Program zasadnutia RVR, dňa 31.08.2010

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa  31.08.2010 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK: 216-PLO/D-3546/2010 zo dňa 01.07.2010
vo veci žiadosti ozmenu licencie č. T/42
ÚK: František Kováts – STUDIO PLUS TV, Veľký Meder
číslo licencie: T/42

3/ SK: 215-PLO/D-3523/2010 zo dňa 30.06.2010
vo veci žiadosti opredĺženie platnosti licencie na televízne vysielanie
ÚK: KABELOVKA, spol. sr.o., Plavnica
číslo licencie: T/107

4/ SK: 197-PLO/D-3217/2010 zo dňa 14.06.2010
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.)
Prevádzkovateľ retransmisie: TELECOM TKR, s.r.o., Vranov nad Topľou. číslo registrácie: TKR/166

5/ SK: 229-PLO/D-3563/2010 zo dňa 02.07.2010
vo veci oznámenia ozmene licencie č. T/210
ÚK: Slovak Telekom, a.s., Bratislava
číslo licencie: T/210

6/ SK: 219-PLO/D-3564/2010 zo dňa 02.07.2010
vo veci oznámenia ozmene registrácie retransmisie č. TKR/255
ÚK: Slovak Telekom, a.s., Bratislava číslo registrácie: TKR/255

7/ SK: 230-PLO/D-3587/2010 zo dňa 06.07.2010
vo veci žiadosti ozmenu licencie č. TD/8
ÚK: Spartak TV, s.r.o., Trnava
číslo licencie: TD/8

8/ SK: 233-PLO/D-3896/2010 zo dňa 23.07.2010
vo veci oznámenia ozmene licencie č. T/182
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava
číslo licencie: T/182

9/ SK: 195-PLO/D-3132/2010 zo dňa 08.06.2010
vo veci žiadosti oudelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: AGENTÚRA S, s.r.o., Žilina

10/ SK: 183-PLO/D-3527/2010 zo dňa 30.06.2010
vo veci oznámenia ozmene licencie na televízne vysielanie č. T/207
ÚK: TV LUX, s.r.o., Bratislava
číslo licencie: T/207

11/ SK: 238-PLO/D-4031/2010 zo dňa 05.08.2010
vo veci žiadosti ozmenu licencie č. T/126
ÚK: „Slovakia okolo sveta s.r.o.“, Trenčín
číslo licencie: T/126

12/ SK: 189-PLO/O-2904/2010 zo dňa 14.06.2010
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o., Michalovce
číslo licencie: R/77

13/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
Vysielateľ : Rádio KISS s.r.o., Michalovce
číslo licencie: R/77

14/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
Vysielateľ: Rádio VIVA, a.s., Bratislava
číslo licencie: R/70

15/ SK: 136-PLO/O-2173/2010 zo dňa 13.04.2010
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: Orange Slovensko, a.s., Bratislava číslo registrácie: TKR/257

16/ SK: 236-PLO/D-4003/2010 zo dňa 29.07.2010
vo veci oznámenia zmien držiteľa licencie č. T/201
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava
číslo licencie: T/201

17/ SK: 239-PLO/D-4070/2010 zo dňa 09.08.2010
vo veci žiadosti oudelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava

18/ Sťažnosť č. 3028/275-2010 zo dňa 03.06.2010
(vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK:DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislavačíslo registrácie:TKR/203
Media Vision s.r.o., Praha

19/ Sťažnosť č. 3099/287-2010 zo dňa 04.06.2010
(vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK:ANTIK Telecom s.r.o.,Košice číslo registrácie:TKR/239

20/ SK: 365-PLO/O-4868/2009 zo dňa 18.11.2009
vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. sodkazom na § 69 ods. 2 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. sr.o., Bratislava
číslo licencie: T/41

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3185/285-2010
(na vysielanie programu Maďarský magazín zdňa 26.5.2010)
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3256/289-2010
(na vysielanie programu Test magazín zdňa 2. 6. 2010)
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3387/294-2010.
(na vysielanie programu Poludňajší žurnál zdňa 21.5.2010)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.
číslo licencie: T/125

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3170/280-2010
(na vysielanie programu Televízne noviny zdňa 5. 6. 2010)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.
číslo licencie: T/41

25/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3524/299-2010
(na vysielanie programu Paľba/Liga na papieri zdňa 1. 6. 2010)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.
číslo licencie: T/41

26/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3255/290-2010
(na vysielanie programu Týždeň zdní 10. 5., 17. 5., 24. 5., 31. 5., 7. 6. 2010)
Vysielateľ: TV PEZINOK, s. r. o.
číslo licencie: T/99

27/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3505/297-2010
(na vysielanie programu Infokanál zdňa 29. 6. 2010)
Vysielateľ: TES Slovakia s.r.o.
číslo licencie: T/183

28/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3274/291-2010
(na vysielanie programu Maradona podľa Kusturicu zdňa 13. a14. 6. 2010)
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

29/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3442/296-2010
(na celodenné vysielanie vdňoch 7. a14. 6. 2010)
Vysielateľ: L & L média, s.r.o.
číslo licencie: TD/25

30/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3121/277-2010
(na vysielanie programu Lampáreň zdňa 16.5.2010)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.
číslo licencie: T/41

31/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3139/278-2010 a 3184/284-2010
(na vysielanie programu Odhalenie sochy kráľa Svätopluka zdňa 6. 6. 2010)
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

32/ Sťažnosť č. 3516/298-2010
(na vysielanie programu Modré z neba zdňa 2.6.2010)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.
číslo licencie: T/41

33/ Sťažnosť č. 3190/286-2010
(na vysielanie programu Aj múdry schybí zdňa 21.5.2010)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.
číslo licencie: T/41

34/ Sťažnosť č. 3344/293-2010
(na vysielanie Spravodajstva zdní 29.3.; 28.4.; 24.5. a 14.6. 2010)
Vysielateľ: KREATIV GA spol. sr.o.
číslo licencie: T/191

35/ Kontrolný monitoring
Správa č.39/2010/TV okontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. – MARTICOinfo
(monitorované dni: 12.5.2010)
Vysielateľ: MARTICO, s.r.o., Martin
číslo licencie: T/225

36/ Kontrolný monitoring
Správa č.44/2010/TV okontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 17. a24. 6. 2010 )
Vysielateľ: ELECTRIS s.r.o.
číslo licencie: T/121

37/ Kontrolný monitoring
Správa č.45/2010/Ro okontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 22. 6. 2010 )
Vysielateľ: BodvaTel s.r.o. Moldava nad Bodvou
číslo licencie: T/131

38/ Kontrolný monitoring
Správa č.11/2010/Ro okontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 27. a28.6. 2010)
Vysielateľ: RADIO ONE, s.r.o.
číslo licencie: R/91

39/ Kontrolný monitoring
Správa č. 51/2010/TV okontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 27.6. a4.7. 2010)
Vysielateľ: Káblová televízia Komjatice s.r.o.
číslo licencie: T/134

40/ Kontrolný monitoring
Správa č. 50/2010/TV okontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 4.7. 2010)
Vysielateľ: KROM-SAT, s.r.o.
číslo licencie: T/206

41/ Kontrolný monitoring
Správa č. 46/2010/TV okontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované vysielanie: C.S.I. New York zdňa 14. 5. 2010)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava
číslo licencie: T/39

42/ Kontrolný monitoring
Správa č. 49/2010/TV okontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 27.6. 2010)
Vysielateľ: Šuňava OTV s.r.o.
číslo licencie: T/135

43/ Kontrolný monitoring
Správa č. 53/2010/TV okontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorovaný program: Volebné štúdio zdňa 12.6.2010)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.
číslo licencie: T/41

44/ Kontrolný monitoring
Správa č. 52/2010/TV okontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 23. 6. 2010 )
Vysielateľ: rEHIT s.r.o.
číslo licencie: T/172

45/ Kontrolný monitoring
Správa č. 54/2010/TV okontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 17. 6. 2010 )
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/219

46/ Štatistika oodvysielanom programe televíznych programových služieb za 1.štvrťrok 2010
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/219
MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.
číslo licencie: T/41
Slovenská televízia

47/ SK č.: 159-PLO/O-2496/2010 zo dňa 27.04.2010
Doplnenie: Správa oprešetrení sťažnosti č. 1626/180-2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Aféry/15.03.2010)
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
číslo licencie: T/39

48/ SK č.: 210-PLO/O-3448/2010 zo dňa 22.06.2010
Doplnenie: Správa okontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 2783/256-2010) smerujúca proti vysielaniu televízie JOJ
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: KRIMI Noviny/Z útulku vraj miznú psy/25.04.2010)
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
číslo licencie: T/39

49/ SK č.: 175 -PLO/O-2674/2010 zo dňa 11.05.2010
Doplnenie: Správa oprešetrení sťažnosti č. 1318/171-2010 smerujúcej voči vysielaniu TV Markíza
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/Dôchodcov pribúda aj vďaka medicíne/02.03.2010)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. sr.o., Bratislava
číslo licencie: T/41

50/ SK č.: 177-PLO/O-2676/2010 zo dňa 11.05.2010
Doplnenie: Správa oprešetrení sťažností č. 1331/173-2010, 1332/174-2010 smerujúcich proti vysielaniu Slovenskej televízie
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Večerníček/Bathory/03.03.2010)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

51/ SK č.: 200-PLO/O-3211/2010 zo dňa 08.06.2010
Doplnenie: Správa oprešetrení sťažnosti č. 2304/231-2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: KRIMI Noviny/Rozporuplné psychotesty/23.03.2010)
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
číslo licencie: T/39

52/ SK č.: 201-PLO/O-3212/2010 zo dňa 08.06.2010
Doplnenie: Správa oprešetrení sťažnosti č. 2304/231-2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: KRIMI Noviny/Neplatné posudky psychológa?/21.03.2010)
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
číslo licencie: T/39

53/ SK č.: 202-PLO/O-3213/2010 zo dňa 08.06.2010
Doplnenie: Správa č. 24/2010/TV omonitorovaní Central TV
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 32 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Región/Predstavitelia vlády otvorili nové multifunkčné ihriská/21.04.2010)
ÚK: SATRO s.r.o., Bratislava
číslo licencie: T/19

54/ SK č.: 179-PLO/O-2678/2010 zo dňa 11.05.2010
Doplnenie: Správa č. 16/2010/TV omonitorovaní Mestskej televízie Komárno - Városi Televízió
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Komárňanský magazín/20.03.2010)
ÚK: COM-MÉDIA, spol. sr.o., Komárno
číslo licencie: T/226

55/ SK č.: 191-PLO/O-2906/2010 zo dňa 25.05.2010
Doplnenie: Správa č. 28/2010/TV omonitorovaní programu Aféry zdňa 15. 3. 2010
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Aféry/15.03.2010)
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
číslo licencie: T/39

56/ SK č.: 172-PLO/O-2671/2010 zo dňa 11.05.2010
Doplnenie: Správa oprešetrení sťažnosti č. 1956/203-2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
(vo veci možného porušenia § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Panelák/31.03.2010)
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
číslo licencie: T/39

57/ SK č.: 174-PLO/O-2673/2010 zo dňa 11.05.2010
Doplnenie: Správa oprešetrení sťažnosti č. 1989/206-2010 a 1990/207-2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Borat/06.04.2010)
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
číslo licencie: T/39

58/ SK č.: 209-PLO/O-3447/2010 zo dňa 22.06.2010
Doplnenie: Správa okontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 2666/246-2010)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Bánovský denník/21.04.2010)
ÚK: Mestské kultúrne stredisko, spol. sr.o., Bánovce nad Bebravou
číslo licencie: T/227

59/ SK č.: 211-PLO/O-3449/2010 zo dňa 22.06.2010
Doplnenie: Správa č. 29/10/TV okontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Slovensko – Dánsko (priamy prenos zhokejového stretnutia)/14.05.2010)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

60/ Rôzne

Prof. Miloš Mistrík
predseda Rady
pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak