Program zasadnutia RVR, dňa 14.09.2010

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa  14.09.2010 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK: 231-PLO/D-3753/2010 zo dňa 14.07.2010
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: MEGA MAX MEDIA, s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/199

3/ SK: 232-PLO/D-3753/2010 zo dňa 14.07.2010
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: MEGA MAX MEDIA, s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/218

4/ SK: 244-PLO/D-4186/2010 zo dňa 19.08.2010
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: SITY MEDIA s.r.o., Bratislava    číslo licencie: R/87

5/ SK: 186-PLO/D-2559/2010 zo dňa 07.05.2010
vo veci žiadosti o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Poprad Reality Invest, a.s., Poprad    číslo licencie: R/86

6/ SK: 243-PLO/D-4128/2010 zo dňa 16.08.2010
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKA, spol. s r.o., Bratislava    číslo licencie: TD/7

7/ SK: 249-PLO/D-4204/2010 zo dňa 23.08.2010
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: INTERACTIVE.ME, s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/190

8/ SK: 235-PLO/D-4105/2010 zo dňa 12.08.2010
vo veci oznámenia o zmene časového rozsahu vysielania vo vysielaní programovej služby Trojka
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

9/ SK: 242-PLO/D-4104/2010 zo dňa 12.08.2010
vo veci oznámenia o zmene časového rozsahu vysielania vo vysielaní programovej služby Dvojka
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

10/ SK: 135-PLO/O-2172/2010 zo dňa 13.04.2010
vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Slovak Telekom, a.s.    číslo registrácie: TKR/255

11/ SK: 164-PLO/D-3509/2010 zo dňa 29.06.2010
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Dúbravská televízia, spol. s r.o.

12/ SK: 371-LO/D-2640/2004 zo dňa 06.12.2004
vo veci žiadosti o predĺženie licencie č. R/74
ÚK: FLASH Prešov, spol. s r.o., Prešov    číslo licencie: R/74
ÚP: 10:00 hod.

13/ SK: 239-PLO/D-4070/2010 zo dňa 09.08.2010
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava    
ÚP: 10:20 hod.

14/ Sťažnosť č. 4001/316-2010 zo dňa 02.08.2010
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.    
Držiteľ licencie na televízne vysielanie: TV CENTRUM s.r.o.    číslo licencie: T/178
Programová služba: TV Centrum

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3452/295-2010    
(na vysielanie programu Súdna sieň z dňa 22. 6. 2010)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.    číslo licencie: T/39

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3865/308-2010    
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa z dňa 20. 7. 2010)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3902/310-2010    
(na vysielanie programu Návod na vraždu z dňa 23. 7. 2010)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.    číslo licencie: T/39

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3684/302-2010    
(na vysielanie programu Televízne noviny, upútavky k filmu Dedičstvo alebo Kurvahošigutntag a program Dedičstvo alebo Kurvahošigutntag z dňa 9. 7. 2010)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3647/301-2010    
(na vysielanie programu Správy z dňa 8.7.2010)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.    číslo licencie: T/125

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3898/309-2010    
(na vysielanie programu KRIMI NOVINY, príspevok Známa firma z dňa 20. 7. 2010)
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.        číslo licencie: T/39

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4086/318-2010    
(na vysielanie programu Televízne noviny z dní 27. 11. 2007, 23. 4. 2009 a 22. 4. 2009)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4049/315-2010    
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 5. 8. 10)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3918/311-2010    
(na vysielanie programu Kontakty z dňa 28. 6. 2010)
Vysielateľ: Slovenský rozhlas – vysielateľ na základe zákona

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3789/306-2010    
(na vysielanie programu Ro(c)k podvraťáků z dňa 17.7.2010)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41

25/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3946/312-2010    
(na vysielanie programu Televízne noviny, príspevok Plytvanie peniazmi z dňa 4. 7. 2010)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41

26/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3775/304-2010    
(na vysielanie programov Téma, Radi poradíme z dňa 20. 6. 2010)
Vysielateľ: TV PEZINOK, s. r. o.    číslo licencie: T/99

27/ Kontrolný monitoring
Správa č.51/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 29.6.2010)
Vysielateľ: SEWARE multimedia, v.os., Žiar nad Hronom    číslo licencie: T/91

28/ Kontrolný monitoring
Správa č.33/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 7. a 14.5.2010)
Vysielateľ: GAAD Prešov, s.r.o., Prešov    číslo licencie: T/193

29/ Kontrolný monitoring
Správa č.43/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 25.6.2010)
Vysielateľ: Novocentrum Nové Zámky a.s.    číslo licencie: TD/24

30/ Kontrolný monitoring
Správa č.48/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 21.6.2010)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.    číslo licencie: T/125

31/ SK č.: 190-PLO/O-2905/2010 zo dňa 25.05.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 2121/216-2010, 2152/220-2010 a 2153/221-2010 smerujúcich voči vysielaniu televízie JOJ
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Prvé noviny, a.s., glosa Protokolárna ľútosť/12.04.2010)
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/39

32/ SK č.: 307-PLO/O-4353/2009 zo dňa 20.10.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3942/168-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 20 ods. 3 a § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Webmaster/26.09.2009)
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/39

33/ SK č.: 176-PLO/O-2675/2010 zo dňa 11.05.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 1862/200-2010 a 2089/214-2010 smerujúcich voči vysielaniu Slovenského rozhlasu
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Popoludnie na Slovensku, upútavka k príspevku informujúcom o Silvestri v meste Žilina a príspevok informujúci o Silvestri v meste Žilina/12.03.2010)
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona    

34/ SK č.: 226-PLO/O-3637/2010 zo dňa 06.07.2010
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 3136/279-2010 smerujúca voči vysielaniu Rádia EXPRES)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Hitová klasika/Nenechajte sa vytočiť/03.05.2010)
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava    číslo licencie: R/66

35/ SK č.: 227-PLO/O-3638/2010 zo dňa 06.07.2010
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 2537/240-2010 smerujúca voči vysielaniu Rádia EXPRES)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Hitová klasika/Nenechajte sa vytočiť/04.05.2010)
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava    číslo licencie: R/66

36/ SK č.: 201-PLO/O-3212/2010 zo dňa 08.06.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 2304/231-2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: KRIMI Noviny/Neplatné posudky psychológa?/21.03.2010)
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/39

37/ Rôzne

Ústne pojednávania:
10:00 hod. FLASH PREŠOV, spol. s r.o., Prešov
10:20 hod. DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava

Prof. Miloš Mistrík
predseda Rady
pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak