Program zasadnutia RVR, dňa 09.11.2010

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa  09.11.2010 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK: 261-PLO/O-4309/2010 zo dňa 20.09.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.                          číslo licencie: R/77
ÚP: 10:00 hod.

3/ Sťažnosť č. 4341/334-2010 zo dňa 06.09.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
Vysielatelia: Rádio VIVA, a.s.                         číslo  licencie: R/70
            GES Slovakia, s.r.o.                    číslo licencie: R/88

4/ SK: 262-PLO/O-4310/2010 zo dňa 16.09.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: RÁDIO VIVA, a.s.                           číslo licencie: R/70
ÚP: 10:20 hod.

5/ SK: 187-PLO/O-2902/2010 zo dňa 18.06.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 54 ods. 1 písm. f) zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: Televízna spoločnosť BBSK, a.s.                     číslo licencie: T/208
ÚP: 10:40 hod.

6/ SK: 213-PLO/D-3435/2010 zo dňa 24.06.2010
vo veci žiadosti  o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov na základnom imaní držiteľa licencií T/160 a TD/6
ÚK: TV 5 s.r.o.                              čísla licencií: T/160 a TD/6

7/ SK: 306-PLO/D-4925/2010 zo dňa 13.10.2010
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie  č. R/63
ÚK: MAXMEDIA, s.r.o.                         číslo licencie: R/63

8/ SK: 307-PLO/D-5021/2010 zo dňa 19.10.2010
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: TV ORAVIA s.r.o.

9/ SK: 308-PLO/D-5040/2010 zo dňa 19.10.2010
vo veci žiadosti  o predĺženie platnosti  licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie č. R/87
ÚK: SITY MEDIA s.r.o.                         číslo licencie: R/87

10/ SK: 221-PLO/O-3632/2010 zo dňa 06.07.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: MEDIA PLANET, s.r.o.                             

11/ Sťažnosť č. 4251/327-2010 zo dňa 28.08.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
Prevádzkovateľ retransmisie: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.             číslo registrácie: TKR/203

12/ Sťažnosť č. 5001/379-2010 zo dňa 18.10.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
Vysielateľ: Slovak Telekom, a.s.                     číslo  registrácie: TKR/255
     SATRO s.r.o.                        číslo  registrácie: TKR/9
                                číslo  registrácie: TKR/121
     UPC DTH S.á.r.l., Luxembursko

13/ Sťažnosť č. 4987/384-2010 zo dňa 15.10.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
Prevádzkovateľ retransmisie: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.             číslo  registrácie: TKR/203

14/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
Prevádzkovateľ retransmisie: SWAN, a.s.                 číslo registrácie: TKR/275

15/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
Prevádzkovateľ retransmisie: Slovanet, a.s.                  číslo registrácie: TKR/272

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4707/359-2010                
(na vysielanie programu Rádiožurnál z dňa 21.9.2010)
Vysielateľ:  Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4495/338–2010                    
(na vysielanie programu Výhovorka k výhovorke z dňa 15. 9. 2010)
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.                          číslo licencie: T/39

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4316/330-2010                    
(na vysielanie programu Posledná lúpež z dňa 2. 9. 2010)
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.                          číslo licencie: T/39

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4885/367-2010                    
(na vysielanie programu Plán hry z dňa 9. 10. 2010)     
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.                          číslo licencie: T/39

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 4647/353-2010, 4611/344-2010, 4648/354-2010, 4665/358-2010, 4662/356-2010, 4768/362-2010, 4646/352-2010, 4635/351-2010, 4598/343-2010, 4664/357-2010, 4754/361-2010, 4615/347-2010, 4649/355-2010, 4616/349-2010, 4753/360-2010, 4634/350-2010, 4612/345-2010, 4614/348-2010, 4913/370-2010, 4912/369-2010            
(na vysielanie reklamy na Clavin strong  z dní 20.9.,  21.9,  22.9.,  24.9.,  26.9,  27.9,  28.9., 29.9., 30.9. a 1.10.2010)
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe  zákona    

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4539/340-2010                    
(na vysielanie programu Panelák z dňa 16.9.2010)
Vysielateľ:  MAC TV, s.r.o.                         číslo licencie: T/39

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4855/366-2010                    
(na vysielanie programu Infoexpres z dňa 13.9.2010)
Vysielateľ: D.EXPRES, a. s.                                       číslo licencie: R/66

23/ Kontrolný monitoring
Správa č.77/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 20.9.2010 )
Vysielateľ: Bytový podnik Trebišov, s.r.o.                                 číslo licencie: T/136

24/ Kontrolný monitoring
Správa č.78/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 3.9.,7.9.2010 )
Vysielateľ: Elektrocentrum TV, spol. s r.o.                  číslo licencie: T/156

25/ Kontrolný monitoring
Správa č.14/2010/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 5.9., 6.9.2010)
Vysielateľ: T.W. Rádio, s.r.o.                                 číslo licencie: R/90

26/ Kontrolný monitoring
Správa č.80/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 27.9.2010 )
Vysielateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.                     číslo licencie: T/138

27/ Kontrolný monitoring
Správa č.79/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 27. a 29.9.2010 )
Vysielateľ: Regionálna televízia Prievidza, s.r.o.              číslo licencie: T/43

28/ Kontrolný monitoring
Správa č.81/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 29.9.2010 )
Vysielateľ: Levická televízna spoločnosť s.r.o.                 číslo licencie: T/141

29/ Kontrolný monitoring
Správa č.82/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 28.9.2010 )
Vysielateľ: Mestské televízne štúdio s.r.o., Rožňava             číslo licencie: T/232

30/ SK č.: 253-PLO/O-4301/2010 zo dňa 31.08.2010
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 3387/294-2010)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program-príspevok/deň: Poludňajší žurnál, Správy – gymnázium vs. obyvatelia/21.05.2010)
ÚK:  C.E.N. s.r.o.                               číslo licencie: T/125

31/ SK č.: 254-PLO/O-4302/2010 zo dňa 31.08.2010
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 3170/280-2010)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program-príspevok/deň: Televízne noviny – Preteky áut na jedinej prístupovej ceste/05.06.2010)
ÚK:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                  číslo licencie: T/41

32/ SK č.: 255-PLO/O-4303/2010 zo dňa 31.08.2010
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 3255/290-2010)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program-príspevok/deň: Týždeň – Novinky v kauze, Protest pred úradom vlády, Protesty pokračujú, Už vyváža aj Bratislava, Protest proti skládke/10.05.2010, 17.05.2010, 24.05.2010, 31.05.2010, 07.06.2010)
ÚK:  TV PEZINOK, s.r.o. .                          číslo licencie: T/99

33/ SK č.: 257-PLO/O-4305/2010 zo dňa 31.08.2010
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 3274/291-2010)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Maradona podľa Kusturicu/13.06.2010 a 14.06.2010)
ÚK:  Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

34/ SK č.: 259-PLO/O-4307/2010 zo dňa 31.08.2010
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 3344/293-2010)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program-príspevok/deň: Spravodajstvo – Po mesiaci dobrá správa (problémy v doprave a ich riešenie v Šali, problémy na Štúrovej ulici, štrajk obyvateľov Šale/14.06.2010)
ÚK:  KREATIV GA, spol. s r.o.                      číslo licencie: T/191

35/ SK č.: 260-PLO/O-4308/2010 zo dňa 31.08.2010
Doplnenie: Správa č. 46/10/TVo kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 2830/264-2010)
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: C.S.I. – Kriminálka New York/14.05.2010)
ÚK: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39

36/ SK č.: 266-PLO/O-4335/2010 zo dňa 31.08.2010
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 3185/285-2010)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program-príspevok/deň: Maďarský magazín – Odhalenie nového pamätníka hrdinom 1. a 2. svetovej vojny v Kamennom Moste/26.05.2010)
ÚK:  Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

37/ SK č.: 228-PLO/O-3639/2010 zo dňa 06.07.2010
Doplnenie: Správa č. 42/10/TV o  kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Lampa/29.04.2010)
ÚK:  MAC TV s.r.o.                               číslo licencie: T/219

38/ Rôzne

Ústne pojednávania:
10:00 hod. - RÁDIO KISS s.r.o.
10:20 hod. - Rádio VIVA, a.s.
10:40 hod. - Televízna spoločnosť BBSK, a.s.Prof. Miloš Mistrík
predseda Rady
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak