Program zasadnutia RVR, dňa 21.12.2010

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa  21.12.2010 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh


2/ SK: 327-PLO/D-5359/2010 zo dňa 09.11.2010
vo veci oznámenia  o zmene licencie na televízne vysielanie č. T/184
ÚK: PROGRES-TS, s.r.o.                        čísla licencie: T/184

3/ SK: 345-PLO/D-5547/2010 zo dňa 18.11.2010
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie  č. T/127
ÚK: KABEL TELEKOM, s.r.o.                        číslo licencie: T/127

4/ SK: 346-PLO/D-5558/2010 zo dňa 18.11.2010
vo veci oznámenia o zmene registrácie č. TKR/179
ÚK: KABEL TELECOM, s.r.o.                         číslo registrácie: TKR/179
                                  
5/ SK č.: 370-PLO/O-4873/2009 zo dňa 03.11.2009             
vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                         číslo licencie: T/41

6/ SK: 311-PLO/D-5067/2010 zo dňa 21.10.2010
vo veci oznámenia o zmene licencií č. T/41, TD/7, TD/17              
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/7, TD/17  

7/ SK: 354-PLO/D-5346/2010 zo dňa 09.11.2010
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/223            
ÚK: Ing. Miroslav Bobák, Oravský Podzámok                číslo registrácie: TKR/223

8/ SK: 363-PLO/D-5853/2010 zo dňa 06.12.2010
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu spoločníka držiteľa licencie č. T/84
ÚK: Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o.                číslo licencie: T/84
        Ing. Jozef Harvančík
        Ing. Michal Gregor

9/ SK: 276-PLO/O-4476/2010 zo dňa 14.09.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: Novocentrum Nové Zámky a.s.                    číslo licencie: TD/24

10/ SK: 286-PLO/O-4690/2010 zo dňa 28.09.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: TES Media, s.r.o.                             číslo retransmisie: TKR/290
ÚP: 10:20 hod.

11/ SK: 264-PLO/O-4312/2010 zo dňa 31.08.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: Media Vision s.r.o (Praha, ČR)
ÚP: 10:00 hod.
                              
12/ SK: 265-PLO/O-4322/2010 zo dňa 31.08.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.                        číslo registrácie: TKR/239

13/ Sťažnosť č. 5001/379-2010 zo dňa 18.10.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
Sťažnosť smeruje proti : Ján Gregor                     číslo registrácie: TKR/134
Dušan-Sika-STELAR                            číslo registrácie: TKR/156

14/ Sťažnosť č. 5546/415-2010 zo dňa 18.11.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.)
Sťažnosť smeruje proti : Okresné stavebné bytové družstvo, Čadca     číslo registrácie: TKR/185

15/ Sťažnosť č. 5562/416-2010 zo dňa 19.11.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.)
Sťažnosť smeruje proti : Slovak Telekom, a.s.                 číslo registrácie: TKR/255

16/ Sťažnosť č. 5281/409-2010 zo dňa 04.11.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. d) a § 17 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z.)
Sťažnosť smeruje proti : MANAGER SYSTEMS, s.r.o.

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5347/402-2010                    
(na vysielanie programu Paľba z dňa 16.2.2010)
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5358/401-2010                    
(na vysielanie programu Podozrivé z dňa 7.11.2010)
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: TD/7

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.4932/371-2010                    
(na vysielanie programu Kronika z dňa 12.10.2010)
Vysielateľ: TV Liptov s.r.o.                             číslo licencie: T/162

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.4886/368-2010                
(na vysielanie programu Liptovské noviny, Liptovský magazín, Mikulášska kronika, Kronika Liptovský Mikuláš   z dní 4.10.2010-9.10.2010 a 12.10.2010 .)
Vysielateľ: : TV Liptov s.r.o                          číslo licencie: T/162

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5126/387-2010                
(na vysielanie programu Largo Winch z dňa 23.10.2010)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                         číslo licencie: T/39

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5125/386-2010                    
(na vysielanie programu Adela show , Monk z dní 20.10.2010 a 22.10.2010)
Vysielateľ:   MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5127/388-2010                
(na vysielanie programu Noviny z dňa 22.10.2010)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                         číslo licencie: T/39

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5559/417-2010                    
(na program Academia destructa - Televízor)
Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie: MAC TV s.r.o., Bratislava

25/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5060/382-2010                    
(na vysielanie programu Správy Ta3 z dňa 25.9.2010)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                        číslo licencie: T/125

26/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5061/383-2010                    
(na vysielanie programu Peňaženka z dňa 25.8.2010 a Manažment z dňa 20.8.2010)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                        číslo licencie: T/125

27/ Kontrolný monitoring
Správa č.86/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 22.10.2010)
Vysielateľ: KABEL TELEKOM s.r.o. Lučenec                         číslo licencie: T/127

28/ Kontrolný monitoring
Správa č.87/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni:17. a 24. 10. 2010)
Vysielateľ: 3C s.r.o. Podbrezová                             číslo licencie: T/144

29/ Kontrolný monitoring
Správa č.95/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 16. 2. 2010 – 1. 3. 2010)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41

30/ Kontrolný monitoring
Správa č.97/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 9. 10. a 10. 10. 2010)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                         číslo licencie:T/39

31/ Kontrolný monitoring
Správa č. 89/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 4. 10. - 10. 10. 2010)
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

32/ Kontrolný monitoring
Správa č.96/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 9. 10. a 10. 10. 2010)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.               číslo licencie:T/41
33/ Kontrolný monitoring
Správa č. 92/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 27. 9. 2010- 3. 10. 2010)
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

34/ Kontrolný monitoring
Správa č. 90/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 27. 9. – 3. 10. 2010)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                         číslo licencie:T/39

35/ Kontrolný monitoring
Správa č. 91/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 27. 9. – 3. 10. 2010)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.               číslo licencie:T/41

36/ Kontrolný monitoring
Správa č. 98/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 27. 9. – 3. 10. 2010)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                         číslo licencie:T/39

37/ Kontrolný monitoring
Správa č. 94/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 7. 11. 2010)
Vysielateľ: Imrich Hrabovský, Semerovo                 číslo licencie:T/158

38/ SK č.: 127-PgO/O-789/2005 zo dňa 19.04.2005
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 315/39-2005 (bod 2 až 5) a č. 445/49-2005 (bod 1) smerujúcich voči Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe zákona
(vo veci možného porušenia § 16 písm. k) zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom v čase pôvodného rozhodnutia Rady, § 16  ods. 3 písm. g) v znení platnom a účinnom od 15.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Slovensko hľadá Superstar/04.02.2005)
ÚK:  Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                           

39/ SK č.: 252-PgO/O-4985/2008 zo dňa 16.12.2008
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3626/176-2008 smerujúcej voči vysielaniu televízie JOJ
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009),( § 31a ods. 4) zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom od 15.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Autosalón/21.09.2008)
ÚK: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39

40/ SK č.: 305-PLO/O-4923/2010 zo dňa 12.10.2010
Doplnenie: Správa č. 65/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 39 ods. 4)  a § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Lampa/29.07.2010)
ÚK: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/219
ÚP: 11:00 hod.

41/ SK č.: 270-PLO/O-4470/2010 zo dňa 14.09.2010
Doplnenie: Sťažnosť č. 3902/310-2010
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 20 ods. 4)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Návod na vraždu/23.07.2010)
ÚK: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39

42/ SK č.: 312-PLO/O-4358/2009 zo dňa 20.10.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3740/149-2009
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Česko Slovenská SuperStar/13.09.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                                   číslo licencie: T/41

43/ SK č.: 275-PLO/O-4475/2010 zo dňa 14.09.2010
Doplnenie: Správa č.33/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 31a ods. 4)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program-príspevok/deň: Prešov v pohybe - Už 18 rokov ponúka svoje služby PSS/07.05.2010)
ÚK: GAAD Prešov, s.r.o.                         číslo licencie: T/193
ÚP: 10:40 hod.

44/ Rôzne

Ústne pojednávania:
10:00 hod. - Media Vision s.r.o (Praha, ČR)
10:20 hod. - TES Media, s.r.o.
10:40 hod. - GAAD Prešov, s.r.o.
11:00 hod. – MAC TV s.r.o.

                                     
        


Prof. Miloš Mistrík
predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak