Program zasadnutia RVR, dňa 12.10.2010

Návrh programu zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať dňa 12.10.2010 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK: 250-PLO/D-4245/2010 zo dňa 27.08.2010
vo veci žiadosti o  udelenie  licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: KULTÚRNY DOM  Andreja Hlinku, a.s.

3/ SK: 283-PLO/D-4578/2010 zo dňa 22.09.2010
vo veci oznámenia  o zmene  licencie na televízne vysielanie  č. T/39
ÚK: MAC TV s.r.o.                                           číslo licencie: T/39

4/ SK: 279-PLO/D-4423/2010 zo dňa 10.09.2010
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie č. R/66  číslo licencie: R/66
ÚK: D.EXPRES, a.s.

5/ SK: 237-PLO/D-3992/2010 zo dňa 02.08.2010
vo veci oznámenia zmien držiteľa licencie č. T/207
ÚK: TV LUX s.r.o.                                             číslo licencie: T/207

6/ SK: 284-PLO/D-4595/2010 zo dňa 24.09.2010
vo veci žiadosti o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie č. R/93
ÚK: Marek Petráš                                               číslo licencie: R/93

7/ SK: 268-PLO/D-4427/2010 zo dňa 13.09.2010
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie  č. TKR/278
ÚK: CondorNet, s.r.o.                                          číslo registrácie: TKR/278

8/ SK: 217-PLO/D-3545/2010 zo dňa 01.07.2010
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu  spoločníka držiteľa licencie č. T/165
ÚK: MANIN PB, s.r.o.                                         číslo licencie: T/165

9/ SK: 203-PLO/O-3250/2010 zo dňa 24.06.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. (vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/254
ÚP: 10.00 hod             


10/ SK: 258-PLO/O-4306/2010 zo dňa 17.09.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. (vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Vysielateľ : L & L média, s.r.o.                              číslo licencie: TD/25

11/ SK: 198-PLO/O-3209/2010 zo dňa 08.06.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. (vo veci možného porušenia § 17 ods. 1) písm. h)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Vysielateľ : DSI DATA s.r.o.                                 číslo registrácie: TKR/282 

12/ SK: 239-PLO/D-4070/2010 zo dňa 09.08.2010
vo veci žiadosti o  udelenie  licencie na digitálne televízne vysielanieÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.                                                  


13/ Sťažnosť č. 4450/339-2010 zo dňa 13.09.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.)
Prevádzkovateľ retransmisie : Ing. Miroslav Bobák    číslo registrácie: TKR/223 


14/ Sťažnosť č. 4444/337-2010 zo dňa 13.09.2010
Dohľad  nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.(vo veci možného  porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.)
Prevádzkovateľ retransmisie : DIGI SLOVAKIA, s.r.o.  číslo registrácie: TKR/203 


15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4272/329-2010
(na vysielanie programu KRIMI NOVINY, príspevok Spomienky na väzňa Ďuračku z dňa 28.08.2010)
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.                                        číslo licencie: T/3916/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.4274/326-2010 (na vysielanie programu Posadnutá láskou z dňa 28.08.2010) Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                         číslo licencie: T/39  17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4326/332-2010
(na vysielanie programu Talentmania z dňa 05.09.2010) Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 


18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4205/320-2010 
(na vysielanie priameho prenosu futbalového zápasu ŠK Slovan – VfB Stuttgart z dňa 19.08.2010)
Vysielateľ:  Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  


19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4244/323-2010 (na vysielanie priameho prenosu futbalového zápasu MŠK Žilina – AC Sparta Praha z dňa 25.08.2010)

Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona     

20/ Kontrolný monitoring
Správa č. 57/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 18.06., 25.06.2010)
Vysielateľ: Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o,       číslo licencie: T/8421/ Kontrolný monitoring
Správa č.61/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 15.05., 18.05.2010)
Vysielateľ: EAST MEDIA s.r.o.                                 číslo licencie: T/19722/ Kontrolný monitoring
Správa č.64/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorovaný deň: 05.08.2010)
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.                                        číslo licencie: T/21923/ Kontrolný monitoring
Správa č.65/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorovaný deň: 29.07.2010)
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.                                        číslo licencie: T/21924/ Kontrolný monitoring
Správa č. 66/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 16.08.2010)
Vysielateľ: SLUŽBYT, s.r.o.                                      číslo licencie: T/17525/ Kontrolný monitoring
Správa č. 67/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 16.08.2010)
Vysielateľ: Slovak Telekom, a.s.                                číslo licencie: T/21026/ Kontrolný monitoring
Správa č.13/2010/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorovaný deň: 28.06.2010 )
Vysielateľ: RM PROGRES s.r.o.                              číslo licencie: R/8027/ SK č.: 364-PgO/O-4417/2007 zo dňa 09.10.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3503/126-2007  smerujúcej  proti vysielaniu televízie JOJ
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom od 15.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Noviny/Polícia zhabala servery/27.06.2007)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                 číslo licencie: T/39 


28/ SK č.: 223-PLO/O-3634/2010 zo dňa 06.07.2010
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 2830/266-2010)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)

(monitorovaný program/deň: NCIS - Námorný vyšetrovací úrad/14.05.2010
ÚK:  MARKÍZA - SLOVAKIA spol. s r.o.                číslo licencie: T/41 
 

29/ SK č.: 390-PgO/O-1982/2005 zo dňa 08.11.2005
Doplnenie:  Správa  č. 101/2005/TV o monitorovaní vysielania televízie JOJ
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 20 ods. 5)  zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 20 ods. 4) zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom od 15.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Noc Vyvolených/24.10.2005)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                 číslo licencie: T/39 


30/ SK č.: 208-PLO/O-3446/2010 zo dňa 22.06.2010
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 2735/249-2010)
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Ako uloviť družičku-hlasitosť reklamy/15.05.2010
ÚK:  MARKÍZA - SLOVAKIA spol. s r.o.               číslo licencie: T/41 


31/ Rôzne Ústne pojednávania: 10:00 hod. - UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava                                                                                                             


 Prof. Miloš Mistrík
predseda Rady
pre vysielanie a retransmisiu
 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak