Program zasadnutia RVR, dňa 28.09.2010

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa  28.09.2010 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK: 251-PLO/D-4240/2010 zo dňa 27.08.2010
vo veci žiadosti  o zmenu  licencie na televízne vysielanie  č. T/86
ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, spol. s r.o.    číslo licencie: T/86


3/ SK: 214-PLO/D-3479/2010 zo dňa 28.09.2010
vo veci žiadosti o  registráciu retransmisie
ÚK: Mikuláš Kósa


4/ SK: 252-PLO/D-4241/2010 zo dňa 27.08.2010
vo žiadosti o  udelenie  licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: TES MEDIA, s.r.o.


5/ SK: 204-PLO/D-3294/2010 zo dňa 15.06.2010
vo veci žiadosti o udelenie  licencie na digitálne televízne  vysielanie
ÚK: INTERACTIV.ME, s.r.o.


6/ SK: 220-PLO/O-3631/2010 zo dňa 22.07.2010
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: SPRÁVA KABLOVÝCH ROZVODOV s.r.o.    číslo registrácie: TKR/300

7/ SK: 245-PLO/D-4188/2010 zo dňa 20.08.2010
vo veci žiadosti o zmenu  licencie na televízne vysielanie  č. T/123
ÚK: TV Poprad, s.r.o.    číslo licencie: T/123


8/ SK: 371-LO/D-2640/2004 zo dňa 06.12.2004
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie č. R/74
ÚK: FLASH PREŠOV, spol. s r.o.    číslo licencie: R/74


9/ SK: 278-PLO/D-4280/2010 zo dňa 02.09.2010
vo veci oznámenia o zmene  licencie na rozhlasové vysielanie č. R/84
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.    číslo licencie: R/84


10/ SK: 203-PLO/O-3250/2010 zo dňa 24.06.2010
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.    číslo registrácie: TKR/254
ÚP: 10.00 hod


11/ Sťažnosť č. 4379/335-2010 zo dňa 08.09.2010
Vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
Prevádzkovateľ retransmisie : TES Media, s.r.o.    číslo  registrácie: TKR/290


12/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. a č. 220/2007 Z.z.
Vysielateľ : TV 5 s.r.o.    číslo licencií: T/160 a TD/6

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3862/307-2010
(na vysielanie programu Vaše letné rádio na pieseň R´n´B Soul z dňa 16. 7. 2010)
Vysielateľ: D. EXPRES, a.s.    číslo licencie: R/66


14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4162/319-2010
(na vysielanie programu Letná party z dňa 18. 8. 2010)
Vysielateľ: D. EXPRES, a.s.     číslo licencie: R/66


15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 4259/324-2010 a 4274/325-2010   
(na vysielanie programu Pomsta dcéry z dní 29. a 28.8.2010)
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39


16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3786/305-2010   
(na vysielanie programu Lampa z dňa 8. 7. 2010)
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/39


17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4081/317-2010   
(na vysielanie programu Téma z dňa 9. 7., 11. 7. a 12. 7. 2010)
Vysielateľ: MANÍN PB, s.r.o.      číslo licencie: T/165


18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4019/313-2010
(na vysielanie programu Reflex z dňa 2.8.2010)
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41


19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4014/314-2010
(na vysielanie programu Krimi noviny – reportáž Oklamala aj postihnutého zo dňa 28. 7. 2010)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39


20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3627/300-2010
(na vysielanie programu Tajuplná operácia Hades z dňa 5. 7. 2010)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39


21/ Kontrolný monitoring
Správa č.59/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 18.6., 22.6.2010)
Vysielateľ: INFOKANÁL TKR  Čadca    číslo licencie: T/161


22/ Kontrolný monitoring
Správa č.58/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni:18., 22.6.2010)
Vysielateľ: Infoštúdio mesta Dolný Kubín s.r.o.      číslo licencie: T/86


23/ Kontrolný monitoring
Správa č. 55/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 28.4.; 24.5. a 14.6.2010)
Vysielateľ: KREATIV GA spol. s r.o.        číslo licencie: T/191


24/ Kontrolný monitoring
Správa č. 56/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 28. 6. a 29. 6. 2010)
Vysielateľ: TV AGENCY, s. r. o.    číslo licencie: T/212


25/ Kontrolný monitoring
Správa č. 60/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 10. 6. 2010)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41


26/ Kontrolný monitoring
Správa č.63/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 22. 6. a 25. 6. 2010)
Vysielateľ: MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.    číslo licencie: T/233


27/ Kontrolný monitoring
Správa č.62/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 28. 6. 2010)
Vysielateľ: Agentúra S, s.r.o.    číslo licencie: T/148


28/ Kontrolný monitoring
Správa č.12/2010/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 28. 6. 2010)
Vysielateľ: SiTy media, s.r.o.    číslo licencie: R/87


29/ SK č.: 199-PLO/O-3210/2010 zo dňa 08.06.2010
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažností č. 2146/219-2010 a č. 2625/245-2010 smerujúcich proti vysielaniu televízie JOJ
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Chlapci to chcú tiež ...a stále/13.04.2010 a 10.05.2010)
ÚK: MAC TV s.r.o.    číslo licencie: T/39


30/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3720/303-2010
(na vysielanie upútavky na film Chlapci to chcú tiež z dňa 12. 7. 2010)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39


31/ SK č.: 159-PLO/O-2496/2009 zo dňa 27.04.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 1626/180-2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Aféry/15.03.2010)
ÚK: MAC TV s.r.o.    číslo licencie: T/39


32/ SK č.: 206-PLO/O-3444/2010 zo dňa 22.06.2010
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinnosti podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť  č. 2141/218-2010)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Noviny/Zvláštni svedkovia/11.04.2010)
ÚK:  MAC TV  s.r.o.    číslo licencie: T/39


33/ SK č.: 212-PLO/O-3450/2010 zo dňa 22.06.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3  písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislého záznamu vysielania zo dňa 24.04.2010 o 16:00 až 21:00 hod.
ÚK:  VEPROS, spol. s r.o.    číslo licencie: T/82


34/ SK č.: 207-PLO/O-3445/2010 zo dňa 22.06.2010
Doplnenie: Sťažnosť č. 2579/243-2010
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň:  Krimi Noviny/Pomáhajú im aj kňazi/10.04.2010)
ÚK:  MAC TV  s.r.o.    číslo licencie: T/39


35/ SK č.: 224-PLO/O-3635/2010 zo dňa 06.07.2010
Doplnenie : Sťažnosť č. 2856/259-2010
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4  zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Týždenník/Detské zariadenie Neposedko v nákupnom centre v Trenčíne/12.5., 13.5., 14.5., 15.5., 16.5., 17.5., 18.5. a 19.5.2010)
ÚK: “SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.“    číslo licencie: T/126


36/ Rôzne


Ústne pojednávania:
10:00 hod. - UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.

Prof. Miloš Mistrík
predseda Rady
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak