Program zasadnutia RVR, dňa 27.04.2010

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa  27.04.2010 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 103-PLO/D-1615/2010 zo dňa 15.03.2010
vo veci žiadosti o odňatie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie č. RD/7
ÚK: mojeradio a.s. v likvidácii, Bratislava    číslo licencie: RD/7

3/ SK č.: 104-PLO/D-1615/2010 zo dňa 15.03.2010
vo veci žiadosti o odňatie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie č. RD/8
ÚK: mojeradio a.s. v likvidácii, Bratislava    číslo licencie: RD/8

4/ SK č.: 105-PLO/D-1615/2010 zo dňa 15.03.2010
vo veci žiadosti  o odňatie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie č. RD/9
ÚK: mojeradio a.s. v likvidácii, Bratislava                                                             číslo licencie: RD/9

5/ SK č.: 106-PLO/D-1615/2010 zo dňa 15.03.2010
vo veci žiadosti  o odňatie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie č. RD/10
ÚK: mojeradio a.s. v likvidácii, Bratislava    číslo licencie: RD/10

6/ SK č.: 107-PLO/D-1615/2010 zo dňa 15.03.2010
vo veci žiadosti  o odňatie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie č. RD/11
ÚK: mojeradio a.s. v likvidácii, Bratislava    číslo licencie: RD/11

7/ SK č.: 108-PLO/D-1615/2010 zo dňa 15.03.2010
vo veci žiadosti  o odňatie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie č. RD/12
ÚK: mojeradio a.s. v likvidácii, Bratislava    číslo licencie: RD/12

8/ SK č.: 267-PLO/D-3799/2009 zo dňa 17.09.2009
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie č. T/205
ÚK: KID, a.s., Poprad    číslo licencie: T/205

9/ SK č.: 199-LO/D-2731/2009 zo dňa 02.07.2009
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie č. T/205
ÚK: KID, a.s., Poprad    číslo licencie: T/205

10/ SK č.: 109-PLO/D-1725/2010 zo dňa 22.03.2010
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: SWAN, a.s., Bratislava    

11/ SK č.: 60-PLO/D-1115/2010 zo dňa 19.02.2010/
vo veci žiadosti o zmenu licencie na rozhlasové  vysielanie č. R/86    
ÚK: Poprad Reality Invest, a.s., Poprad    číslo licencie: R/86

12/ SK č.: 102-PLO/D-1617/2010 zo dňa 16.03.2010
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie č. R/108
ÚK: WINTER média, a.s., Piešťany    číslo licencie : R/108    

13/ SK č.: 97-PLO/D-1562/2010 zo dňa 11.03.2010
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie č. T/216
ÚK: Telemone, s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/216

14/ SK č.: 100-PLO/D-1586/2010 zo dňa 15.03.2010
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie v KDS
ÚK: INFO KANÁL Pliešovce, spol. s r.o., Pliešovce    

15/ SK č.: 25-PLO/O-751/2010 zo dňa 11.02.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona  č. 308/2000 Z.z.
ÚK : IMAFEX, spol. s r.o., Liptovský Mikuláš     číslo registrácie: TKR/298

16/ SK č.: 28-PLO/O-754/2010 zo dňa 11.02.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona  č. 308/2000 Z.z.
ÚK : ANTIK computers & communications s.r.o., Košice     číslo registrácie: TKR/239

17/ SK č.: 29-PLO/O-755/2010 zo dňa 26.01.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona  č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Slovak Telekom, a.s., Bratislava    číslo registrácie: TKR/255

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1393/177-2010     
(na vysielanie filmu Tesne vedľa z dňa 6.3.2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1393/177-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.      číslo licencie: T/41

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1648/181-2010    
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 8.3.2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1648/181-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.      číslo licencie: T/41

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1233/163-2010     
(na vysielanie programu Šport z dňa 28.2.2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1233/163-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o      číslo licencie:T/39

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.1288/167-2010     
(na vysielanie programu Téma dňa z dňa 24.2.2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1288/167-2010 smerujúcej proti vysielaniu TA3
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.    číslo licencie:T/125

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1835/197-2010    
(na vysielanie programu Prvé noviny/Neodkladajte tehotenstvo z dňa 24.3.2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1835/197-2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava    číslo licencie:T/39

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1649/182-2010    
(na vysielanie programu Súdna sieň z dňa 15. 3. 2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č.1649/182-2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/39
24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1330/172-2010    
(na vysielanie programu Panelák z dňa 18. 2. 2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1330/172-2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/39

25/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1788/194-2010    
(na vysielanie programu Krimi Noviny a Noviny z 14. 3. 2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1788/194-2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/39

26/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1626/180-2010     
(na vysielanie programu Aféry z dňa 15. 3. 2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1626/180-2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39

27/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1069/148-2010     
(na vysielanie programu Obete a tí druhí z dňa 2. 2. 2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1069/148-2010 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona    

28/ Kontrolný monitoring
Správa č.10/10/TV o monitorovaní vysielania Mestskej televízie DSTV
(monitorovaný deň: 11. a 18. 2. 2010)
Vysielateľ: Perfects akciová spoločnosť, Dunajská Streda    číslo licencie: t/90

29/ Kontrolný monitoring
Správa č.11/10/TV o monitorovaní vysielania HEMEU
(monitorovaný deň: 31.1.2010)
Vysielateľ: KTR, s.r.o. Imeľ    číslo licencie: T/154

30/ Kontrolný monitoring
Správa č.12/10/TV o nedodaní záznamu vysielania programu Šport z dňa 13. 2. 2010
Vysielateľ: MAC TV s.r.o, Bratislava číslo licencie: T/39

31/ Kontrolný monitoring
Správa č.8/10/TV o monitorovaní vysielania Devínskonovoveskej televízie
(monitorované dni: 15., 17. a 22. 2. 2010 )
Vysielateľ: Devínskonovoveská televízia, spol. s r. o.    číslo licencie: T/112

32/ Kontrolný monitoring
Správa č.14/10/TV o monitorovaní vysielania televízie INFOKANÁL.
(monitorované dni: 26. 2. 2010 a 3. 3. 2010)
Vysielateľ: PROGRES-TS, s r. o.    číslo licencie: T/184

33/ Kontrolný monitoring
Správa č.5/10/Ro o monitorovaní vysielania rádia ROCKJAM radio.
(monitorovaný deň: 23. 2. 2010)
Vysielateľ: INTERSONIC spol. s. r. o. číslo licencie: R/104

34/ Kontrolný monitoring
Správa č.6/10/TV o monitorovaní vysielania televízie MUSIQ 1.
(monitorované dni: 11.1.2010)
Vysielateľ: Telemone, s r.o. číslo licencie: T/216

35/ SK č.: 55-PLO/O-951/2010 zo dňa 09.02.2010
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 5083/267-2009 smerujúcej voči vysielaniu Rádia Expres
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) (§ 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Infoexpres/ príspevok informujúci o preverovaní sociálnych podnikov zo strany Európskej komisie/ 27.11.2009)
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava    číslo licencie: R/66

36/ SK č.: 73-PLO/O-1210/2010 zo dňa 23.02.2010
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 529/119-2010 smerujúcej voči vysielaniu TA3
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Hlavné správy/ Na niektorých úradoch cez sviatky nepochodíte/ 19.12.2009
ÚK: C.E.N. s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/125

37/ SK č.: 50-PLO/O-946/2010 zo dňa 09.02.2010
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č.5268/274-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Bez servítky/ 30.11., 1.12., 02.12., 03.12. a 4.12.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol.  s r.o., Bratislava    číslo licencie: T/41

38/ SK č.: 49-PLO/O-945/2010 zo dňa 09.02.2010
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 5268/274-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. (§ 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Bez servítky/30.11.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol.  s r.o., Bratislava    číslo licencie: T/41

39/ SK č.: 79-PLO/O-1533/2010 zo dňa 09.03.2010
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 617/129-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. (§ 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Bez servítky/11.01.2010)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41

40/ SK č.: 51-PLO/O-947/2010 zo dňa 09.02.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 4798/238-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
(monitorovaný program/deň: Exclusiv/15.11.2009)
ÚK: MAC TV  s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/39

41/ SK č.: 52-PLO/O-948/2010 zo dňa 09.02.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 5249/275-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. (§ 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Krimi noviny/ Lovili ho ako rybu/ 30.11.2009)
ÚK: MAC TV  s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/39

42/ SK č.: 33-PLO/O-759/2010 zo dňa 26.01.2010
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 5083/265-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ Plus
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 39 ods. 4 a § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. (§ 39 ods. 5 a § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Lampa/16.11.2009)
ÚK: MAC TV  s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/39

43/ SK č.: 92-PLO/O-1546/2010 zo dňa 09.03.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 111/11-2010 – 227/86-2010, 270/94-2010 – 279/103-2010, 282/105-2010, 283/106-2010 a 285/108-2010 – 383/114-2010 smerujúcich proti vysielaniu Slovenskej televízie
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorovaný program/deň: O päť minút 121/10.01.2010)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
ÚP:10.00 hod.

44/ Rôzne

Ústne pojednávania:

10:00 hod. - Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákonaProf. Miloš Mistrík
predseda Rady
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak