Program zasadnutia RVR, dňa 13.04.2010

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa  13.04.2010 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 101-PLO/D-1558/2010 zo dňa 11.03.2010
vo veci žiadosti  o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov
ÚK: CREATV spol. s r.o., Košice                        číslo licencie : T/152
                   
3/ SK č.: 96-PLO/D-1488/2010 zo dňa 09.03.2010
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/229
ÚK: Stavebné bytové družstvo I., Košice                    číslo registrácie: TKR/229

4/ SK č.: 65-PLO/D-1116/2010 zo dňa 19.02.2010
vo veci žiadosti o zrušenie  registrácie retransmisie č. TKR/292
ÚK: GAYA, s. r. o., Martin                                                      číslo registrácie: TKR/292

5/ SK č.: 110-PLO/D-1718/2010 zo dňa 22.03.2010
vo veci oznámenie o zmene  registrácie retransmisie č. TKR/143
ÚK: T.F.M., spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom                číslo registrácie: TKR/143

6/ SK č.: 76-PLO/D-1236/2010 zo dňa 01.03.2010
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie
ÚK: EM – KOM s.r.o., Halič                                                     

7/ Dohľad nad dodržiavaním zákona  č. 308/2000 Z.z.
ÚK : BP Media, s.r.o., Topoľčany                         číslo licencie : R/102

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1234/164-2010                    
(na vysielanie programu Chodili sme spolu z dňa 28.2.2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1234/164-2010 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona               

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1118/151-2010                    
(na vysielanie programu Správy STV z dňa 19.2.2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1118/151-2010 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona               

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 964/145-2010                     
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 7.2.2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 964/145-2010 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona           

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.1288/168-2010                     
(na vysielanie programu Správy z dňa 24.2.2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1288/168-2010 smerujúcej proti vysielaniu TA3
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                            číslo licencie:T/125
12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1392/176-2010                    
(na vysielanie Televíznych novín/Novinkou sú pachové odpudzovače z dňa 6.3.2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1392/176-2010  smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.                          číslo licencie: T/41

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1258/165-2010                   
(na vysielanie programu Hemendex z dňa 23. 2. 2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1258/165-2010 smerujúcej proti vysielaniu Rádia EXPRES
Vysielateľ: D-EXPRES a. s.                            číslo licencie: R/66

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1000/146-2010                   
(na vysielanie filmu Stratený poklad Aztékov z dňa 12. 2. 2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1000/146-2010 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ:  Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                 

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1100/150-2010               
(na hlasitosť reklám počas filmu Pearl Harbor  z dňa 18.2.2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1100/150-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.                          číslo licencie: T/41

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 610/128-2010                   
(na vysielanie filmu Bestiář z dňa 21.1.2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 610/128-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.                  číslo licencie: T/41

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1168/158-2010               
(na hlasitosť reklám počas Televíznych novín  z dňa 23.2.2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1168/158-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.                          číslo licencie: T/41

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1394/178-2010                   
(na hlasitosť reklám počas vysielania spravodajstva  Noviny JOJ z dňa 7.3.2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1394/178-2010smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o                              číslo licencie: T/39

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1166/156-2010               
(na vysielanie Televíznych novín/Kamióny a sneh upchali priechod z dňa 14.2.2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1166/156-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.                  číslo licencie: T/41

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 1119/152-2010 a č. 1230/161-2010           
(na vysielanie filmu Kyklop zo dňa 20.2.2010)
Správa o prešetrení sťažností č. 1119/152-2010 a č. 1230/161-2010 smerujúcich proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                 

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 666/130-2010                   
(na vysielanie programu Infoexpres z dňa 22.1.2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 666/130-2010 smerujúcej proti vysielaniu Rádia EXPRES
Vysielateľ: D-EXPRES a. s.                            číslo licencie: R/66

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1609/179-2010               
(na hlasitosť reklám počas seriálu Chuck z dňa 14.3.2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1609/179-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.                          číslo licencie: T/41

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1167/157-2010 a č. 1194/159-2010                    
(na vysielanie upútavky k filmu Kameňák z dňa 14.2., 17. 2. a 23. 2. 2010)
Správa o prešetrení sťažností č. 1167/157-2010 a č. 1194/159-2010 smerujúcich proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona               

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1232/162-2010                     
(na vysielanie programu Sobotné dialógy zo dňa 27.2.2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1232/162-2010 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona           

25/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 1140/154-2010, 1141/155-2010 a 1288/169-2010               
(na vysielanie programu Šport z dňa 13. 2. 2010)
Správa o prešetrení sťažností č. 1140/154-2010, 1141/155-2010 a 1288/169-2010 smerujúcich proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o                              číslo licencie: T/39

26/ Kontrolný monitoring
Správa č.7/2010/TV o monitorovaní vysielania Televízie Trenčianske Teplice
(monitorované dni: 18. a 23.2.2010)
Vysielateľ: Televízia, s.r.o., Trenčianske Teplice                          číslo licencie: T/133

27/ Kontrolný monitoring
Správa č. 4/2010/Ro o monitorovaní vysielania Rádia Best
(monitorovaný deň: 24.2.2010)
Vysielateľ: Best FM Media spol. s.r.o., Bratislava                           číslo licencie: R/101

28/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 767/138-2010               
(na hlasitosť reklám počas filmu Regína – kráľovná cigánskych sŕdc z dňa 29.1.2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 767/138-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Doma
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.                  číslo licencie: TD/7

29/ SK č.: 75-PLO/O-1212/2010 zo dňa 23.02.2010
Doplnenie : Správa č. 80/2009/TV o monitorovaní vysielania Mestskej televízie Trnava
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z. (§ 16 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Maxparáda/ upútavky na filmy 2012 a Vianočná koleda/ 19.11.2009 a 20.11.2009)
ÚK: Mestská televízia Trnava, s.r.o.                              číslo licencie: T/78
30/ SK č.: 54-PLO/O-950/2010 zo dňa 09.02.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 5659/303-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z. (§ 16 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Kosti/ nadpis THE END/ 09.12.2009)
ÚK: MAC TV  s.r.o., Bratislava                            číslo licencie: T/39

31/ SK č.: 43-PLO/O-952/2010 zo dňa 09.02.2010
Doplnenie: Správa č. 82/09/TV o monitorovaní vysielania Infokanál Raslavice
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. (§ 16 písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: nezabezpečenie trvalého označenia programovej služby logom/ 23.11.2009 a 30.11.2009)
ÚK: Obecný podnik Raslavice, spol. s r.o., Raslavice                 číslo licencie: T/213

32/ SK č.: 18-PLO/O-462/2010 zo dňa 12.01.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti  č. 4799/239-2009 smerujúcej   voči vysielaniu TV JOJ
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Jeden svet nestačí/ 31.10.2009)
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava                                                        číslo licencie: T/39

33/ SK č.: 95-PLO/O-1549/2010 zo dňa 09.03.2010
Doplnenie:  Správa  č. 4604/221-2009 smerujúca  proti vysielaniu TV JOJ
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. i) zákona č. 308/2000 Z. z. (§ 16 písm. q) zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Prvé oddelenie/ 04.11.2009)
ÚK: MAC TV  s.r.o., Bratislava                            číslo licencie: T/39

34/ SK č.: 33-PLO/O-759/2010 zo dňa 26.01.2010
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 5083/265-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ Plus
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 39 ods. 4 a § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. (§ 39 ods. 5 a § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Lampa/ 16.11.2009)
ÚK: MAC TV  s.r.o., Bratislava                            číslo licencie: T/39

35/ SK č.: 37-PLO/O-763/2010 zo dňa 26.01.2010
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 4844/246-2009 smerujúcej voči vysielaniu TV Poprad
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) (§ 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislého záznamu vysielania/12.a 13.11.2009)
ÚK: TV Poprad, s.r.o., Poprad                            číslo licencie: T/123

36/ SK č.: 38-PLO/O-764/2010 zo dňa 26.01.2010
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 4844/246-2009 smerujúcej voči vysielaniu TV Poprad
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. (§ 16 písm. c) zákona č.  308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009) s odkazom na § 27 ods. 3 zákona
č. 303/2001 Z.z.) (monitorovaný program/deň: Aktuality regiónu/Denný stacionár /12.a 13.11.2009 a Aktuality/ videotextová písaná správa o dennom stacionári vo Svite/ 13.11.2009)
ÚK: TV Poprad, s.r.o., Poprad                            číslo licencie: T/123

37/ SK č.: 32-PLO/O-758/2010 zo dňa 26.01.2010
Doplnenie:  Správa  o prešetrení sťažnosti č. 4800/241-2009 smerujúcej proti STV
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z. (§ 16 písm. b) zákona č.  308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Slovensko Dnes/12.11.2009)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona, Bratislava               

38/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1176/160-2010
(možné porušenie § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Prevádzkovatelia retransmisie: T-Mobile Slovensko, a.s., Bratislava - TKR/261
                                                  Orange Slovensko, a.s., Bratislava - TKR/257  

39/ Rôzne


Prof. Miloš Mistrík
predseda Rady
pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak