Rada pre vysielanie a retransmisiu

Rada pre vysielanie a retransmisiu

Rada pre vysielanie a retransmisiu je správny orgán, ktorý vykonáva štátnu reguláciu v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie.

Poslaním rady je presadzovať záujmy verejnosti pri uplatňovaní práva na informácie, slobody prejavu a práva na prístup ku kultúrnym hodnotám a vzdelaniu. Rada dbá o uchovávanie plurality informácií v spravodajských reláciách vysielateľov, ktorí vysielajú na základe zákona alebo na základe licencie podľa tohto zákona.

AKTUALITY

 

Stanovisko k voľbám do Európskeho parlamentu vo vysielaní 2019

Predseda vibrator Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 86 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva (ďalej len „zákon č. 180/2014 Z. z.“), rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. zo dňa 1. 2. 2019, vyhlásil voľby do sex shop Európskeho parlamentu (ďalej len „voľby do EP“) a určil deň ich konania na sobotu 25. 5. 2019.Viac info

Plán zasadnutí Rady na 1. polrok 2019

Shop for the latest sex toys and lingerie online. Adult toym egastore is the online retailer that Americans come to for everything adult, sourced from over 100 top international brands. With everything from vibrators to dildos | lingerie to bondage, our range of over 12,000 products has something for every body. Viac info
 

OZNAMY

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke prosíme oznámiť na: office@rada-rtv.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 00.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rada-rtv.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Databáza konaní

Online formulár a žiadosti

Žíadosti o licenciu/registráciu

Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Linky

Znak
Hlavná stránka sekcie Rada pre vysielanie a retransmisiu Kancelária Rady Zasadnutia Rady
Hlavná stránka sekcie Zasadnutia Rady Formuláre žiadosti o licenciu / registráciu retransmisie Prístup k informáciám, sťažnosti Tlačové informácie Verejné oznamy Rady Správy o stave vysielania Monitoring vysielania Štatistika o odvysielanom programe Vyhlásenia a stanoviská Rady, prednášky Zahraničné aktivity RVR Držitelia licencií, frekvenčné spektrum a vysielače
Hlavná stránka sekcie Slovenská republika Európska únia Rada Európy Judikatúra