Program zasadnutia RVR, dňa 26.10.2010

Návrh programu zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať dňa 26.10.2010 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK: 281-PLO/D-4508/2010 zo dňa 20.09.2010
vo veci oznámenia o zmene  licencie na televízne vysielanie č. TD/22
ÚK: Nitrička media s.r.o.                        číslo licencie: TD/22

3/ SK: 299-PLO/D-4868/2010 zo dňa 01.04.2010
vo veci oznámenia  o zmene  licencie na rozhlasové vysielanie  č. R/105
ÚK: EUROPA 2, a.s.                            číslo licencie: R/105

4/ SK: 285-PLO/D-4630/2010 zo dňa 28.09.2010
vo veci oznámenia  o zmene  licencie na rozhlasové vysielanie  č. R/108
ÚK: WINTER média, a.s.                        číslo licencie: R/108

5/ SK: 269-PLO/D-4435/2010 zo dňa 08.10.2010
vo veci žiadosti  o predĺženie platnosti frekvencie/zmena   licencie   č. T/152
ÚK: CREATV spol. s r.o.                        číslo licencie: T/152

6/ SK: 248-PLO/D-4200/2010 zo dňa 23.08.2010
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie č. TD/12
ÚK: TV ORAVIA s.r.o. .                        číslo licencie: TD/12

7/ SK: 1131-LO/D-4049/2008 zo dňa 16.10.2008
vo veci žiadosti  o predĺženie platnosti   licencie   č. R/79
ÚK: ADUT PLUS, a.s.                            číslo licencie: R/79

8/ Sťažnosť č. 4332/333-2010 zo dňa 06.09.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
Vysielateľ: EUROPA 2, a.s.                        číslo  licencie: R/105

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4573/342-2010                
(na vysielanie reklamy na žuvačky Orbit z dňa 19. 9. 2010)
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.                          číslo licencie: T/39

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.  4297/331–2010                    
(na vysielanie programu  KRIMI NOVINY, príspevok Kukláči v akcii z dňa 20. 8. 2010)
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.                          číslo licencie: T/39

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4225/321-2010                    
(na vysielanie programu Bez servítky  z dňa 20.8.2010)
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.  r. o.             číslo licencie: T/41

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.  4232/322–2010                    
(na vysielanie upútavky k príspevku „Zabil 24 svíň“ programu  KRIMI NOVINY z dňa 24. 8. 2010)
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.                          číslo licencie: T/39

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5018/378-2010                    
(na vysielanie reklamného spotu Poštovej banky, a.s.)

14/ Kontrolný monitoring
Správa č. 68/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 2. a 3.9.2010 )
Vysielateľ: Obecný podnik Raslavice, spol. s r.o., Raslavice        číslo licencie: T/213

15/ Kontrolný monitoring
Správa č. 69/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorovaný deň: 2.9.2010 )
Vysielateľ: CREATV s.r.o., Košice                             číslo licencie: T/152

16/ Kontrolný monitoring
Správa č. 47/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 23.9.2010)
Vysielateľ: AnTechNet, s.r.o.                                 číslo licencie: T/196

17/ Kontrolný monitoring
Správa č. 75/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorovaný program zo dňa: Lampa z 26. 8. 2010)
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.                          číslo licencie: T/39

18/ Kontrolný monitoring
Správa č.70/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni:3.9., 7.9.2010 )
Vysielateľ: Quartex group, s.r.o.                             číslo licencie:T/108

19/ Kontrolný monitoring
Správa č.71/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorovaný deň:13.9.2010 )
Vysielateľ: ATELIER TV s.r.o.                            číslo licencie:T/228

20/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2010
Vysielatelia: Slovenská televízia
             MAC TV s.r.o.
             MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

21/ SK č.: 225-PLO/O-3636/2010 zo dňa 06.07.2010
Doplnenie:  Sťažnosť č. 2710/248-2010    
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Trenčiansky samosprávny kraj/30.04. až 07.05.2010)
ÚK: “SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.“                    číslo licencie: T/126

22/ SK č.: 222-PLO/O-3633/2010 zo dňa 06.07.2010
Doplnenie: Sťažnosť č. 2830/263-2010    
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Zóna smrti: Sopka v New Yorku /14.05.2010
ÚK:  MARKÍZA - SLOVAKIA spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41

23/ Rôzne


Prof. Miloš Mistrík
predseda Rady
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak