Zasadnutie Rady dňa 29.03.2011 (program zasadnutia)

Návrh programu 
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať dňa 29.03.2011 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 339-PLO/O-5418/2010  zo dňa 09.11.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: SWAN, a.s.                             číslo registrácie: TKR/275

3/ SK č.: 337-PLO/O-5416/2010 zo dňa 09.11.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2  zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: UPC DTH S.á.r.l.                               

4/ SK č.: 393-PLO/O-6165/2010 zo dňa 21.12.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: Novocentrum Nové Zámky, a.s.                     číslo licencie: T/116

5/ SK č.: 400-PLO/O-6172/2010  zo dňa 21.12.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: MANAGER SYSTEMS, s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/237

6/ SK č.: 1-PLO/O-42/2011  zo dňa 21.12.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. e)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: MANAGER SYSTEMS, s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/237

7/ SK č.: 425-PLO/O-6197/2010 zo dňa 21.12.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 63a ods. 1  zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: GAAD Prešov, s.r.o.                                

8/ SK č.: 18-PLO/O-133/2011 zo dňa 11.01.2011
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: KREATIV GA spol. s r.o.                         číslo licencie: T/191

9/ SK č.: 34-PLO/O-455/2011  zo dňa 25.01.2011
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona            

10/ SK č.: 86-PLO/D-773/2011 zo dňa 14.02.2011
vo veci     žiadosti  o zmenu licencií   č. RD/1 - RD/6, RD/13, RD/14, RD/17, TD/1 - TD/3
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona    číslo licencií: RD/1 - RD/6,        RD/13, RD/14, RD/17, TD/1-TD/3   

11/ SK č.:140-PLO/D-1228/2011 zo dňa 07.03.2011
vo veci     oznámenia o zmene licencie č. TD/3
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/3

12/  Sťažnosť č. 507/29-2011 zo dňa 01.02.2011
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.                          číslo registrácie: TKR/203

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6201/462-2011               
(na službu free.sk)
Prevádzkovateľ: Slovak Telekom, a.s.

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 614/28-2011                   
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 3.2.2011)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 922/102-2011               
(na vysielanie programu Správy STV z dňa 23. 10. 2010)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 715/75-2011               
(na vysielanie programu Správy STV z dňa 28. 1. 2011)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona

17/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č.: 363/26-2011,  660/33-2011, 661/38-2011, 674/44-2011, 690/51-2011, 693/58-2011, 674/63-2011, 735/69-2011, 736/74-2011, 751/80-2011, 827/90-2011, 833/93-2011, 932/101-2011, 1004/107-2011, 1038/113-2011, 1141/122-2011               
(na vysielanie programu Správy STV z dňa 24. 1. 2011)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona

18/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č. 660/34-2011, 660/35-2011, 660/36-2011, 660/37-2011, 662/39/2011, 663/40-2011, 672/41-2011, 763/42-2011, 676/43-2011, 678/45-2011, 679/46-2011, 680/47-2011, 684/48-2011, 685/49-2011, 690/52-2011, 690/53-2011, 690/54-2011, 690/55-2011, 691/56-2011, 692/57-2011, 694/59-2011, 695/60-2011, 696/61-2011, 697/62-2011, 675/64-2011, 731/65-2011, 732/66-2011, 733/67-2011, 734/68-2011, 736/70-2011, 736/71-2011, 736/72-2011, 736/73-2011, 747/76-2011, 748/77-2011, 749/78-2011, 750/79-2011, 827/86-2011, 827/87-2011, 827/88-2011, 827/89-2011, 832/92-2011, 932/97-2011, 932/98-2011, 932/99-2011, 932/100-2011, 1004/103-2011, 1004/104-2011, 1004/105-2011, 1004/106-2011, 1038/109-2011, 1038/110-2011, 1038/111-2011, 1038/112-2011, 1141/118-2011, 1141/119-2011, 1141/120-2011, 1141/121-2011, 1398/135-2011, 1399/136-2011, 1400/137-2011, 1401/138-2011       
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 25.1.2011, Nočné televízne noviny z dňa 25.1.2011, Noviny z dňa 26.1.2011 a Noviny z dňa 27.1.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39
                
19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 38/9-2011                   
(na vysielanie programu Rádio HEY! z dňa 2.1.2011 a 3.1.2011)
Vysielateľ:  GES Slovakia, s.r.o.                    číslo licencie: R/88

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 11/1-2011                   
(na vysielanie programu Peklo s princeznou z dňa 1.1.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 171/14-2011               
(na vysielanie reklamy Slovenskej sporiteľne z dňa 13.1.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.               číslo licencie: T/41

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 72/8-2011 a 91/10-2011                   
(na vysielanie programu PROMI NOVINY – Ples v Opere a Čistič zo dňa 8. 1. 2011)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 826/85-2011                   
(na vysielanie programu Chutíš mi z dňa 14. 2. 2011)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39

24/ Kontrolný monitoring
Správa č.14/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 7.1. a 13.1.2011 )
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                         číslo licencie: T/41, TD/7

25/ Kontrolný monitoring
Správa č.13/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 7.1. a 14.2.2011 )
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39

26/ Kontrolný monitoring
Správa č.6/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorovaný deň: 30.1.2011)
Vysielateľ: KTR s.r.o.                                 číslo licencie: T/154

27/ Kontrolný monitoring
Správa č.7/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 2. a 9.2.2011)
Vysielateľ: TV Karpaty, s.r.o.                        číslo licencie: T/181

28/ Kontrolný monitoring
Správa č.1/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorovaný deň: 7.2.2011)
Vysielateľ: EUROPA 2 , a.s.                        číslo licencie: R/105

29/ Kontrolný monitoring
Správa č.2/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni:12., 14.2.2011 )
Vysielateľ: Rádio Bojnice s r.o.                       číslo licencie: R/92

30/ Kontrolný monitoring
Správa č.4/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorovaný deň: 16.2.2011)
Vysielateľ: Best FM Media spol. s r.o.                    číslo licencie: R/101

31/ Kontrolný monitoring
Správa č.8/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 7.1.2011 )
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                         číslo licencie: TD/7

32/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 4. štvrťrok 2010
Vysielatelia: Slovenská televízia
             MAC TV s.r.o.
             MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

33/ SK č.: 41-PLO/O-462/2011 zo dňa 25.01.2011
Doplnenie : Správa č. 88/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorované komunikáty/dni: PIRANHA, GA´HOOLE: Legenda o strážcoch/04.10.2010
           Scott Pilgrim proti celému svetu, Ja zloduch/19.10.2010
ÚK : KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s.                číslo licencie: T/189

34/ SK č.: 376-PLO/O-5914/2010 zo dňa 07.12.2010
Doplnenie: Správa č. 84/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia  ustanovenia   § 34 ods. 1  zákona  č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: sponzorský odkaz – Poisťovne.sk/30.09.2010
ÚK: TV LUX s.r.o.                             číslo licencie: T/207

35/ SK č.:
-    2-PLO/O-79/2011 zo dňa 21.12.2010
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z z.
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň : Panelák/sponz. odkaz: RAJO,  a.s./30.09.2010
Monitorovaný program/deň : Najlepšie počasie/sponz. odkaz: Kofola, a.s./30.09.2010
-    3-PLO/O-80/2011 zo dňa 21.12.2010
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z z.
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň : Panelák/sponz. odkaz: RAJO,  a.s./30.09.2010
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39

36/ SK č.:
-    407-PLO/O-6179/2010 zo dňa 21.12.2010
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z 
(vo veci možného porušenia ustanovenia 36 ods. 2 a § 34 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň : Panelák/sponz odkazy: Orange Slovensko, a.s., RAJO,  a.s./29.09.2010
Monitorovaný program/deň : Najlepšie počasie/sponz. odkaz: Kofola,  a.s./29.09.2010
Monitorovaný program/deň : Šport/sponz. odkaz: huste.tv/29.09.2010
-    427-PLO/O-81/2011 zo dňa 21.12.2010
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia  § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň : Šport/sponz. odkaz: huste.tv./01.10.2010, 02.10.2010 a 03.10.2010
-    413-PLO/O-6185/2010 zo dňa 21.12.2010
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň : Panelák/sponz. odkaz: RAJO a.s., Orange Slovensko, a.s./29.09.2010
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39

37/ SK č.:
-    414-PLO/O-6186/2010 zo dňa 21.12.2010
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň : Panelák/sponz. odkazy: RAJO, a.s., Orange Slovensko, a.s./27.09.2010
-    412-PLO/O-6184/2010 zo dňa 21.12.2010
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň : Panelák/sponz. odkazy: Orange Slovensko, a.s., RAJO, a.s./27.09.2010
Monitorovaný program/deň : Najlepšie počasie/sponz. odkaz: Kofola, a.s./27.09.2010
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39

38/ SK č.:
-    408-PLO/O-6180/2010 zo dňa 21.12.2010
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň : Panelák/sponz. odkaz: RAJO,  a.s./28.09.2010
-    409-PLO/O-6181/2010 zo dňa 21.12.2010
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň : Panelák/sponz. odkaz: RAJO,  a.s./28.09.2010
Monitorovaný program/deň : Najlepšie počasie/sponz. odkaz: Kofola, a.s./28.09.2010
-    429-PLO/O-83/2010 zo dňa 21.12.2010
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň : Panelák/sponz. odkaz: RAJO,  a.s./01.10.2010
-    430-PLO/O-84/2010 zo dňa 21.12.2010
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň : Panelák/sponz. odkaz: RAJO,  a.s./01.10.2010
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39

39/ SK č.:
-    410-PLO/O-6182/2010 zo dňa 21.12.2010
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia  § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Kráľovná XXL/sponz. odkaz: STADA PHARMA Slovakia, s.r.o./02.10.2010
-    411-PLO/O-6183/2010 zo dňa 21.12.2010
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia  § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Kráľovná XXL/sponz. odkaz: STADA PHARMA Slovakia, s.r.o./02.10.2010
-    434-PLO/O-184/2011 zo dňa 21.12.2010
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia  § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Kráľovná XXL/sponz. odkaz: Danone, s.r.o./02.10.2010
-    435-PLO/O-185/2011 zo dňa 21.12.2010
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia  § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Kráľovná XXL/sponz. odkaz: Danone, s.r.o./02.10.2010
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39

40/ SK č.:
-    417-PLO/O-6189/2010 zo dňa 21.12.2010
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Talentmania/sponz. odkaz: Lyoness Slovakia, s.r.o./03.10.2010
-    418-PLO/O-6190/2010 zo dňa 21.12.2010
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Talentmania/sponz. odkaz: Lyoness Slovakia, s.r.o./03.10.2010
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41

41/ SK č.: 420-PLO/O-6192/2010 zo dňa 21.12.2010
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Počasie/sponz. odkaz: Tondach Slovensko, s.r.o./27.09.2010
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                 číslo licencie: T/41

42/ SK č.:
-    421-PLO/O-6193/2010 zo dňa 21.12.2010
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Modré z neba/sponz. odkaz: Tondach Slovensko, s.r.o./29.09.2010
-    11-PLO/O-126/2010 zo dňa 21.12.2010
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Modré z neba/sponz. odkaz: Tondach Slovensko, s.r.o./29.09.2010
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41

43/ SK č.:
-    431-PLO/O-85/2011 zo dňa 21.12.2010
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Ordinácia v ružovej záhrade/sponz. odkaz: Orange Slovensko, a.s./30.09.2010
-    432-PLO/O-86/2011 zo dňa 21.12.2010
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Ordinácia v ružovej záhrade/sponz. odkaz: Orange Slovensko, a.s./30.09.2010
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41

NEVEREJNÉ

44/ SK č.: 246-PLO/D-4177/2010 zo dňa 19.08.2010
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/160
ÚK: TV 5 s.r.o.                              číslo licencie: T/160

45/ SK č.: 84-PLO/D-193/2011 zo dňa 17.01.2011
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/109
ÚK: DRV s.r.o.                             číslo licencie: R/109

46/ SK č.: 69-PLO/D-446/2011 zo dňa 28.01.2011
vo veci     oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/243
ÚK: TV- SKV s.r.o.                             číslo registrácie: TKR/243

47/ SK č.: 110-PLO/D-849/2011 zo dňa 17.02.2011
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/169
ÚK: PO – MA spol. s r.o.                         číslo licencie: T/169

48/ SK č.: 113-PLO/D-950/2011 zo dňa 22.02.2011
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/110 – zmena právnych skutočností
ÚK: RADIO ROCK, s.r.o.                         číslo licencie: R/110

49/ SK č.: 118-PLO/D-1111/2011 zo dňa 01.03.2011
vo veci žiadosti o zmenu  licencie č. R/97
ÚK: ČH HORNETS s.r.o.                        číslo licencie: R/97

50/ SK č.: 117-PLO/D-1016/2011 zo dňa 24.02.2011
vo veci žiadosti o udelenie registrácie retransmisie
ÚK: Ing. Miroslav Maco – Multichannel                            

51/ SK č.: 106-PLO/D-788/2011 zo dňa 15.02.2011
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu spoločníka držiteľa licencie č. T/149
ÚK: TELECOM TKR, s.r.o.                         číslo licencie:  T/149
         Pavol Lulajka
         Ing. Arch. Richard Krajči                                

52/ SK č.: 115-PLO/D-956/2011 zo dňa 22.02.2011
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/237
ÚK: MANAGER SYSTEMS, s.r.o.                      číslo registrácie:  TKR/237

53/ SK č.: 387-PLO/D-6106/2010 zo dňa 20.12.2010
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie č. R/88
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.                          číslo licencie: R/88
ÚP: 10:00

54/Rôzne   

Ústne pojednávania:
10:00 hod. – GES Slovakia, s.r.o. Prof. Miloš Mistrík
predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak