Program zasadnutia RVR, dňa 24-25.05.2010

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa  24.05.2010 a 25.05.2010 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

24.05.2010, začiatok o 10:00 hod. v sídle Rady

1. Verejné vypočutia žiadateľov – výberové konania:


1.1. Žiadateľ: D.EXPRES, a.s., Bratislava
SK: 149-PLO/O-R12/2010
vo veci pridelenia frekvencie 106,9 MHz Skalica
ÚP: 10.00 hod.


1.2. Žiadateľ: Radio ON s.r.o., Bratislava
SK: 139-PLO/O-R02/2010
vo veci pridelenia frekvencie 97,2 MHz Bratislava
ÚP: 10.15 hod.


1.3. Žiadateľ: ZED-COMMERCIAL, s.r.o., Bratislava
SK: 138-PLO/O-R01/2010, 144-PLO/O-R07/2010, 151-PLO/O-R14/2010
vo veci pridelenia frekvencií: 94,7 MHz Banská Bystrica, 105,9 MHz Nitra, 94,7 MHz Topoľčany
ÚP: 10.30 hod.


1.4. Žiadateľ: JOLIN, s.r.o., Nitra
SK: 144-PLO/O-R07/2010
vo veci pridelenia frekvencie: 105,9 MHz Nitra
ÚP: 10.45 hod.


1.5.Žiadateľ: Marián Dokupil – Doko Media, Dubnica nad Váhom
SK: 146-PLO/O-R09/2010
vo veci pridelenia frekvencie: 88,3 MHz Púchov
ÚP: 11.00 hod.


1.6.Žiadateľ: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava
SK: 142-PLO/O-R05/2010, 143-PLO/O-R06/2010, 145-PLO/O-R08/2010, 147-PLO/O-R10/2010, 152-PLO/O-R15/2010
vo veci pridelenia frekvencií: 99,6 MHz Lučenec, 89,7 MHz Námestovo, 92,5 MHz Nová Baňa, 93,8 MHz Rimavská Sobota, 92,4 MHz Trstená
ÚP: 11.15 hod.


1.7.Žiadateľ: SITY MEDIA s.r.o., Bratislava
SK: 140-PLO/O-R03/2010
vo veci pridelenia frekvencie: 92,1 MHz Galanta
ÚP: 11.30 hod. 

1.8.Žiadateľ: Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica
SK: 141-PLO/O-R04/2010, 148-PLO/O-R11/2010, 150-PLO/O-R13/2010
vo veci pridelenia frekvencií: 99,8 MHz Levoča, 105,2 MHz Skalica, 93,5 MHz Štúrovo
ÚP: 11.45 hod.  


 

25. mája 2010, začiatok o 9:30 hod. v sídle Rady

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh


2/ Výberové konanie
SK: 138-PLO/O-R01/2010
vo veci pridelenia frekvencie 94,7 MHz Banská Bystrica
ÚK: ZED-COMMERCIAL, s.r.o., Bratislava


3/ Výberové konanie
SK: 139-PLO/O-R02/2010
vo veci pridelenia frekvencie 97,2 MHz Bratislava
ÚK: Radio ON s.r.o., Bratislava


4/ Výberové konanie
SK: 140-PLO/O-R03/2010
vo veci pridelenia frekvencie 92,1 MHz Galanta
ÚK: SITY MEDIA s.r.o., Bratislava


5/ Výberové konanie
SK: 141-PLO/O-R04/2010
vo veci pridelenia frekvencie 99,8 MHz Levoča
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica


6/ Výberové konanie
SK: 142-PLO/O-R05/2010
vo veci pridelenia frekvencie 99,6 MHz Lučenec
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava


7/ Výberové konanie
SK: 143-PLO/O-R06/2010
vo veci pridelenia frekvencie 89,7 MHz Námestovo
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava


8/ Výberové konanie
SK: 144-PLO/O-R07/2010
vo veci pridelenia frekvencie 105,9 MHz Nitra
ÚK: JOLIN, s.r.o., Nitra; ZED-COMMERCIAL, s.r.o., Bratislava


9/ Výberové konanie
SK: 145-PLO/O-R08/2010
vo veci pridelenia frekvencie 92,5 MHz Nová Baňa
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava


10/ Výberové konanie
SK: 146-PLO/O-R09/2010
vo veci pridelenia frekvencie 88,3 MHz Púchov
ÚK: Marián Dokupil – Doko Media, Dubnica nad Váhom


11/ Výberové konanie
SK: 147-PLO/O-R10/2010
vo veci pridelenia frekvencie 93,8 MHz Rimavská Sobota
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava


12/ Výberové konanie
SK: 148-PLO/O-R11/2010
vo veci pridelenia frekvencie 105,2 MHz Skalica
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica


13/ Výberové konanie
SK: 149-PLO/O-R12/2010
vo veci pridelenia frekvencie 106,9 MHz Skalica
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava


14/ Výberové konanie
SK: 150-PLO/O-R13/2010
vo veci pridelenia frekvencie 93,5 MHz Štúrovo
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica


15/ Výberové konanie
SK: 151-PLO/O-R14/2010
vo veci pridelenia frekvencie 94,7 MHz Topoľčany
ÚK: ZED-COMMERCIAL, s.r.o., Bratislava


16/ Výberové konanie
SK: 152-PLO/O-R15/2010
vo veci pridelenia frekvencie 92,4 MHz Trstená
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava


17/ SK č.: 48-PLO/O-944/2010 zo dňa 09.02.2010
vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.
(z dôvodu možného prevádzkovania retransmisie bez jej registrácie)
ÚK: Towercom, a. s., Bratislava
ÚP: 10:00 hod.


18/ SK č.: 27-PLO/O-753/2010 zo dňa 26.01.2010
vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z.
(z dôvodu možného neprevádzkovania retransmisie v súlade s jej registrácie)
ÚK: DSI DATA s.r.o., Námestovo číslo registrácie: TKR/282


19/ SK č.: 157-PLO/D-2351/2010 zo dňa 26.04.2010
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie
ÚK: AGENTURA S, s.r.o., Žilina číslo licencie: T/148


20/ SK č.: 169-PLO/D-2641/2010 zo dňa 11.05.2010
vo veci žiadosti o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: SITY MEDIA s.r.o., Bratislava číslo licencie: R/87


21/ SK č.: 127-PLO/D-2004/2010 zo dňa 07.04.2010
vo veci žiadosti o zmenu registrácii retransmisie
ÚK: Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina číslo registrácie: TKR/88


22/ SK č.: 153-PLO/D-2326/2010 zo dňa 23.04.2010
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote číslo registrácie: TKR/100


23/ SK č.: 165-PLO/D-2470/2010 zo dňa 30.04.2010
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Radio ON s.r.o., Bratislava číslo licencie: R/99


24/ SK č.: 99-PLO/D-1589/2010 zo dňa 15.03.2010
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: JEL s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/160


25/ SK č.: 125-PLO/D-1860/2010 zo dňa 29.03.2010
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Novocentrum Nové Zámky a.s., Nové Zámky


26/ SK č.: 130-PLO/O-2167/2010 zo dňa 04.05.2010
dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: BP Media, s.r.o., Topoľčany číslo licencie: R/102


27/ SK č.: 98-PLO/D-1577/2010 zo dňa 12.03.2010
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu spoločníka držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie č. R/102
ÚK: BP Media, s.r.o., Topoľčany; Peter Bosáček, Belince; WP Production a.s., Topoľčany
číslo licencie: R/102


28/ SK č.: 158-PLO/D-2398/2010 zo dňa 27.04.2010
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu spoločníka držiteľa licencií č. T/199 a T/218
ÚK : MEGA MAX MEDIA, s.r.o., Bratislava; U-MEDIA, s.r.o., Bratislava; VINTON Kft., Budapešť; Srankó Balász Imre, Budapešť číslo licencie: T/199
T/218


29/ SK č.: 162-PLO/D-2515/2010 zo dňa 04.05.2010
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: L&L média, s.r.o., Spišská Nová Ves


30/ SK č.: 45-PLO/D-230/2010 zo dňa 12.01.2010
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: RTS spol. s r.o., Banská Bystrica


31/ SK č.: 62-PLO/D-1063/2010 zo dňa 16.02.2010
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie
dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK : Televízna spoločnosť BBSK, a.s., Banská Bystrica číslo licencie: T/208


32/ SK č.: 124-PLO/O-1856/2010 zo dňa 15.04.2010
dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Slovak Telekom, a.s., Bratislava číslo licencie: T/210


33/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Vysielateľ: Marek Petráš, Košice číslo licencie: R/93


34/ Sťažnosť č. 1727/193-2010 zo dňa 22.03.2010
(vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o., Michalovce číslo licencie: R/77


35/ Sťažnosť č. 1880/201-2010 zo dňa 29.03.2010
(vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o., Michalovce číslo licencie: R/77


36/ Oznámenie Telekomunikačného úradu SR zo dňa 30.04.2010 o určení alternatívnej frekvencie (na účely analógového vysielania pre vysielateľa TV Karpaty, s.r.o., Piešťany) číslo licencie: T/181


37/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2226/228-2010
(na vysielanie Spravodajstva z dní 23. a 24.2.2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 2226/228-2010 smerujúcej proti vysielaniu Vaša TV
Vysielateľ: Decora s.r.o., Čadca číslo licencie: T/229


38/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2214/226-2010
(na vysielanie programu Siedmy hriech z dňa 17.4.2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 2214/226-2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39


39/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2008/192-2010
(na vysielanie programu Správy STV zo dňa 1. 4. a 2. 4. 2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 2008/192-2010 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona


40/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.2122/217-2010
(na hlasitosť reklám počas programu Bez servítky z dňa 12.4.2010
Správa o prešetrení sťažnosti č. 2122/217-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41


41/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1978/205-2010
(na hlasitosť reklám počas programu Televízne noviny z dňa 5.4.2010
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1978/205-2010smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41


42/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 2121/216-2010, 2152/220-2010, 2153/221-2010
(na vysielanie programu Prvé Noviny a.s. z dňa 12. 4. 2010)
Správa o prešetrení sťažností č.2121/216-2010, 2152/220-2010, 2153/221-2010 smerujúcich proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39


43/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 2493/237-2010, 2494/238-2010
(na reklamu Clavin Strong z dňa 23.4.2010)
Správa o prešetrení sťažností č. 2493/237-2010 a 2494/238-2010 smerujúcich proti vysielaniu Rádia VIVA
Vysielateľ: Rádio VIVA, a.s. číslo licencie: R/70


44/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1710/185-2010
(na vysielanie programu Paľba (príspevok Polícia alebo SBS?) z dňa 2. 3. 2010
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1710/185-2010smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41


45/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1730/188-2010, 1731/189-2010, 1732/190-2010
(na hlasitosť reklám počas programu Harry Potter a väzeň z Azkabanu z dňa 20.3.2010
Správa o prešetrení sťažností č. 1730/188-2010, 1731/189-2010, 1732/190-2010 smerujúcich proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41


46/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2016/209-2010
(na vysielanie rádia Expres z dní 8. 3. - 12. 3. 2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 2016/209-2010 smerujúcej proti vysielaniu Rádia EXPRES
Vysielateľ: D-EXPRES a. s. číslo licencie: R/66


47/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2103/213-2010
(na vysielanie programu Správy STV zo dňa 11. 4. 2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 2103/213-2010 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej
televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona


48/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1261/166-2010
(na vysielanie programu Raj v plameňoch z dňa 28.2.2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1261/166-2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39


49/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 1977/204-2010 a 2025/210-2010
(na vysielanie programu Super poliši z dňa 2. 4. 2010)
Správa o prešetrení sťažností č. 1977/204-2010 a 2025/210-2010 smerujúcich proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

50/ Kontrolný monitoring
Správa č. 7/2010/RO o monitorovaní vysielania rádia EUROPA 2
(monitorovaný deň: 7.4.2010)
Vysielateľ: EUROPA 2, a.s., Bratislava číslo licencie: R/49


51/ Kontrolný monitoring
Správa č.2/2010/RO o monitorovaní vysielania Beta Rádia
(monitorovaný deň: 19.2., 20.2.2010)
Vysielateľ: RÁDIO BETA PRIEVIDZA, spol. s r.o. číslo licencie: R/76


52/ Kontrolný monitoring
Správa č.20/2010/TV o monitorovaní Bánovského televízneho vysielania
(monitorované dni: 11. a 18.4.2010)
Vysielateľ: Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o., Bánovce nad Bebravou, číslo licencie: T/227


53/ Kontrolný monitoring
Správa č.19/2010/TV o monitorovaní vysielania televízie NTV Nesvady
(monitorovaný deň:19. 3. 2010)
Vysielateľ: NTV Nesvady s.r.o. číslo licencie: T/128


54/ Kontrolný monitoring
Správa č.23/2010/TV o monitorovaní vysielania televízie UPC Info
(monitorovaný deň:19. 4. 2010)
Vysielateľ: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s r.o. číslo licencie: T/182


55/ Kontrolný monitoring
Správa č. 22/2010/TV o monitorovaní vysielania televízie TV Levoča
(monitorovaný deň:12. 4. 2010)
Vysielateľ: TV Levoča, spoločnosť s ručením obmedzeným číslo licencie: T/177


56/ Správa
Správa č. 28/2010/TV o monitorovaní programu Aféry z dňa 15. 3. 2010
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39


57/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2177/223-2010
(na vysielanie Eurovision Song Contest 2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 2177/223-2010 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Vysielateľ na základe zákona


58/ SK č.: 117-PLO/O-1806/2010 zo dňa 23.03.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 554/122-2010 smerujúcej voči vysielaniu TV Trenčín
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Týždenník/ Notes/ 14.01.2010 a 18.01.2010)
ÚK: “SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.“, Trenčín číslo licencie: T/126


59/ SK č.: 90-PLO/O-1544/2010 zo dňa 09.03.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 223/88-2010 smerujúcej voči vysielaniu Slovenského rozhlasu
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) (monitorovaný program/deň: Z prvej ruky/ 28.12.2009)
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona, Bratislava


60/ SK č.: 87-PLO/O-1541/2010 zo dňa 09.03.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 5492/288-2009 smerujúcej voči vysielaniu TV JOJ
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: C.S.I. Kriminálka Miami/ 17.12.2009)
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39


61/ SK č.: 81-PLO/O-1535/2010 zo dňa 09.03.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 269/92-2010 a č. 284/107-2010 smerujúcej voči vysielaniu TV JOJ
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Sexi klon/ 12.01.2010 a 13.01.2010)
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39


62/ SK č.: 88-PLO/O-1542/2010 zo dňa 09.03.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 5538/290-2009, č. 5539/291-2009, č. 5540/292-2009,
č. 5541/293-2009, č. 5542/294-2009, č. 5543/295-2009, č. 5544/296-2009 smerujúcich proti vysielaniu TV Markíza
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/ Znásilnili dcéru sudcov/ 18.12.2009)
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava číslo licencie: T/41


63/ SK č.: 89-PLO/O-1543/2010 zo dňa 09.03.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 5389/283-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) (§ 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/ Ďalší „neposlušný“ sudca je stíhaný/ 04.12.2009)
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava číslo licencie: T/41


64/ Rôzne


Ústne pojednávania:


10:00 hod. – Towercom, a.s. (k SK č.: 48-PLO/O-944/2010 zo dňa 09.02.2010)


Prof. Miloš Mistrík
Predseda Rady
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak