Program zasadnutia RVR, dňa 22. a 24. 11. 2010

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa  22. a 24.11.2010 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

22.11.2010, začiatok o 10:00 hod. v sídle Rady

1. Verejné vypočutia žiadateľov – výberové konania:

1.1. Žiadateľ: D.EXPRES, a.s., Bratislava
SK: 318-PLO/O-R05/2010
vo veci pridelenia frekvencie:  94,2 MHz Poprad-Kráľova hoľa
ÚP: 10.00 hod.                                                 
1.2. Žiadateľ: Rádio Československo, s.r.o., Bratislava
SK: 314-PLO/O-R01/2010
vo veci pridelenia frekvencie:  98,9 MHz Bratislava
ÚP: 10.15 hod.                                                 
1.3. Žiadateľ: INTERSONIC spol. s r.o.,  Bratislava
SK: 315-PLO/O-R02/2010
vo veci pridelenia frekvencie: 101,1 MHz Bratislava
ÚP: 10.30 hod.                                                         
1.4. Žiadateľ: T.W.Rádio, s.r.o., Bratislava
SK: 316-PLO/O-R03/2010, 317-PLO/O-R04/2010,
vo veci pridelenia frekvencií: 103,6 MHz Bratislava, 107,4 MHz Nové Mesto nad Váhom
ÚP: 10.45 hod.                                                     
1.5.Žiadateľ: Slovenský rozhlas, Bratislava
SK: 314-PLO/O-R01/2010, SK: 318-PLO/O-R05/2010, SK: 319-PLO/O-R06/2010, SK: 320-PLO/O-R07/2010, SK: 321-PLO/O-R08/2010
vo veci pridelenia frekvencií: 98,9 MHz Bratislava,  94,2  MHz Poprad-Kráľova hoľa, 89,2 MHz Skalica, 101,5 MHz Senica, 92,2 MHz Dubnica nad Váhom
ÚP: 11.00 hod.                             
        
1.6.Žiadateľ: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava
SK: 318-PLO/O-R05/2010, SK: 319-PLO/O-R06/2010,
vo veci pridelenia frekvencií: 94,2 MHz Poprad-Kráľova hoľa, 89,2 MHz Skalica
ÚP: 11.15 hod.                                             
1.7.Žiadateľ: GROUND 4,  s.r.o., Bratislava
SK: SK: 319-PLO/O-R06/2010, SK: 320-PLO/O-R07/2010
vo veci pridelenia frekvencií: 89,2 MHz Skalica, 101,5 MHz Senica
ÚP: 11.30 hod.                                

1.8.Žiadateľ: RADIO,  a.s., Bratislava
SK: 318-PLO/O-R05/2010, SK: 319-PLO/O-R06/2010
vo veci pridelenia frekvencií: 94,2 MHz Poprad-Kráľova hoľa, 89,2 MHz Skalica
ÚP: 11.45 hod.                                

1.9.Žiadateľ: ČH HORNETS s.r.o., Košice
SK: 321-PLO/O-R08/2010
vo veci pridelenia frekvencie: 92,2 MHz Dubnica nad Váhom
ÚP: 12.00 hod.                                

1.10.Žiadateľ: RADIO  ONE  s.r.o., Nitra
SK: 318-PLO/O-R05/2010
vo veci pridelenia frekvencie: 94,2 Poprad-Kráľova hoľa
ÚP: 12.15 hod.                                


24.11.2010, začiatok o 9:30 hod. v sídle Rady

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Výberové konanie
SK: 314-PLO/O-R01/2010
vo veci pridelenia frekvencie 98,9 MHz Bratislava
ÚK: Rádio Československo, s.r.o., Bratislava
        Slovenský rozhlas, Bratislava                    

3/ Výberové konanie
SK: 315-PLO/O-R02/2010
vo veci pridelenia frekvencie 101,1 MHz Bratislava
ÚK: INTERSONIC spol. s r.o.,  Bratislava                

4/ Výberové konanie
SK: 316-PLO/O-R03/2010
vo veci pridelenia frekvencie 103,6  MHz Bratislava
ÚK: T.W. Rádio, s.r.o., Bratislava                    

5/ Výberové konanie
SK: 317-PLO/O-R04/2010
vo veci pridelenia frekvencie 107,4 MHz Nové Mesto nad Váhom
ÚK: T.W. Rádio, s.r.o., Bratislava                    

6/ Výberové konanie
SK: 318-PLO/O-R05/2010
vo veci pridelenia frekvencie 94,2 MHz Poprad-Kráľová hoľa
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava
        D.EXPRES a.s., Bratislava
        RADIO,  a.s., Bratislava
        Radio ONE s.r.o., Nitra
        Slovenský rozhlas, Bratislava                    

7/ Výberové konanie
SK: 319-PLO/O-R06/2010
vo veci pridelenia frekvencie 89,2  MHz Skalica
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava
       GROUND 4, s.r.o., Bratislava
       RADIO, a.s., Bratislava
       Slovenský rozhlas, Bratislava                    

8/ Výberové konanie
SK: 320-PLO/O-R07/2010
vo veci pridelenia frekvencie 101,5 MHz Senica
ÚK: GROUND 4, s.r.o., Bratislava
       Slovenský rozhlas, Bratislava                    

9/ Výberové konanie
SK: 321-PLO/O-R08/2010
vo veci pridelenia frekvencie 92,2 MHz Dubnica nad Váhom
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava
       ČH HORNETS s.r.o., Košice                    

10/ SK: 323-PLO/D-5188/2010 zo dňa 29.10.2010
vo veci žiadosti  o zmenu licencie R/90
ÚK: T.W. Rádio s.r.o.                            čísla licencie: R/90

11/ SK: 313-PLO/D-5220/2010 zo dňa 02.11.2010
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie  č. TD/11
ÚK: HRONKA PRODUCTION s.r.o., Banská Bystrica            číslo licencie: TD/11

12/ SK: 322-PLO/D-5093/2010 zo dňa 22.10.2010
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie č. T/169    číslo licencie: T/169
ÚK: PO-MA, spol. s r.o.

13/ SK: 280-PLO/D-4431/2010 zo dňa 13.09.2010
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne  vysielanie č. T/78
ÚK: Mestská televízia Trnava, s.r.o.                    číslo licencie: T/78

14/ SK: 298-PLO/D-4763/2010 zo dňa 04.10.2010
vo veci žiadosti  o zmenu licencie R/97
ÚK: ČH HORNETS s.r.o.                        čísla licencie: R/97

15/ SK: 344-PLO/D-5449/2010 zo dňa 12.11.2010
vo veci žiadosti o odňatie frekvencie 92,2 MHz, lokalita Dubnica nad Váhom - Kremenica
ÚK: RADIO, a.s.                             číslo licencie: R/71

16/ SK: 300-PLO/O-4918/2010 zo dňa 12.10.2010
vo veci  dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(podnet na prerušenie konania z dôvodu predbežnej otázky)
ÚK: DSI DATA s.r.o.                               číslo registrácie: TKR/282

17/ Sťažnosť č. 4313/336-2010 zo dňa 31.08.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
Spoločnosť: Towercom, a.s.                             

18/ Sťažnosť č. 4450/339-2010 zo dňa 13.09.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
Prevádzkovateľ retransmisie : Obec Liptovská Lužná                

19/ Sťažnosť č. 5032/380-2010 zo dňa 19.10.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
Prevádzkovateľ retransmisie: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.    číslo registrácie: TKR/254

20/ SK č.: 263-PLO/O-4311/2010 zo dňa 31.08.2010
Doplnenie: Sťažnosť č. 3028/275-2010    
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK:  DIGI SLOVAKIA, s.r.o.                         číslo registrácie: TKR/203
ÚP: 10:00 hod.

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4523/363-2010                    
(na vysielanie programu Poludňajší žurnál z dňa 30., 31.8.2010)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                          číslo licencie: T/125

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4613/346-2010                    
(na vysielanie programu Cesty nádeje z dňa 11.9.2010)
Vysielateľ:  Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona             

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4540/341-2010                
(na vysielanie programu Ordinácia v ružovej záhrade z dňa 16.9.2010)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol.s r.o.            číslo licencie: T/41

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 4849/364–2010, 4862/365-2010                    
(na vysielanie programu Správy STV z dňa  4. 10. 2010)
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona              

25/ Kontrolný monitoring
Správa č.15/2010/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 18. 9. 2010 )
Vysielateľ: BP Media, s. r. o.                            číslo licencie: R/102

26/ Kontrolný monitoring
Správa č.72/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.
(monitorované dni:27.9.2010 )
Vysielateľ: Július Pereszlényi-ServisTV-Video                         číslo licencie: TD/18

27/ Kontrolný monitoring
Správa č.73/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni:11.10.2010 )
Vysielateľ: VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o., Partizánske         číslo licencie: T/179

28/ Kontrolný monitoring
Správa č.83/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni:11. a 13.10.2010 )
Vysielateľ: OTS, s.r.o., Čadca                         číslo licencie: T/101

29/ Kontrolný monitoring
Správa č.74/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 26.10.2010 )
Vysielateľ: Telemone, s.r.o.                         číslo licencie: T/217

30/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2010
Vysielatelia: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
             MAC TV s.r.o.
             MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

31/ SK č.: 266-PLO/O-4335/2010 zo dňa 31.08.2010
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 3185/285-2010)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program-príspevok/deň: Maďarský magazín – Odhalenie nového pamätníka hrdinom 1. a 2. svetovej vojny v Kamennom Moste/26.05.2010)
ÚK:  Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

32/ SK č.: 256-PLO/O-4304/2010 zo dňa 31.08.2010
Doplnenie: Sťažnosť č. 3505/297-2010    
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program /deň: Z činnosti Inšpektora verejného poriadku /18.06.2010)
ÚK:  TES-SLOVAKIA, s.r.o.                          číslo licencie: T/183

33/ SK č.: 277-PLO/O-4477/2010 zo dňa 14.09.2010
Doplnenie: Správa č. 48/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program - príspevok/deň: Správy - Čo pomôže justícii/21.06.2010
ÚK:  C.E.N. s.r.o.                              číslo licencie: T/125

34/ SK č.: 292-PLO/O-4696/2010 zo dňa 28.09.2010
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 4014/314-2010)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program - príspevok/deň: Krimi noviny - Oklamala postihnhutého/28.07.2010
ÚK:  MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39

35/ SK č.: 274-PLO/O-4427/2010 zo dňa 14.09.2010
Doplnenie: Správa č. 33/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislých  záznamov  vysielania/07.05. a 14.05.2010
ÚK:  GAAD Prešov, s.r.o.                          číslo licencie: T/193

36/ SK č.: 293-PLO/O-4697/2010 zo dňa 28.09.2010
Doplnenie: Správa č. 59/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona  č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislých  záznamov  vysielania/18.06. a 22.06.2010
ÚK:  BYTY Čadca, s.r.o.                         číslo licencie: T/161

37/ SK č.: 78-PgO/O-1259/2007 zo dňa 06.03.2007
Doplnenie: Správa č. 3/2007/RO o monitorovaní Slovenského rozhlasu
(vo veci možného porušenia § 16 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009, vo veci možného porušenia § 16 ods. 3  písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom od 15.12.2009 )
(monitorovaný program/deň: Rádiožurnál/06.02.2007
ÚK:  Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona                      

38/ SK č.: 272-PLO/O-4472/2010 zo dňa 14.09.2010
Doplnenie: Sťažnosť č. 3898/309-2010
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program - príspevok/deň: KRIMI NOVINY - Známa firma/20.07.2010
ÚK:  MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39

39/ SK č.: 273-PLO/O-4473/2010 zo dňa 14.09.2010
Doplnenie: Sťažnosť č. 3775/304-2010    
(vo veci možného porušenia § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Radi poradíme/20.06.2010
ÚK:  TV PEZINOK, s.r.o.                          číslo licencie: T/99

40/ Rôzne

Ústne pojednávania:
10.00 hod.  DIGI SLOVAKIA, s.r.o.             


                    
Prof. Miloš Mistrík
predseda Rady
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak