Program zasadnutia RVR, dňa 22.06.2010

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa  22.06.2010 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK: 193-PLO/D-3073/2010 zo dňa 04.06.2010
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava                číslo licencie: R/84
ÚP: 10:20 hod.

3/ SK: 184-PLO/D-2682/2010 zo dňa 13.05.2010
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: Slovak Telekom, a.s., Bratislava                        číslo licencie: T/210

4/ SK: 196-PLO/D-3194/2010 zo dňa 09.06.2010
vo veci žiadosti o pridelenie frekvencie na dočasné využitie
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona, Bratislava        

5/ SK: 180-PLO/D-2753/2010 zo dňa 17.05.2010
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: empat s.r.o., Vráble            

6/ SK: 128-PLO/D-2034/2010 zo dňa 09.04.2010
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava                        číslo licencie: R/88

7/ SK: 156-PLO/D-2350/2010 zo dňa 26.04.2010
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie
ÚK: TV AGENCY, s.r.o., Bratislava                        číslo licencie: T/212

8/ Informácia o nevzniknutí licencie na televízne vysielanie
ÚK: NFC, s.r.o., Veľká Lomnica                        číslo licencie: T/234

9/ Sťažnosti č. 2257/234-2010 zo dňa 20.04.2010 a 2381/235-2010 zo dňa 26.04.2010
(vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.)                    
Prevádzkovateľ retransmisie: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, číslo registrácie: TKR/254                                                      

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2537/240-2010                    
(na vysielanie programu Hitová klasika z dňa 4. 5. 2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 2537/240-2010 smerujúcej proti vysielaniu Rádia EXPRES
Vysielateľ: D.EXPRES, a. s.                                        číslo licencie: R/66

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2141/218-2010                    
(na vysielanie programu Noviny z dňa 11. 4. 2010)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2088/215-2010                    
(na vysielanie programu Noviny z dňa 13. 12. 2009)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2579/243-2010                
(na vysielanie programu Krimi noviny z dňa 10. 4. 2010)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                  číslo licencie: T/39

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2220/229-2010                     
(na vysielanie programu Ordinácia v ružovej záhrade z dní 6., 8., 13. a 15. 4. 2010)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.                  číslo licencie: T/41

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2735/249-2010                
(na vysielanie programu Ako uloviť družičku- hlasitosť reklamy z dňa 15.5.2010)
Vysielateľ:   MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.                  číslo licencie: T/41

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2666/246-2010                
(na vysielanie programu Bánovský denník z dňa 21.4.2010)
Vysielateľ: Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o., Bánovce nad Bebr.         číslo licencie: T/227

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2783/256-2010                
(na vysielanie programu Krimi noviny z dňa 25. 4. 2010)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                  číslo licencie: T/39

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2195/224-2010                
(na vysielanie programu Paľba z dňa 30.3.2010)
Vysielateľ:   MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.                  číslo licencie: T/41

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2286/230-2010                
(na vysielanie programu Paľba z dňa 16.3.2010)
Vysielateľ:   MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.                  číslo licencie: T/41

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2736/250-2010
(na vysielanie programu Z prvej ruky z dňa 14. 5. 2010)
Vysielateľ: Slovenský rozhlas – vysielateľ na základe zákona

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2552/242-2010 a č. 2722/254-2010
(na vysielanie programu Ooops! Na čierno z dňa 30. 4. 2010)
Vysielateľ: Slovenská televízia – vysielateľ na základe zákona

22/ Kontrolný monitoring
Správa č.29/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorovaný deň: 14.5.2010)
Vysielateľ: STV                                   číslo licencie: vysielateľ zo zákona

23/ Kontrolný monitoring
Správa č.30/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorovaný deň: 20. 4. 2010)
Vysielateľ: František Kováts – STUDIO PLUS TV, Veľký Meder    číslo licencie: T/42

24/ Kontrolný monitoring
Správa č.32/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 10. 5. 2010 a 11. 5. 2010)
Vysielateľ: Televízia Turiec, s. r. o.                číslo licencie: T/73

25/ Kontrolný monitoring
Správa č.35/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 24.4.2010)
Vysielateľ: Vepros s.r.o. Topoľníky                                 číslo licencie: T/82

26/ Kontrolný monitoring
Správa č.37/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni:  12.5.2010)
Vysielateľ: INFO KANÁL PLIEŠOVCE spol.s r.o.                číslo licencie: T/95

27/ Kontrolný monitoring
Správa č.36/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 18.4.2010)
Vysielateľ: TV Štrba s.r.o.                                     číslo licencie: T/124

28/ Kontrolný monitoring
Správa č.27/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 11.5. a 15.5.2010)
Vysielateľ: TV Centrum, s.r.o.                                     číslo licencie: T/178

29/ SK č.: 133-PLO/O-2170/2010 zo dňa 13.04.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 1167/157-2010 a 1194/159-2010 smerujúcich voči vysielaniu Slovenskej televízie
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: oznámenia o vlastných programoch Kameňák 2, Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka a  Miesto činu: Požiarnici/ 17.02.2010)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona, Bratislava

30/ SK č.: 111-PLO/O-1800/2010 zo dňa 23.03.2010
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 876/141-2010 smerujúcej proti vysielaniu TA3
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Správy/ Zlepšenie podnikania/ 18.01.2010)
ÚK: C.E.N. s.r.o., Bratislava                                     číslo licencie: T/125

31/ SK č.: 114-PLO/O-1803/2010 zo dňa 23.03.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 877/142-2010 smerujúcej proti vysielaniu TA3
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Správy/ TA3 v nových autách/ 20.01.2010)
ÚK:  C.E.N. s.r.o., Bratislava                            číslo licencie: T/125

32/ SK č.: 161-PLO/O-2498/2010 zo dňa 27.04.2010
Doplnenie:  Správa č. 8/2010/TV o monitorovaní vysielania Devínskonovoveskej televízie
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. g)  a § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: vysielanie zo dňa 15.02., 17.02. a 22.02.2010 (okrem vysielania programu Kto vyhrá, vyhrá – kto nevyhrá, neprehrá/15.02.2010 o cca 18:01 hod. a 19:00 hod. a dňa 17:02.2010 o cca 17:01 hod.))
ÚK: Devínskonovoveská televízia, spol. s r.o., Bratislava            číslo licencie: T/112

33/ SK č.: 115-PLO/O-1804/2010 zo dňa 23.03.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 929/144-2010 a  č. 1097/149-2010 smerujúcich  proti vysielaniu  TV JOJ
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Oni sa vrátia/ 08.02.2010)
ÚK:  MAC TV  s.r.o., Bratislava                        číslo licencie: T/39

34/ SK č.: 122-PLO/O-1811/2010 zo dňa 23.03.2010
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 109/9-2010 smerujúcej voči vysielaniu TV JOJ
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
(monitorovaný program/deň: Veľmi nebezpečné známosti/11.01.2010)
ÚK: MAC TV  s.r.o., Bratislava                            číslo licencie: T/39

35/ SK č.: 171 -PLO/O-2670/2010 zo dňa 11.05.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 1728/186-2010 a 1729/187-2010 smerujúcich proti vysielaniu TV Markíza
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: Terminátor 3:Vzbura strojov/19.03.2010)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava                číslo licencie: T/41
ÚP:10.00 hod

36/ SK č.: 132-PLO/O-2169/2010 zo dňa 13.04.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 1100/150-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: Pearl Harbor/18.02.2010)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava                číslo licencie: T/41
ÚP:10.00 hod

37/ SK č.: 119-PLO/O-1808/2010 zo dňa 23.03.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 727/136-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: Gejša/ 27.01.2010)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava                číslo licencie: T/41
ÚP:10.00 hod

38/ SK č.: 170-PLO/O-2669/2010 zo dňa 11.05.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 1673/183-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: Monk/ 17.03.2010)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava                číslo licencie: T/41
ÚP:10.00 hod

39/ SK č.: 175-PgO/O-2162/2009 zo dňa 19.05.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 1144/57-2009, 1138/56-209 a č. 1157/58-2009 smerujúcich proti vysielaniu TV Markíza
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.) (§ 32 ods. 12  zákona č. 308/2000 Z. z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)  
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/ Prezidentské voľby 2009 (volebné štúdio)/ 21.03.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava                číslo licencie: T/41

40/ SK č.: 176-PgO/O-2163/2009 zo dňa 19.05.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 1144/57-2009, 1138/56-209 a č. 1157/58-2009 smerujúcich proti vysielaniu TV Markíza
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.) (§ 32 ods. 12  zákona č. 308/2000 Z. z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)  
(monitorovaný program/deň: Dnes/ informácie o pripravovanom programe Paľba/ 23.03.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava                číslo licencie: T/41

41/ Rôzne

Ústne pojednávania:
10.00 hod.MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava                                       
10.20 hod.TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava         

 
Prof. Miloš Mistrík
 predseda Rady
 pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak