Program zasadnutia RVR, dňa 07.12.2010

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa  07.12.2010 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK: 321-PLO/O-R08/2010 zo dňa 01.10.2010
vo veci pridelenia frekvencie 92,2 MHz Dubnica nad Váhom
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona
       ČH HORNETS s.r.o.                    

3/ SK: 310-PLO/D-5123/2010 zo dňa 26.10.2010
vo veci žiadosti  o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu na základnom imaní spoločníka držiteľa licencie č. R/88
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.                        číslo licencie: R/88
        NEW AGE INVESTMENT, s.r.o., Praha
        Prvé finančné družstvo, Piešťany

4/ SK: 348-PLO/D-5585/2010 zo dňa 19.11.2010
vo veci žiadosti  o zmenu licencie na televízne  vysielanie  č. T/33
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.                     číslo licencie: T/33

5/ SK: 349-PLO/D-5590/2010 zo dňa 19.11.2010
vo veci žiadosti o udelenie  licencie na digitálne televízne  vysielanie  
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.                    

6/ SK: 350-PLO/D-5587/2010 zo dňa 19.11.2010
vo veci žiadosti o udelenie  licencie na digitálne televízne  vysielanie  
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.                     

7/ SK: 351-PLO/D-5589/2010 zo dňa 19.11.2010
vo veci žiadosti o udelenie  licencie na digitálne televízne  vysielanie  
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.                     

8/ SK: 352-PLO/D-5588/2010 zo dňa 19.11.2010
vo veci žiadosti o udelenie  licencie na digitálne televízne  vysielanie  
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.                     

9/ SK: 353-PLO/D-5586/2010 zo dňa 19.11.2010
vo veci žiadosti o udelenie  licencie na digitálne televízne  vysielanie  
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.                

10/ SK: 300-PLO/O-4918/2010 zo dňa 12.10.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: DSI DATA s.r.o.                            číslo registrácie: TKR/282

11/ Sťažnosť č. 5537/414-2010 zo dňa 16.11.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
Sťažnosť smeruje proti spoločnosti: Obecné siete, s.r.o.                                 

12/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
Vysielateľ: MEDIAPOLIS HC TRADE  s.r.o.                  číslo licencie: R/95

13/Informácia o zániku licencie na televízne vysielanie č. T/100 zo zákona
ÚK: Dúbravská televízia, spol. s r.o.

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4497/375–2010                    
(na vysielanie programu KRIMI NOVINY, príspevok Za mrežami ...  z dňa 2.10.2010)
Vysielateľ:  MAC TV, spol. s r.o.                     číslo licencie: T/39

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5165/391-2010                    
(na vysielanie programu Televízne noviny, príspevok Zaútočila na učiteľku  z dňa 27. 10. 2010)
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.            číslo licencie: T/41

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5059/381-2010                
(na vysielanie programu Spravodajstvo/Z pracovne primátora z dňa 19.10.2010)
Vysielateľ:  Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.            číslo licencie: T/133

17/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č. sťažnosti č. 4994/372-2010, 4995/373-2010, 4996/374-2010, 4998/376-2010, 5016/377-2010, 5098/385-2010                     
(na vysielanie programu Talentmania z dňa 16. 10. 2010 a 17. 10. 2010)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                  číslo licencie: T/41

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5360/405-2010                
(na vysielanie programu Infoexpres plus z dňa 5.11.2010)
Vysielateľ:  D.EXPES, a. s.                                                                  číslo licencie: R/66

19/ Kontrolný monitoring
Správa č. 76/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 21.9.2010)
Vysielateľ: e-Net, s.r.o.                                     číslo licencie: T/187

20/ Kontrolný monitoring
Správa č.85/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni:20.10.2010 )
Vysielateľ: Gúta TV s.r.o.                                           číslo licencie: T/168

21/ Kontrolný monitoring
Správa č. 84/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 23.9.2010)
Vysielateľ: TV LUX s.r.o.                                 číslo licencie: T/207

22/ SK č.: 291-PLO/O-4695/2010 zo dňa 28.09.2010
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 4019/313-2010)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 a 4  zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Reflex/02.08.2010)
ÚK:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                  číslo licencie: T/41

23/ SK č.: 304-PLO/O-4922/2010 zo dňa 12.10.2010
Doplnenie: Správa č. 64/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa  zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 39 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Lampa/05.08.2010)
ÚK: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/219

24/ SK č.: 290-PLO/O-4694/2010 zo dňa 28.09.2010
Doplnenie: Sťažnosť č. 3786/305-2010
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 39 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Lampa/08.07.2010)
ÚK: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/219

25/ SK č.: 303-PLO/O-4921/2010 zo dňa 12.10.2010
Doplnenie: Sťažnosť č. 4272/329-2010
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program - príspevok/deň: Krimi noviny - Spomienky na väzňa Ďuračku za mrežami/28.08.2010)
ÚK: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39

26/ SK č.: 289-PLO/O-4693/2010 zo dňa 28.09.2010
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 3862/307-2010)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 5  zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Vaše letné rádio/16.07.2010)
ÚK:  D.EXPRES, a.s.                              číslo licencie: R/66

27/ SK č.: 297-PLO/O-4701/2010 zo dňa 28.09.2010
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 4081/317-2010)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) a § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Téma/09.07.2010, 11.07.2010  a 12.07.2010)
ÚK: MANIN PB, s.r.o.                            číslo licencie: T/165

28/ SK č.: 296-PLO/O-4700/2010 zo dňa 28.09.2010
Doplnenie: Správa č. 63/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Púchovský magazín/22.06.2010)
ÚK:  MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o.                 číslo licencie: T/233

29/  Rôzne    
Prof. Miloš Mistrík
predseda Rady
pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak