Podanie sťažnosti

Postup pri podávaní a šetrení sťažností

Pri vybavovaní sťažností na porušenie zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii postupuje Rada pre vysielanie a retransmisiu podľa § 14a citovaného zákona.
Viac...

Informácia v súvislosti s ochranou osobných údajov pri podávaní sťažností

(podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679)

Pri podávaní sťažností spracúva osobné údaje fyzických osôb (ďalej len „dotknutých osôb“) Rada pre vysielanie a retransmisiu, so sídlom Palisády 36, 811 06 Bratislava, IČO: 30 844 151 (ďalej len „prevádzkovateľ“).
Viac...

 

Online formulár na podanie sťažnosti
deň vysielania:
čas vysielania:
názov televízie/rádia:* Povinné údaje

Totožnosť sťažovateľa sa nezverejňuje.

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak