Zasadnutie Rady dňa 15. 2. 2011 (program zasadnutia)

Dňa 25.1.2011 sa bude konať zasadnutie Rady pre vysielanie a retransmisiu. Zasadnutia rady sú verejné. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu rokovacej miestnosti je záujem o účasť vhodné ohlásiť vopred na office@rada-rtv.sk.

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa  15.02.2011 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK: 264-PLO/O-4312/2010 zo dňa 31.08.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: Media Vision s.r.o. (Praha, ČR)

3/ SK: 330-PLO/O-5409/2010 zo dňa 09.11.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: Videozoznam,  s.r.o.

4/ SK: 329-PLO/O-5408/2010 zo dňa 09.11.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: Božena Rumanová

5/ SK: 358-PLO/O-5704/2010 zo dňa 24.11.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: Obec Liptovská Lúžna

6/ SK: 331-PLO/O-5410/2010 zo dňa 09.11.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: Peter Daniška

7/ SK: 332-PLO/O-5411/2010 zo dňa 09.11.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: Peter Daniška

8/ SK: 27-PLO/D-317/2011 zo dňa 21.01.2011
(vo veci určenia alternatívnej frekvencie K34 podľa § 69 ods. 15 zákona č. 220/2007 Z.z.)
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska (STV), vysielateľ na základe zákona

9/ SK: 301-PLO/O-4919/2010 zo dňa 12.10.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) a § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: Ing. Miroslav Bobák                          číslo registrácie: TKR/223

10/ SK: 357-PLO/O-5703/2010 zo dňa 24.11.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: Towercom, a. s.
ÚP : 10:00 hod.

11/ SK: 302-PLO/O-4920/2010 zo dňa 12.10.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.                        číslo registrácie: TKR/203

12/ SK: 338-PLO/O-5417/2010 zo dňa 09.11.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.                        číslo registrácie: TKR/203

13/ SK: 367-PLO/O-5910/2010 zo dňa 07.12.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) a § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: MEDIAPOLIS HC TRADE s.r.o.                     číslo licencie: R/95

14/ Sťažnosť č. 5969/19-2011 zo dňa 13.12.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z
Sťažnosť smeruje proti : Ing. Michal Jurkovič – Elektro, Nová Dubnica     číslo registrácie: TKR/42
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z.z.)

15/ Sťažnosť č. 5969/448-2010 zo dňa 13.12.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z
Sťažnosť smeruje proti : Spoločenstvo vlastníkov bytov Centrum II. 39
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2  zákona č. 308/2000 Z.z.)

16/ Sťažnosť č. 311/25-2011 zo dňa 20.01.2011
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z
Sťažnosť smeruje proti : Norttel s.r.o.
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2  zákona č. 308/2000 Z.z.)

17/ Sťažnosť č. 6292/471-2010 zo dňa 30.12.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z
Sťažnosť smeruje proti : TV Levoča, s.r.o.                číslo licencie: T/177
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z.)

18/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z
(analýza dohľadu nad využívaním  frekvencií)
Vysielateľ : Rádio VIVA, a.s.                        číslo licencie: R/70

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5837/429-2010                    
(na vysielanie programu Správy z dňa 23.11.2010)
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.                        číslo licencie: T/125

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6269/468-2010                    
(na vysielanie programu Prvé Televízne noviny zo dňa 4.11.2010)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5636/420-2010            
(na vysielanie programu Pošta pre teba z dňa 20.11.2010)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.5893/438-2010                
(na vysielanie programu Modré z neba z dňa 1.12.2010)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6140/459-2010                
(na vysielanie programu Noviny/Zahrabali si dieťa z dňa 15.12.2010)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                           číslo licencie: T/39

24/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosť č.6231/464-2010 a 12/2-2011                
(na vysielanie programu Televízne noviny/Pokus o samovraždu z dňa 23.12.2010)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41

25/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5993/444-2010                    
(na vysielanie programu Šport z dňa 10. 8. 2010)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/39

26/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5835/427-2010                    
(na vysielanie programu Levočský televízny magazín z dňa 22. 11. 2010)
Vysielateľ: L&L média, s.r.o.                          číslo licencie: TD/25

27/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5836/428-2010                    
(na vysielanie programu Levočský televízny magazín z dní 22., 24., 26. a 29. 11. 2010)
Vysielateľ: L&L média, s.r.o.                          číslo licencie: TD/25

28/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5967/442-2010                
(na vysielanie programu King Kong z dňa 12.12.2010)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41

29/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5839/431-2010                
(na vysielanie upútavky na program Ally McBealová z dňa 1.12.2010)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: TD/7

30/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5828/432-2010                
(na vysielanie Infokanál z dňa 22.11., 24.11., 27.11.2010)
Vysielateľ: TES SLOVAKIA, s r.o.                      číslo licencie: T/183

31/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5637/421-2010                    
(na vysielanie programu Quantum of Solace dňa 20. 11. 2010)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/39

32/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5966/441-2010                
(na vysielanie programu Neznesiteľná krutosť z dňa 12.12.2010)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41

33/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5923/443-2010                    
(na vysielanie programu Noviny z dňa 30. 11. 2010 a 12. 12. 2010)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                           číslo licencie: T/39

34/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5865/433-2010            
(na vysielanie programu Štúdio svet z dňa 4.12.2010)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona

35/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5668/422-2010                    
(na vysielanie programu Správy STV, príspevok  Legenda rusínskej piesne má 70, z dňa 19. 11. 2010)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona              

36/ Kontrolný monitoring
Správa č.1/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorovaný komunikát: reklama na liek Pantoloc control  zo 7. 12. 2010)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41         

37/ SK č.: 341-PLO/O-5420/2010 zo dňa 09.11.2010
Doplnenie: Sťažnosť č. 4539/340-2010                    
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)
monitorovaný program/deň: Panelák z dňa 16.9.2010
ÚK:  MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39

38/ SK č.: 375-PLO/O-5913/2010 zo dňa 07.12.2010
Doplnenie: Správa č. 85/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia  ustanovenia  § 16 ods. 3  písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z.
monitorovaný program/deň: kontrolný monitoring/20.10.2010
ÚK:  Gúta TV s.r.o.                            číslo licencie: T/168

39/ SK č.: 360-PLO/O-5707/2010 zo dňa 24.11.2010
Doplnenie: Správa č.83/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia  ustanovenia  § 32 ods. 9 č. 308/2000 Z.z.
Monitorované programy/dni: Správy – regionálne info/11.10.2010, Hodina s.../13.10.2010)
ÚK: OTS, s.r.o.                                číslo licencie : T/101

NEVEREJNÉ

40/ SK: 29-PLO/D-196/2011 zo dňa 17.01.2011
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie T/86
ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o.                číslo licencie: T/86

41/ SK: 24-PLO/D-236/2011 zo dňa 19.01.2011
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie T/199
ÚK: MEGA MAX MEDIA, s.r.o.                    číslo licencie: T/199

42/ SK: 25-PLO/D-236/2011 zo dňa 19.01.2011
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie T/218
ÚK: MEGA MAX MEDIA,s.r.o.                    číslo licencie: T/218

43/ SK: 364-PLO/D-5891/2010 zo dňa 09.12.2010
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie         
ÚK: Quartex group, spol. s r.o.                         číslo licencie: T/108

44/ SK: 426-PLO/D-6236/2010 zo dňa 27.12.2010
vo veci žiadosti o zmenu  licencie č. T/43 a TD/19
ÚK: Regionálna televízia Prievidza, s.r.o.                číslo licencie: T/43 a TD/19

45/ SK: 22-PLO/D-52/2011 zo dňa 20.12.2010
vo veci oznámenia zmien právnych skutočností v licencii na televízne vysielanie T/210    
ÚK: Slovak Telekom, a.s.,                         číslo licencie: T/210

46/ SK: 3-PLO/D-87/2011 zo dňa 11.01.2011
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie TKR/98    
ÚK: Roland Majkút – Mlok, Levice                     číslo registrácie: TKR/98

47/ SK: 4-PLO/D-87/2011 zo dňa 11.01.2011
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS
ÚK: MLOK-Levice, s.r.o.

48/ SK: 8-PLO/D-102/2011 zo dňa 12.01.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/289
ÚK: OptoSat s.r.o.                            číslo registrácie: TKR/289

49/ SK: 28-PLO/D-336/2011 zo dňa 24.01.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/42
ÚK: Ing. Michal Jurkovič-Elektro, Nová Dubnica            číslo registrácie: TKR/42

50/ SK: 20-PLO/D-188/2011 zo dňa 17.01.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/92
ÚK: Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou                číslo registrácie: TKR/92

51/ SK: 31-PLO/D-368/2011 zo dňa 26.01.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/275
ÚK: SWAN, a.s.                             číslo registrácie: TKR/275

52/ SK: 388-PLO/D-6068/2010 zo dňa 17.12.2010
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu spoločníka držiteľa licencie č. R/80
ÚK:     RM PROGRES s.r.o.                        číslo licencie: R/80
    GES MEDIA ASSET, a.s., ČR
    Miroslav Staněk, Martin
                            
53/ SK: 389-PLO/D-6069/2010 zo dňa 17.12.2010
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie č. R/80 – zmena právnych skutočností
ÚK: RM PROGRES s.r.o.                         číslo licencie: R/80

54/ SK: 49-PLO/D-424/2011 zo dňa 31.01.2011
vo veci žiadosti o odňatie licencie na rozhlasové vysielanie č. R/95
ÚK: MEDIAPOLIS HC TRADE s.r.o.                    číslo licencie: R/95

55/ SK: 387-PLO/D-6106/2010 zo dňa 20.12.2010
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie R/88
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.                        číslo licencie: R/88
ÚP : 10:20 hod.
    
56/Rôzne    


Ústne pojednávania:
10:00 hod. - Towercom, a.s.
10:20 hod. - GES Slovakia, s.r.o.Prof. Miloš Mistrík
predseda Rady
pre vysielanie a retransmisiu
 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak