o media, s.r.o.                              číslo registrácie: TKR/293

61/ SK č.: 72-PLO/D-424/2011 zo dňa 28.01.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/300
ÚK: SPRÁVA KÁBLOVÝCH ROZVODOV s.r.o.             číslo registrácie: TKR/300

62/ SK č.: 78-PLO/D-468/2011 zo dňa 31.01.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/183
ÚK: PO-MA spol. s r.o.                         číslo registrácie: TKR/183

63/ SK č.: 81-PLO/D-536/2011 zo dňa 02.02.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/272
ÚK: Slovanet, a.s.                              číslo registrácie: TKR/272

64/ Rôzne    

Ústne pojednávania:
10:00 hod. – MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
10:20 hod. – MAC TV s.r.o.
Prof. Miloš Mistrík
predseda Rady
pre vysielanie a retransmisiu
 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak