Zasadnutie Rady dňa 15.03.2011 (program zasadnutia)

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať dňa 15.03.2011 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK: 394-PLO/O-6166/2010 zo dňa 21.12.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: TES MEDIA, s.r.o.                         číslo registrácie: TKR/290

3/ SK: 357-PLO/O-5703/2010 zo dňa 24.11.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: Towercom, a.s.                            

4/ Sťažnosť č. 6086/469-2010 zo dňa 17.12.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) a § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Sťažnosť smeruje proti : Towercom, a.s.

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 244/20-2011                
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 6.1.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                  číslo licencie: T/41

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6272/470-2010                
(na vysielanie programu Kdo je Mr. Johnson z dňa 29.12.2010)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                  číslo licencie: T/41

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 169/12-2011                    
(na vysielanie reklamného šotu Tatry Mountain Resorts z dňa 13. 1. 2011)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39   

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 638/31-2010                
(na vysielanie piesne I just had sex z dňa 11.1.2011)
Vysielateľ: RÁDIO, a.s.                               číslo licencie: R/71

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6102/455-2010                    
(na vysielanie programu Pán Prsteňov: Návrat kráľa z dňa 18.12.2010)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 310/22-2011                    
(na vysielanie programu Reportéri  z dňa 10. 1. 2011)
Vysielateľ:  RTVS                         číslo licencie: na základe zákona

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 134/11-2011                    
(na vysielanie programu Sféry dôverné  z dňa 12. 1. 2011)
Vysielateľ:  RTVS                         číslo licencie: na základe zákona

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6233/466-2010                    
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 26.12.2010)
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6240/467-2010                    
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 15.12.2010)
Vysielateľ:   MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 71/7-2011                
(na vysielanie programu Noviny – Kde skončili petržalské stromčeky z dňa 8.1.2011)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                               číslo licencie: T/39

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6138/457-2010                    
(na vysielanie programu Sex v meste z dňa 18.12.2010)
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6104/456-2010                    
(na vysielanie programu Sex v meste z dňa 19.12.2010)
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: TD/7

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 325/23-2011                
(na vysielanie programu Deuce Bigalow: Európsky gigolo z dňa 31. 12. 2010)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                  číslo licencie: T/41

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 364/27-2011                
(na vysielanie programu Poseidon z dňa 22. 1. 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                  číslo licencie: T/41

19/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosť č. 6230/463-2010 a č. 6232/465-2010                    
(na vysielanie programu Martina Popoluška z Turca z dňa 24.12.2010)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39   

20/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č. 5886/435-2010, 5887/436-2010 a 5888/434-2010                
(na vysielanie programu Kráska a zviera z dňa 5.12.2010)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39

21/ Kontrolný monitoring
Správa č. 3/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 7.1., 14.1.2011)
Vysielateľ: TELECOM TKR, s.r.o                        číslo licencie: T/149

22/ Kontrolný monitoring
Správa č. 4/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 27.1.2011 )
Vysielateľ: HRONKA PRODUCTION s.r.o.                          číslo licencie: TD/11

23/ SK č.: 401-PLO/O-6173/2010 zo dňa 21.12.2010
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 5358/401-2010)
(vo veci možného porušenia  ustanovenia   § 20 ods. 4  zákona  č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Podozrivé 6. a 7. časť./07.11.2010
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                     číslo licencie: TD/7

NEVEREJNÉ

24/ SK: 46-PLO/D-472/2011 zo dňa 31.01.2011
vo veci     oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/158
ÚK: MIPAS s.r.o.                             číslo registrácie: TKR/158

25/ SK: 48-PLO/D-481/2011 zo dňa 31.01.2011
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/27
ÚK: MARTICO s.r.o.                             číslo registrácie: TKR/27

26/ SK: 51-PLO/D-509/2011 zo dňa 01.02.2011
vo veci     oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/201
ÚK: Ing. Jozef Maslík ELTRON                    číslo registrácie: TKR/201

27/ SK: 62-PLO/D-428/2011 zo dňa 28.01.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/288
ÚK: Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.                     číslo registrácie: TKR/288

28/ SK: 67-PLO/D-271/2011 zo dňa 19.01.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/189
ÚK: TS, s.r.o.                                číslo registrácie: TKR/189

29/ SK: 112-PLO/D-713/2011 zo dňa 11.02.2011
vo veci     oznámenia o zmene licencie  č. R/75
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o.                         číslo licencie: R/75

30/ SK: 113-PLO/D-950/2011 zo dňa 22.02.2011
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/110 na rozhlasové vysielanie – zmena právnych skutočností
ÚK: RADIO ROCK, s.r.o.                            číslo licencie: R/110

31/ SK: 85-PLO/D-848/2011 zo dňa 17.02.2011
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/186
ÚK: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.                  číslo registrácie:  TKR/186

32/ SK: 114-PLO/D-957/2011 zo dňa 22.02.2011
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/172
ÚK: KABEL SAT – 1, s.r.o.                          číslo registrácie:  TKR/172

33/Rôzne    

Prof. Miloš Mistrík
predseda Rady
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak