Program zasadnutia RVR, dňa 06.07.2010

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa  06.07.2010 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK: 168-PLO/D-2584/2010 zo dňa 10.05.2010
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/43
ÚK: Regionálna  televízia Prievidza, s.r.o., Prievidza            číslo licencie: T/43

3/ SK: 194-PLO/D-3101/2010 zo dňa 04.06.2010
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne  vysielanie
ÚK: KREATIV GA spol. s r.o., Galanta                     

4/ SK: 181-PLO/D-2714/2010 zo dňa 17.05.2010
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie v KDS
ÚK: Kabel TV Močenok, s.r.o., Močenok        

5/ SK: 163-PLO/D-2768/2010 zo dňa 18.05.2010
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
ÚK: VARES, s.r.o., Banská Bystrica        

6/ SK: 167-PLO/D-2886/2010 zo dňa 26.05.2010
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne  vysielanie
ÚK: NFC, s.r.o., Veľká Lomnica        

7/ SK: 188-PLO/O-2903/2010 zo dňa 11.06.2010
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.        číslo licencie: R/93
ÚK: Marek Petráš, Košice                        

8/ SK: 48-PLO/O-944/2010 zo dňa 09.02.2010
vo veci  dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Towercom, a.s., Bratislava                    

9/ Sťažnosť č. 3278/292-2010 zo dňa 14.06.2010
(vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.)                    
Prevádzkovateľ retransmisie:
Správa káblových rozvodov s.r.o., Partizánske,                  číslo registrácie: TKR/300                                                  

10/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. (podanie zo dňa 07.04.2010)
vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.
MEDIA PLANET, s.r.o., Bratislava

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2830/263-2010                    
(na vysielanie programu Zóna smrti : Sopka v Nev Yorku z dňa 14.5.2010)
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.      číslo licencie: T/41

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2495/239-2010                    
(na vysielanie programu Columbo zasahuje – hlasitosť reklamy  z dňa 2.5.2010)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.              číslo licencie: TD/7

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2830/266-2010                    
(na vysielanie programu NCIS: Námorný vyšetrovací úrad zo dňa 14. 5. 2010)
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.              číslo licencie: T/41

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2889/267-2010                    
(na vysielanie programu Paľba zo dňa 27. 4. 2010)
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.              číslo licencie: T/41

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2922/269-2010            
(na vysielanie v čase od 10:00 do 11:00 hod. zo dňa 28. 5. 2010)
Vysielateľ: EUROPA 2, a. s.                           číslo licencie: R/49

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2851/258-2010                    
(na vysielanie programu Hodina H zo dňa 20. 5. 2010)
Vysielateľ: SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.                  číslo licencie: T/126

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2856/259-2010                    
(na vysielanie programu Týždenník z dní 12. 5. – 19. 5. 2010)
Vysielateľ: SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.                  číslo licencie: T/126

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2877/261-2010                    
(na vysielanie programu Týždenník z dní 12. 5. – 19. 5. 2010)
Vysielateľ: SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.                  číslo licencie: T/126

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2710/248-2010                    
(na vysielanie programu Trenčiansky samosprávny kraj z dní 30. 4. – 7. 5. 2010)
Vysielateľ: SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.                  číslo licencie: T/126

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2540/241-2010                    
(na vysielanie programu O 5 minút 12 z dňa 2. 5. 2010)
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona              

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 2737/251-2010, 2738/252-2010, 2739/253-2010                 
(na vysielanie programu O 5 minút 12  z dňa 16. 5. 2010)
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona          

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2830/265-2010                
(na vysielanie programu Kosti z dňa 14. 5. 2010)
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.                            číslo licencie: T/39

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2990/274-2010                
(na vysielanie programu Profesionáli z dňa 30. 5. 2010)
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.                            číslo licencie: T/39

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3136/279-2010                
(na vysielanie programu Hitová klasika z dňa 3. 5. 2010)
Vysielateľ: D.EXPRES, a. s.                             číslo licencie: R/66

25/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2537/240-2010                    
(na vysielanie programu Hitová klasika z dňa 4. 5. 2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 2537/240-2010 smerujúcej proti vysielaniu Rádia EXPRES
Vysielateľ: D.EXPRES, a. s.                                číslo licencie: R/66

26/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2833/257-2010                    
(na vysielanie programu Správy STV z dňa 20.5.2010)
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona      

27/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2830/264-2010                
(na vysielanie programu C.S.I.- Kriminálka New York z dňa 14. 5. 2010)
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.                            číslo licencie: T/39

28/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2968/272-2010    
(na vysielanie programu Van Helsing  z dňa 31.5. 2010)
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.                            číslo licencie: T/39

29/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2919/268-2010    
(na vysielanie programu Odsúdené  z dňa 27.5. 2010)
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.                            číslo licencie: T/39

30/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 2940/270-2010                 
(na vysielanie programu Ooops! Na čierno  z dňa 28. 5. 2010)
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona          

31/ Kontrolný monitoring
Správa č.38/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 18. 4. 2010)
Vysielateľ: CARISMA spol. s r.o. Dvory and Žitavou            číslo licencie: T/115

32/ Kontrolný monitoring
Správa č.10/2010/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 19.4.2010)
Vysielateľ: RÁDIO KISSs.r.o.                             číslo licencie: R/77

33/ Kontrolný monitoring
Správa č.40/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 10.5.2010)
Vysielateľ: Hlohovská televízia, s.r.o., Hlohovec            číslo licencie: T/137
34/ Kontrolný monitoring
Správa č.34/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 10.5. a 17.5.2010)
Vysielateľ: TV Karpaty, s.r.o., Piešťany                    číslo licencie: T/181

35/ Kontrolný monitoring
Správa č. 41/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorovaný program z dňa: Noviny z 16. 5. 2010)
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.                            číslo licencie: T/39

36/ Kontrolný monitoring
Správa č. 42/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorovaný program z dňa: Lampa 29. 4. 2010)
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.                            číslo licencie: T/219

37/ SK č.: 178-PLO/O-2677/2010 zo dňa 11.05.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 1331/1731-2010,  1332/174-2010 smerujúcich proti vysielaniu Slovenskej televízie
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: oznámenia o vlastných programoch Mýtus, Miesto činu:Hlad po láske, Jolly Joker/ 03.03.2010)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona, Bratislava

38/ SK č.: 173-PLO/O-2672/2010 zo dňa 11.05.2010
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 1873/199-2010 smerujúcej proti vysielaniu Rádia VIVA
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Coffee time/ 29.03.2010)
ÚK: Rádio VIVA, a.s., Bratislava                    číslo licencie: R/70

39/ SK č.: 131-PLO/O-2168/2010 zo dňa 13.04.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 964/145-2010 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: O 5 minút 12/07.02.2010)
ÚK:  Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                

40/ SK č.: 115-PLO/O-1804/2010 zo dňa 23.03.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 929/144-2010 a  č. 1097/149-2010 smerujúcich  proti vysielaniu  TV JOJ
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Oni sa vrátia/ 08.02.2010)
ÚK:  MAC TV  s.r.o., Bratislava                    číslo licencie: T/39

41/ SK č.: 134-PLO/O-2171/2010 zo dňa 13.04.2010
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažností č. 1140/154-2010, 1141/155-2010 a 1288/169-2010 smerujúcich proti vysielaniu televízie JOJ
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)  
(monitorovaný program/deň: Šport/Tragická smrť sánkara/13.02.2010)
ÚK: MAC TV  s.r.o., Bratislava                        číslo licencie: T/39

42/ SK č.: 171 -PLO/O-2670/2010 zo dňa 11.05.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 1728/186-2010 a 1729/187-2010 smerujúcich proti vysielaniu TV Markíza
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: Terminátor 3:Vzbura strojov/19.03.2010)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava            číslo licencie: T/41

43/ SK č.: 132-PLO/O-2169/2010 zo dňa 13.04.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 1100/150-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: Pearl Harbor/18.02.2010)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava            číslo licencie: T/41

44/ SK č.: 119-PLO/O-1808/2010 zo dňa 23.03.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 727/136-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: Gejša/ 27.01.2010)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava            číslo licencie: T/41

45/ SK č.: 170-PLO/O-2669/2010 zo dňa 11.05.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 1673/183-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: Monk/17.03.2010)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava            číslo licencie: T/41

46/ SK č.: 174-PgO/O-2161/2009 zo dňa 08.06.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 1144/57-2009, 1138/56-209 a č. 1157/58-2009 smerujúcich proti vysielaniu TV Markíza
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.) (§ 32 ods. 12  zákona č. 308/2000 Z. z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)  
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/Mimoriadna relácia na telo/17.03.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava            číslo licencie: T/41

47/ SK č.: 121-PLO/O-1810/2010 zo dňa 23.03.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č.  776/139-2010 smerujúcej  proti vysielaniu TV Markíza
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/Miss Slovensko 2010/ 22.01.2010)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava            číslo licencie: T/41,0
    

48/ RôzneProf. Miloš Mistrík
predseda Rady
pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak