Rada pre vysielanie a retransmisiu

Rada pre vysielanie a retransmisiu

Rada pre vysielanie a retransmisiu je správny orgán, ktorý vykonáva štátnu reguláciu v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie.

Poslaním rady je presadzovať záujmy verejnosti pri uplatňovaní práva na informácie, slobody prejavu a práva na prístup ku kultúrnym hodnotám a vzdelaniu. Rada dbá o uchovávanie plurality informácií v spravodajských reláciách vysielateľov, ktorí vysielajú na základe zákona alebo na základe licencie podľa tohto zákona.

AKTUALITY

 

Stanovisko k voľbám do Európskeho parlamentu vo vysielaní 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 86 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva (ďalej len „zákon č. 180/2014 Z. z.“), rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. zo dňa 1. 2. 2019, vyhlásil voľby do  Európskeho parlamentu (ďalej len „voľby do EP“) a určil deň ich konania na sobotu 25. 5. 2019.

Viac info
 

OZNAMY

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke prosíme oznámiť na: office@rada-rtv.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 00.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rada-rtv.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Databáza konaní

Online formulár a žiadosti

Žíadosti o licenciu/registráciu

Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Linky

Znak
Hlavná stránka sekcie Rada pre vysielanie a retransmisiu Kancelária Rady Zasadnutia Rady
Hlavná stránka sekcie Zasadnutia Rady Formuláre žiadosti o licenciu / registráciu retransmisie Prístup k informáciám, sťažnosti Tlačové informácie Verejné oznamy Rady Správy o stave vysielania Monitoring vysielania Štatistika o odvysielanom programe Vyhlásenia a stanoviská Rady, prednášky Zahraničné aktivity RVR Držitelia licencií, frekvenčné spektrum a vysielače
Hlavná stránka sekcie Slovenská republika Európska únia Rada Európy Judikatúra