Program zasadnutia RVR, dňa 11.05.2010

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa  11.05.2010 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 66-PLO/D-1127/2010 zo dňa 22.02.2010
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie
ÚK: Ján Homola Cabel - televizion Homayer, Banská Bystrica

3/ SK č.: 154-PLO/D-2287/2010 zo dňa 21.04.2010
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie č. T/39
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

4/ SK č.: 129-PLO/D-2107/2010 zo dňa 12.04.2010
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie č. R/66
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava                   číslo licencie: R/66

5/ SK č.: 126-PLO/D-1945/2010 zo dňa 01.04.2010
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie č. R/99
ÚK: Radio ON s.r.o., Bratislava číslo licencie: R/99

6/ SK č.: 59-PLO/D-974/2010 zo dňa 12.02.2010
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu
ÚK: SITY MEDIA s.r.o., Bratislava číslo licencie: R/87

7/ SK č.: 72-PLO/D-1179/2010 zo dňa 24.02.2010
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/255
ÚK: Slovak Telekom, a.s., Bratislava číslo registrácie: TKR/255

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1673/183-2010
(na hlasitosť reklám počas seriálu Monk z dňa 17.3.2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1673/183-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1728/187-2010 a 1729/187-2010  
(na hlasitosť reklám počas filmu Terminátor 3: Vzbura strojov z dňa 19.3.2010
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1728/187-2010 a 1729/187-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1956/203-2010
(na vysielanie programu Panelák z dňa 31. 3. 2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1956/203-2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1317/170-2010
(na vysielanie programu Nezvestní z dňa 2.3.2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1317/170-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1928/202-2010
(na vysielanie programu Let’s Dance z dňa 30.3.2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1928/202-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1120/153-2010
(na vysielanie programu Debata na telefón z dňa 21.2.2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1120/153-2010 smerujúcej proti vysielaniu Rádio Frontinus
Vysielateľ: FRONTINUS s.r.o. , Žilina číslo licencie: R/65

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2070/212-2010
(na vysielanie programu Hemendex z dňa 12. 4. 2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 2070/212-2010 smerujúcej proti vysielaniu Rádia EXPRES
Vysielateľ: D-EXPRES a. s. číslo licencie: R/66

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1873/199-2010
(na vysielanie programu Coffee time z dňa 29. 3. 2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č.1873/199-2010 smerujúcej proti vysielaniu Rádia VIVA
Vysielateľ: Rádio VIVA číslo licencie: R/70

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1989/206-2010; 1990/207-2010
(na vysielanie programu Borat z dňa 6. 4. 2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1989/206-2010 a 1990/207-2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1348/175-2010
(na vysielanie programu Bez servítky z dňa 3.3.2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č.1348/175-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1969/208-2010
(na vysielanie programu Bez servítky z dňa 30. 3. 2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1969/208-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1318/171-2010
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 2.3.2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1318/171-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 1862/200-2010 a 2089/214-2010
(na vysielanie programov Rádiožurnál a Popoludnie na Slovensku z dňa 12.3.2010)
Správa o prešetrení sťažností č. 1862/200-2010 a 2089/214-2010 smerujúcich proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas – vysielateľ na základe zákona

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1733/191-2010
(na vysielanie upútavky na film: Crank: Zastaň a zomrieš z dňa 19.3.2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1733/191-2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 1331/1731-2010, 1332/174-2010
(na vysielanie upútavky na film: Bathory z dňa 3. 3. 2010)
Správa o prešetrení sťažností č. 1331/1731-2010, 1332/174-2010 smerujúcich proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

23/ Kontrolný monitoring
Správa č.13/2010/TV o monitorovaní vysielania Televízie Nováky
(monitorované dni: 8. a 22.3.2010)
Vysielateľ: BENET, s.r.o., Nováky    číslo licencie: T/122

24/ Kontrolný monitoring
Správa č.15/2010/TV o monitorovaní vysielania Televízie AVT
(monitorované dni: 19. a 26.3.2010)
Vysielateľ: AUDIO VIDEO TRANSFER, v.o.s., Prievidza   číslo licencie: T/52

25/ Kontrolný monitoring
Správa č.18/10/TV o monitorovaní vysielania Káblovej televízie Bánov KTB
(monitorovaný deň: 24.2.2010)
Vysielateľ: Káblová televízia Bánov, s.r.o.    číslo licencie: T/145

26/ Kontrolný monitoring
Správa č.4/10/TV o monitorovaní vysielania AZTV INFO
(monitorovaný deň: 14.1., 15.1.2010)
Vysielateľ: AZTV, spol. s r.o.    číslo licencie: T/153

27/ Kontrolný monitoring
Správa č.16/10/TV o monitorovaní vysielania Mestskej televízie Komárno – Városi televízió
(monitorovaný deň: 20.3.2010)
Vysielateľ: COM-Média s.r.o. Komárno    číslo licencie: T/226

28/ SK č.: 82-PLO/O-1536/2010 zo dňa 09.03.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 701/137-2010 smerujúcej voči vysielaniu Rádia Expres
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Infoexpres/ Šéf najvyššieho súdu má kúpeľňu za milión korún/19.01.2010)
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava číslo licencie: R/66

29/ SK č.: 74-PLO/O-1211/2010 zo dňa 23.02.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 5623/299-2009, 5624/300-2009, 5625/301-2009, 5626/302-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Prci, prci, prcičky 5 – Nahá míľa/26. a 27.12.2009)
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

30/ SK č.: 53-PLO/O-949/2010 zo dňa 09.02.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 5083/266-2009 smerujúcej voči vysielaniu TV Markíza
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) (§ 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Nežná 1989 – 20 rokov manželstva so slobodou/17.11.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava    číslo licencie: T/41

31/ SK č.: 91-PLO/O-1545/2010 zo dňa 09.03.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 223/89-2010 smerujúcej voči vysielaniu Slovenského rozhlasu
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Vznik Slovenskej republiky/01.01.2010)
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona, Bratislava

32/ Žiadosť o schválenie projektu diskusnej relácie
(§ 24 ods. 5 zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky)
ÚK: Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o., Bardejov

Prof. Miloš Mistrík
predseda Rady
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak